Børneliv

Elever udtænkte klimavenlige ideer

Børn og unge kan fremover være med til at præge den grønne dagsorden i Helsingør Kommune. Politikerne i Klima- og Bæredygtighedsudvalget har nemlig nedsat et børneklimaråd, som har fået 100.000 kr. at dele ud til børn og unges klima-ideer.

Meningen er, at alle skoleelever i kommunen kan komme med gode ideer til, hvordan deres skole kan blive mere bæredygtig - og på den måde få del i klimapuljen.

For at inspirere til arbejdet ude på skolerne var der fredag den 16. september inviteret til et kickoff-arrangement i Toldkammeret for en gruppe udskolingselever. Arrangementet blev holdt som en del af kommunens klimadage.

Eleverne mødte bl.a. en klimaaktivist – og blev inspireret til at tænke i grønne løsninger, som kan gøre en forskel for klima og miljø på deres skoler.

Opsamling af regnvand 

Mange gode bud var på dagsordenen, bl.a. at opsamle regnvand til blomstervanding og toiletskyl, øget affaldssortering og genbrugeligt bestik og emballage til kantinemaden. 

Nu skal eleverne hjem på skolerne og inspirere deres kammerater til at udtænke nye klimavenlige løsninger.

Og så skal forslagene sendes ind til børneklimarådet. I november beslutter rådet så, hvilke ideer der kan få penge til at blive ført ud i livet.

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør