Børneliv

Kommunen har skruet op for test-indsatsen på skolerne

I starten af april vendte de ældste elever tilbage i skole, og det har øget antallet af daglige test markant. I øjeblikket testes der i gennemsnit 900 elever og medarbejdere dagligt af Ungdomsskolens pode-teams, som tager rundt på de lokale pode-stationer to gange om ugen.

- Vores oplevelse er, at poderne bliver fantastisk godt modtaget ude på skolerne. Vi mærker en stor tryghed blandt medarbejdere og elever, og vi kan se, at der er flere og flere, der lader sig teste nu. Jeg tror, det dels handler om, at folk føler sig trygge ved vores podere, og dels om at få lagt det ind i en arbejdsrutine, siger Inge Kristensen.

Hun er souschef på Ungdomsskolen i Helsingør og har været tovholder på opgaven med at etablere den mobile testenhed, som Ungdomsskolen påtog sig i februar måned.

Frivilligt at lade sig teste

Alle opfordres kraftigt til at lade sig teste, men test er frivilligt for både medarbejdere og elever. Tilbuddet gælder for alle elever fra 12 år og opefter – for elever under 15 år med forældrenes samtykke.

De unge, der i øjeblikket har mulighed for fysisk fremmøde i halvdelen af undervisningstiden, opfordres til at møde op med en test, der er højst 72 timer gammel.

For medarbejderne gælder tilbuddet ikke kun lærere og pædagoger, men alle der er tilknyttet institutionerne - også fx pedeller, administrative medarbejdere og rengøringsfolk.

35 podere

For at løse opgaven har Ungdomsskolen nu omkring 35 podere på lønningslisten. Det er dels unge i sabbatår, medarbejdere der er midlertidigt hjemsendt fra deres normale job, samt folk der er henvist fra det kommunale jobcenter.

Organiseringen af testindsatsen er lavet så fleksibel, at det er muligt at tilpasse den efter omstændighederne.

- Vi kan omdirigere kapaciteten, når det er nødvendigt. Det betyder, at vi – ud over de faste pode-stationer – også kan lave tilbud om udvidet åbningstid eller en ekstra dag, hvor vi kan understøtte med en øget kapacitet, når der er brug for en særlig indsats et sted i kommunen, siger Inge Kristensen.

Poderne får ikke mindre travlt i den kommende tid, for når skolerne på et tidspunkt kan åbne op for fuldt fremmøde for eleverne, vil det betyde, at dobbelt så mange unge skal tilbydes test.

- Vi håber, at de unge snart får mulighed for at komme helt tilbage i skole, og så skal vi nok være klar til at skalere kapaciteten op, siger Inge Kristensen.

Pode-stationerne på skolerne er kun for elever og medarbejdere. Borgere henvises til de øvrige teststeder i Helsingør Kommune.

Fakta:

• Der er etableret pode-stationer på alle skolerne i Helsingør Kommune

• Elever og medarbejdere tilbydes test to gange ugentligt i skoletiden

• Det frivillige tilbud om test gælder for alle elever fra 12 år og op. For elever under 15 år indhenter skolen samtykke fra forældrene. Desuden kan alle medarbejdere, der er tilknyttet kommunens skoler og dagtilbud, lade sig teste

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør