Børneliv

Børnene i Helsingør er stærke på sprog

Små børns sproglige udvikling har i en årrække været et vigtigt fokuspunkt i Helsingør Kommunes dagtilbud. Og indsatsen virker: Kommunens børn ligger i en ny analyse fra Indenrigs- og Boligministeriet blandt de 25 procent bedste i forhold til sprog, når de begynder i 0. klasse.

Det glæder centerchef Rikke Reiter fra Center for Dagtilbud og Skoler, Fritid og Idræt:

- Det er dejligt, at vores vedholdende arbejde med sprog og sproglig udvikling har givet pote. Det skyldes ikke mindst vores dygtige medarbejdere, som hver dag stimulerer vores børns sprogudvikling, bl.a. gennem dagligdagens rutiner i garderoben, på legepladsen etc., siger hun.

Helsingør Kommune har i mange år prioriteret sprogarbejdet i dagtilbuddene højt og også sprogvurderet børnene. Alle børns sprog vurderes af deres pædagoger og lærere, når de er to, tre og fem år – og når de begynder i 0. klasse.

Sprog er hegnspæl

Hvis det viser sig, at et barn har behov for sprogstimulering, kan dagtilbuddene sætte forskellige indsatser i værk. Fx Læseleg, som systematisk øger barnets ordforråd.

- Det er så vigtigt, at børnene er gode til sprog, når de begynder i skolen. Ellers er de bagud på point fra starten. Derfor holder vi også fast ved sprogvurderinger og sprogstimulering som en kommunal hegnspæl, selv om vi ellers er frisat for regler på dagtilbudsområdet i disse år, siger Rikke Reiter.

Af analysen fra Indenrigs- og Boligministeriet fremgår det, at kommuner, hvis forvaltning understøtter dagtilbuddenes arbejde med børnenes sprog, har færre børn med sproglige udfordringer efter endt dagtilbud.

Og det er netop tilfældet i Helsingør Kommune, hvor staben understøtter dagtilbuddene, både i forhold til sprogvurderingerne og i forhold til sprogstimulering.

Staben har bl.a. materialer og kurser i eksempelvis lege med skriftsprog eller rim og remser og nye sjove sproglege.

Læs: Analyse af andel børn med sproglige udfordringer efter endt dagtilbud

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør