Borger

Ny aftale skal sikre de almene boligafdelinger

Onsdag den 15. august underskrev borgmester Benedikte Kiær sammen med formændene fra de almene boligorganisationerne en ny rammeaftale om udlejning og anvisning i Helsingør Kommune for de næste fire år.

Det er en aftale, som kommunen og boligorganisationerne i samarbejde med BL (Danmarks Almene Boliger) har arbejdet på igennem 2022.

Aftalen skal ses i forlængelse af parallelsamfundslovgivningen fra 2018 og de tiltag, der er gjort i bl.a. Nøjsomhed for at få boligområdet af statens parallelsamfundsliste.

I 2021 kom Vapnagaard på statens nye ’forebyggelsesliste’. Både kommune og boligorganisation har stor interesse i at undgå boligområder på listerne, da det har vidtrækkende konsekvenser både for beboerne i områderne og for boligsøgende.

Styrker de udsatte boligområder

Den nye aftale har til formål at styrke både små og store udsatte boligområder og samtidig undgå at skubbe en uhensigtsmæssig udvikling i gang i andre boligområder. Ønsket er at sikre en bred og bæredygtig beboersammensætning i alle boligafdelinger.

Aftalen følger en ’trappemodel’, hvor der er forskellige niveauer i forhold til både almindelig udlejning og kommunal anvisning.

I de udsatte boligafdelinger vil der være kriterier om beskæftigelse og uddannelse for både almindelige boligsøgende og anviste borgere. I de mere robuste boligafdelinger er der ikke kriterier. Disse boligafdelinger skal tilbyde flere boliger til den kommunale anvisning.

Betydning for den enkelte boligsøgende

Aftalen får betydning for de enkelte afdelinger og boligsøgende. Nogle afdelinger skal tage imod en større andel af kommunens anvisninger. I andre afdelinger bliver det sværere at få en bolig via de almindelige ventelister, fordi der på grund af 'fleksible kriterier' enten er krav eller fortrin for boligsøgende i arbejde eller under uddannelse.

I takt med at aftalen rulles ud, vil boligorganisationerne informere beboere og boligsøgende om muligheder og påvirkning af placering på venteliste.

Fakta om kommunal anvisning

  • Som det er i dag, bliver hver fjerde ledige bolig tilbudt kommunens anvisning. Det er dog langt fra alle boliger, der kommer i anvendelse, fx hvis de ikke matcher de borgere, der kan få anvist bolig gennem kommunen. I så fald sendes boligen tilbage til den almindelige venteliste. Med aftalen får kommunen tilbudt en større andel boliger fra nogle afdelinger, og færre fra andre.

  • I Almenboligloven er der allerede en række kriterier for, hvem der kan få en bolig i både parallelsamfund og forebyggelsesområder, som kommune og boligorganisationer skal følge. Nøjsomhed kom af parallelsamfundslisten i 2021, hvor Vapnagaard derimod kom på forebyggelseslisten. Der er ikke andre boligområder i Helsingør Kommune, der er store nok (over 1000 beboere) til at komme på listerne.

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør