Børneliv

90 elite-elever fik testet deres fysiske formåen

Som sportsudøver på højt plan er det vigtigt at have øje for, hvordan man bedst kan forbedre sin fysiske formåen – for at præstere bedst muligt og begrænse risikoen for skader.

Det er baggrunden for et nyt test-setup, HEA performance profilen, som HEA-leder Jarl Venneberg Jakobsen har udviklet. Tirsdag den 14. september testede HEA samtlige akademiets 90 elever med det nye setup. HEA-eleverne går på en ungdomsuddannelse og træner på eliteplan ved siden af.

Programmet stod på sprinttest og hoppetest, og eleverne gik til testene med stor entusiasme. Hvor højt kunne du hoppe? Og Hvilken tid fik du? var hyppige spørgsmål, mens testningen skred fremad.

- Tanken med performance profilen er bl.a. at skabe en kulturforandring blandt eleverne. Testene gør det meget synligt for dem, at det er vigtigt at træne for at blive bedre og ikke kun for hyggens skyld. Samtidig kan testene give et fingerpeg om, hvordan den enkelte elev bedst kan sammensætte sin træning for at forbedre sin formåen og undgå skader, siger Jarl Venneberg Jakobsen.

Sjovt og værdifuldt

Testene måler elevernes formåen inden for sprint og udholdenhed. Efter testdagen får eleverne deres data i en rapport, som de kan bruge, både i deres sportsklub og til at tilrettelægge den træning som er indbygget i skoletiden.

Testene kan også give et hint om, hvornår det er hensigtsmæssigt at gå i gang med træning igen efter en skade. Fx kan man efter en skade teste, hvor højt man kan hoppe – og sammenligne med sit resultat inden skaden. Kan man hoppe lige så højt som før skaden, er man formentlig klar til at genoptage sin sport.

Til testdagen i Helsingør Hallen var der tre repræsentanter for Team Danmark, som var ude for at se et test-setup brugt i praksis. Til stede var også formanden for Idræts- og Fritidsudvalget, Betina Svinggaard.

- Det lyser ud af eleverne, at de kan se værdien i at blive testet, og at de har det sjovt med det. Det er dejligt at se, for det er næsten det allervigtigste, siger hun.

Fakta:

• Helsingør Kommune (der er Team Danmark Elitekommune) har som én af de første i Danmark udviklet et banebrydende test-setup. Kun én anden elitekommune tester sine elever systematisk.

• Der er 14-15 forskellige sportsgrene repræsenteret blandt de 90 HEA-elever.

• Tanken er at teste eleverne én gang årligt – og på den måde bl.a. følge med i, om de bruger testresultaterne til at forbedre deres præstationer.

Opvarmning til sprinttest i Helsingør Hallen.

En del af hoppetesten bestod i, at eleverne skulle se, hvor mange pinde de kunne skubbe væk.

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør