Borger

Kraftigt fald i kriminalitet blandt unge indvandrere

Helsingør Kommune har i en årrække kæmpet med høj kriminalitet blandt unge mænd med ikke-vestlig baggrund. Nye tal peger dog på, at udviklingen ser ud til at være vendt.

Således er der fra 2014 til 2019 sket tæt på en halvering af antallet af unge med ikke-vestlig baggrund i Helsingør Kommune, der bliver dømt for overtrædelser af straffeloven.

I 2014 var tallet helt oppe på 8.5 procent, mens de nyeste tal fra 2019 fra Danmarks Statistik viser, at 4.5 procent af unge mænd med ikke-vestlig baggrund blev dømt for overtrædelser af straffeloven.

Tallene bygger videre på den undersøgelse fra Danmarks Videnscenter for Integration, som omtales i Berlingske Tidende den 7. maj 2021. Undersøgelsen viser, at der i perioden 2013-18 årligt blev afsagt dom for overtrædelse af straffeloven til 6,5 procent af unge mænd (15-29 år) med ikke-vestlig baggrund i Helsingør Kommune.

Det tilsvarende tal for unge mænd med dansk baggrund var 1,5 procent om året.

Indsatser har båret frugt

Dykker man ned i tallene, viser det sig imidlertid, at det navnlig er i den første del af perioden, tallene er høje - med en top i 2014, hvor 8,5 procent af de unge mænd med ikke-vestlig baggrund fik en dom for en straffelovsovertrædelse.

De høje tal i den periode kaldte på handling, og der blev derfor taget en række initiativer i samarbejde mellem kommune og politiet for at nedbringe kriminaliteten.

Noget tyder nu på, at indsatserne har båret frugt, da der har været en nedadgående tendens i de senere år. En tendens, der også kan spores på landsplan, men ikke i samme grad, som i Helsingør Kommune.

De nye tal mødes med tilfredshed hos borgmester Benedikte Kiær:

- For år tilbage havde de kriminelle bander med tilknytning til indvandremiljøet alt for stor indflydelse på gadebilledet og var med til at skabe utryghed mange steder. Det blev der sat massivt ind mod. Både fra sociale myndigheder og politiet og i tæt samarbejde med det lokale natteliv, siger borgmester Benedikte Kiær og fortsætter:

- Derfor er det lykkedes at få bandeproblemet bragt markant ned og under kontrol. Der er stadig for høj kriminalitet blandt unge mænd med ikke-vestlig baggrund, men vores udgangspunkt for at håndtere problemet er i dag langt bedre end for blot få år siden, siger borgmester Benedikte Kiær.

Glæder sig over fald

Politidirektør Jens Christian Bülow, Nordsjællands Politi, glæder sig over, at kriminaliteten er faldende:

- Nordsjællands Politi har gennem årene haft et tæt og godt samarbejde med Helsingør Kommune via SSP og lokalråd. På den måde har vi i fællesskab sat fokus på og sat ind mod en række fokuspersoner og gjort det sværere for dem at begå kriminalitet eller skabe utryghed, siger han og fortsætter:

- Vi er meget glade for samarbejdet, som vi ser som en stærk og vigtig del af indsatsen for at sikre, at Helsingør Kommunes borgere kan føle sig trygge, når de færdes rundt omkring i byen, siger Jens Christian Bülow.

Tabellen viser viser andelen af 15-29-årige, dømt for straffelovsovertrædelser. Den øverste række viser tallene på landsplan, den nederste viser tallene for Helsingør Kommune.

Danmarks Statistik har endnu ikke tallene på landsplan for 2019, men har oplyst Helsingør Kommune om Helsingør-tallene. I 2019 ligger kommunen på 4,5 procent, når det handler om gruppen indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse (15-29-årige).

Indsatser de seneste år:

• Politiet etablerer en særlig politienhed ETB (enheden for trygge boligområder). Nu hedder enheden SUB (Særligt udsatte boligområder).

• Ansættelse af exitkoordinator.

• Der etables i samarbejde med Helsingør Kommune, de erhvervsdrivende og politiet 'trygt natteliv' i Helsingør.

• SSP-samarbejdet har i fællesskab deltaget i en række kriminalitetsforebyggende forløb og indsatser i samarbejde med SIRI (Styrelsen for international rekruttering og integration).

• Der etableres en tværfaglig koordinationsgruppe i kommunen, hvor Boliggården deltager ad hoc. Koordinationsgruppen har fokus på bekæmpelse af 'hård' kriminalitet og utryghed i boligområderne og iværksætter forebyggelses indsatser.

• Koordinationsgruppen mødes forsat hver måned og arbejder målrettet med aktuelle problematikker. Gruppen oplever et markant bedre kriminalitetsbillede end frem til 2018 (hvor bl.a. LTF blev forbudt).

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør