Børneliv

Fokus på overgangen mellem børnehave og skole

I Netværk Snekkersten har dagtilbuddene brugt frisættelsen til at nytænke samarbejdet med skolen om overgangen for de børn, som skal begynde i børnehaveklassen.

I det nye samarbejde sidder en leder fra Skolerne i Snekkersten med ved bordet, når børnehavepædagoger og forældre mødes til samtale om et kommende skolebarn. Samtalen finder sted, før skoleindskrivningen begynder, og på den måde får skolen på et tidligt tidspunkt indblik i og viden om de børn, som skal begynde hos dem.

Den nye arbejdsgang betyder samtidig, at pædagogerne i børnehaven får frigivet noget tid, som de før har brugt på at skrive lange overdragelsespapirer.

- Tidligere er der gået tid fra børnene til pædagogernes skrivearbejde. I det nye samarbejde udfylder pædagog, forældre og skoleledelse papirerne i fællesskab, og skoleledelsen kan stille de spørgsmål, som er relevante for dem, forklarer Teena Larsen, leder af Børnehuset Villa Kulla.

Også forældrene får mulighed for at vende spørgsmål, der fylder, fx om skoleparathed og andre usikkerhedsmomenter. Det er frivilligt, om forældrene vil have skoleledelsen med til mødet, men langt de fleste siger ja tak.

Forældre er positive

- Vi oplever, at forældrene reagerer positivt på at møde skoleledelsen. De er jo en vigtig medspiller i det her. Det handler i høj grad om tryghed og om at sikre, at vigtig viden om barnet ikke går tabt i overgangen, fortæller Jette Kray Alsgaard, leder af Børnehuset Snekkersten.

For skolen giver samarbejdet et godt fingerpeg om, hvilken årgang man ser ind i. På den måde kan man forsøge at allokere ressourcer, der passer til børnegruppens behov.

- Det er vigtigt, at man får samarbejdet med forældrene så tidligt i stand som overhovedet muligt, så vi sikrer, at børnene kommer i trivsel i skolen, siger Mads Hasselgaard, leder af Skolerne i Snekkersten.

For Mads Hasselgaard er tiden, som skoleledelsen bruger på at være med ved samtalerne, godt givet ud.

- Forældrene kan have mange spørgsmål, som fx hvor mange børn der er i klasserne, og hvordan tingene fungerer i SFO’en. Når vi allerede har besvaret en del spørgsmål til det indledende møde, kan vi mærke, at vi får færre opkald, når skoleindskrivningen begynder, fortæller han og fortsætter:

- Somme tider kan man ligefrem se, hvordan forældrenes skuldre falder ned i løbet af mødet. Simpelthen fordi de får talt om de ting, som kan gøre dem urolige, også med os fra skolen.

Godt klædt på

De kommende skolebørn møder skolen op til fire gange, inden de skal begynde i SFO – til infomøde, store legedag og et par gange, hvor de er på besøg med deres børnehaver. Det betyder, at de er godt klædt på, når første dag i SFO’en oprinder.

For personalet i børnehusene er der også mange fordele ved det øgede samarbejde med skolen.

- Der går ikke så meget tid fra børnene, når vi udfylder overdragelsespapirerne sammen med forældre og skole. Samtidig er det rigtig rart for pædagogerne, at de kender skoleledelsen og kan ringe til fx Mads eller Mia, når ting omkring et barn skal afklares inden skolestart, siger Pernille Roe, leder af Børnehuset Snerlen.

Det bliver også nemmere for pædagogerne i børnehaverne at koordinere med SFO’en, så de ting, de laver i storegruppen, fx forløb om trafik etc., ikke bliver gentaget, lige når børnene er begyndt i SFO.

Alt i alt er dagtilbuddene meget glade for det nye samarbejde, som det er planen at køre videre med, efter at frisættelsesforsøget er afsluttet.

- Vi tager hatten af for skolen, som lægger tiden i det. Det er en tidlig indsats, som vil noget, siger Katrine Fischer, leder af Børnehuset Kysten.

Fakta

Netværk Snekkersten består af Børnehuset Villa Kulla, Børnehuset Snekkersten, Børnehuset Kysten og Børnehuset Snerlen.

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør