Børneliv

Helsingør satser på børnekulturen

I Helsingør Kommune er det en målsætning, at alle børn skal møde kunst og kultur i deres dagtilbud, skoler og fritid.

- Kunst og kultur åbner verdener og bidrager til at danne det enkelte barn som menneske. Kunst og kultur rummer en mangfoldig verden med rum for nysgerrighed, leg, eksperimenter og nye perspektiver, fortæller børnekulturkonsulent Ida Wettendorff.

Gennem 21 år har Ida Wettendorff arbejdet utrætteligt for at bringe kunst og kultur ud til kommunens børn. En indsats, som sidste år resulterede i, at hun modtog Jørn Møllers Legepris. Begrundelsen lød, at hun som børnekulturkonsulent arbejder for, at børn i Helsingør Kommune møder kultur og flere kunstneriske udtryksformer, der kan inspirere dem til selv at udtrykke sig på flere måder’.

Ida Wettendorff har altid brændt for børnekulturen. Hun husker stadig den dag for snart 22 år siden, hvor hun læste på forsiden af Lokalavisen Nordsjælland, at Helsingør Kommune skulle have en børnekulturkonsulent. Det er lige mig! tænkte hun. Og sådan har det været siden, for Ida Wettendorff søgte - og fik - stillingen.

En rigtig god idé

Dengang, i 2001, var Helsingør blandt 14 kommuner, som deltog i et toårigt forsøg med lokale børnekulturkonsulenter. Men allerede efter et halvt år blev stillingen som børnekulturkonsulent gjort permanent i Helsingør.

- Politikerne kunne hurtigt se, at det var en rigtig god idé, at børnene i kommunen møder kunst og kultur gennem deres opvækst. Fordelen ved en indsats, der udspringer centralt, er, at tilbuddet er ensartet og når ud til alle børn:

- Det skal ikke være ydre omstændigheder eller tilfældigheder, der afgør, om børn møder kunst og kultur. Det er vigtigt, ikke mindst fordi Helsingør er en kommune med en stærk kulturprofil, siger Ida Wettendorff.

Mange former

De kulturelle tilbud til børn og unge har mange former: Kunstnerbesøg, teaterforestillinger, koncerter, workshops og aktiviteter hos de lokale kulturinstitutioner. For skolebørn er der et tilbud på hvert klassetrin, mens indsatsen ’Kulturbørn 0-6 år’ sikrer, at alle børn i dagtilbud får kulturelle oplevelser.

- Kunst og kultur er med til at give børn oplevelser, men også andre skills og værktøjer end de normalt møder i skolen – og en anden indgang til at være i livet:

- For mange elever er skolen i dag meget abstrakt. Som modvægt er det godt at lave noget konkret med sine hænder. Samtidig giver kunsten mulighed for at gå nysgerrigt til et emne, uden at noget er rigtigt eller forkert. På den måde åbner verden sig. Man kommer i forbindelse med sine følelser og sanser og kan stille spørgsmål og prøve sig frem, understreger Ida Wettendorff.

Et børnekulturelt forløb for 1. klasserne går ud på, at børnene besøger Øresundsakvariet og maler fisk, med hjælp fra Billedskolen.

Ida Wettendorff begyndte som børnekulturkonsulent den 1. november 2001.

Samarbejde på tværs

Børnekulturtilbuddene gør brug af de mange museer og kulturinstitutioner inden for kommunegrænsen. Der er samarbejder med alle – og også på tværs. Fx samarbejder Billedskolen med både Øresundsakvariet og Teknisk Museum. På Øresundsakvariet studerer 1. klasse-eleverne fisk, som de maler bagefter – og på Teknisk Museum er der animationsworkshop med udgangspunkt i udstillingerne.

Ida Wettendorff peger på, at det er vigtigt at introducere børn for kunst, fra de er bittesmå.

- Når små børn er med i kunstneriske aktiviteter, er det med til at forme dem og udvide deres register. De afprøver grænserne for, hvad der er muligt, og det skærper deres fantasi, nysgerrighed og gåpåmod, så de fx bliver bedre til at indgå i lege. De kunstneriske aktiviteter giver mulighed for at være med på mange forskellige måder og bidrager til, at børn og voksne får øje på nye kompetencer hos hinanden.

Når kunstnere kommer på besøg i dagtilbud, skaber det mangfoldighed, understreger Ida Wettendorff.

- Børnene bliver præsenteret for nogle andre mennesker, end de omgås til hverdag, og det giver nye perspektiver på verden.

Helsingør Kommune deltager i forskningsprojektet LegeKunst, hvor fokus er på de kreative processer i kunst og leg i dagtilbuddene. I projektet henter medarbejderne meget inspiration hos de kunstnere, som er på besøg – men læringen går begge veje.

- Tidligere var det måske sådan, at når børnene skulle lave en påskekylling, var der en skabelon, som de voksne hjalp børnene med at klippe efter – og så kunne de selv sætte et par fjer på til sidst. Alle de færdige kyllinger lignede til forveksling hinanden. I LegeKunst går man væk fra skabelonerne og har fokus på det, børnene bliver optagede af i den kunstnerisk proces, uanset om det er billedkunst, musik eller en anden kunstform. Og fjeren fra før kan ikke sidde et rigtigt eller forkert sted.

En form for betydning

Ida Wettendorff er klar over, at det ikke kan undgås, at nogle børn synes, en børnekulturel aktivitet er kedelig.

- Men håbet er, at børnene alligevel vil tænke tilbage på det som noget, der har fået en form for betydning eller gjort et indtryk. Det vil jeg rigtig gerne bidrage til.

De børnekulturelle aktiviteter bliver løbende evalueret i samarbejde med dagtilbudsledere og skoler.

- Vi gør os virkelig umage med, at der er langt imellem, at en aktivitet ikke fungerer. Vi evaluerer på alle aktiviteter for at se, om der er steder, hvor vi kan blive endnu skarpere. Og så laver vi om på tingene, hvis noget ikke fungerer. Vi skifter også ud i aktiviteterne, så vi hele tiden følger med tiden.

I Helsingør Kommunes nye kulturpolitik har børnekulturen en vigtig plads, og det understreges, at kommunen også i fremtiden vil arbejde for at sikre, at alle børn i dagtilbud og skoler møder kunst og kultur. Og det giver supergod mening, siger Ida Wettendorff.

- Når man oplever kunsten og selv eksperimenterer med det, skaber det forbindelse til følelser og sanser. Det gør noget ved én og flytter fokus fra mig til noget, jeg er fælles med andre om. Man glemmer sig selv, og det understøtter fællesskabet og modvirker mistrivsel.

Fakta

  • Gennem indsatsen Kulturbørn 0-6 år tilbydes ca. 3.000 vuggestue- og børnehavebørn teater, koncerter, biblioteks- og museumsbesøg og kunstnerbesøg mm. i dagtilbuddet.
  • Gennem indsatserne Kulturens Børn og Unge og Med skolen på Biblioteket (som biblioteket og skolernes PLC-medarbejdere står bag) tilbydes alle ca. 6.000 børn og unge i Helsingør Kommunes skoler kulturaktiviteter afholdt af lokale kulturinstitutioner og Helsingør Ungdomsskole.

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør