Børneliv

Karoline kommer med ekstra tid til fordybelse

For Karoline de la Motte er stillingen som fordybelsespædagog et drømmejob. Siden 2021 har hun været ansat i Søbæk Børnehus som en ekstra ressource, der går på tværs af stuerne. Huset rummer både vuggestue- og børnehavegrupper, og Karoline er to uger hos en gruppe, før hun ’flyver’ videre til den næste.

- Når jeg er på en stue, er vi fire voksne, og det giver mange ekstra muligheder. Vi kan fx dele børnene op og tage på større ture eller gå i dybden med et tema, fortæller hun.

Karoline planlægger forløbene sammen med personalet fra stuen. Det er personalets gode ideer og ønsker, der er udgangspunktet for det pædagogiske forløb. Det kan handle om konflikthåndtering, følelser, at være selvhjulpen i garderoben etc.

- Vi retter opmærksomheden mod området, gerne med et kreativt projekt. I en børnehavegruppe laver vi fx masker i papmaché. Maskerne kan udtrykke forskellige følelser, som vi taler om. Man kan være fjollet, vred, glad, ked af det…, siger Karoline.

I arbejdet er det processen og det pædagogiske, der fylder – og ikke nødvendigvis at der skal komme et flot produkt ud af det.

- Det er en metode, som LegeKunst (et forskningsprojekt i Helsingør Kommune, som Søbæk har været en del af, red.) har inspireret mig til, fortæller Karoline.

På jagt efter frøer

Et projekt sidste sommer havde fokus på natur, og Karoline møder stadig børn, som kan huske, da de kiggede efter frøer sammen.

- Vi fandt ingen frøer – men at børnene kan huske det, viser, at det gjorde indtryk. Det samme gælder, når forældrene siger, at deres børn har fortalt om noget, vi har lavet sammen.

Efter hver 14 dages periode evaluerer Karoline i samarbejde med stuens personale. Og der er altid meget konkrete mål for børnegruppen. Fx at de skal blive bedre til at lege uden konflikter, sige stop i stedet for at slå eller lignende.

De aktiviteter, Karoline sætter i søen, er for alle stuens børn. Men hvis et barn har særlige behov, kan hele gruppen arbejde med en aktivitet, der understøtter det.

- Så finder vi en aktivitet, som omfavner det særlige behov - og samtidig kommer alle til gode. Det kan fx være, at vi gerne vil have bestemte børn til at sætte ord på de ting, vi laver. Så er det en sejr, når vi pludselig opdager, at 'hov, der sagde han det!' Men samtidig har alle børnene glæde af at sætte ord på tingene, forklarer Karoline.

Tilbagemelding: Det virker!

Tilbagemeldingen fra medarbejderne er, at de kan se, den særlige indsats virker.

- Som regel kan vi se, at indsatsen har rykket noget. Alene den øgede opmærksomhed, fx på bestemte mønstre hos børnene, kan være meget værd. Det handler også om at få personalet til at reflektere over den måde, de arbejder på. Hvis jeg ser noget, der undrer mig, spørger jeg ind til det, og vi vender, om der kan være andre måder at gøre tingene på.

På den måde er Karoline med til at udvikle den pædagogiske praksis i børnehuset.

- Det gør en stor forskel, at Karoline er fast tilknyttet børnehuset. Hun står for en permanent, faglig udvikling, i modsætning til, når der kommer folk udefra i kortere forløb, understreger Henrik Groth Nielsen, leder i Søbæk Børnehus.

I det hele taget er han meget glad for, at børnehuset har en fordybelsespædagog.

- Det giver energi at lave praksisnære forløb med værdi for børnene på de enkelte stuer, siger han:

- Det har også stor betydning, at Karoline kender alle stuer og kan sprede viden og gode ideer på tværs af børnehuset. Det betyder øget kendskab til hinandens arbejde, selv om huset er stort. Samtidig er Karoline til stede i huset hver dag, hvis personalet har behov for sparring.

Fakta:

  • Ansættelsen af en fordybelsespædagog er sket som en prøvehandling, efter at Søbæk Børnehus i lighed med kommunens øvrige dagtilbud i en fireårig forsøgsperiode er blevet frisat fra det meste af den lovgivning, som dagtilbudsområdet er underlagt.
  • Karolines løn bliver taget af Søbæks midler til minimumsnormering.
  • Der har været positiv feedback fra forældrene i forhold til at have en ekstra hånd på stuerne - og på temaerne for de pædagogiske forløb.

Karoline de la Motte foran et stort maleri, som vuggestuebørn i Søbæk har malet - med brug af stort set hele kroppen. 

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør