Borger

Helsingør tager klimalederskab

Helsingør er én af kun to danske kommuner, der er med på den globale non-profit organisation CDP's liste over byer og kommuner, som får højeste udmærkelse (A) for deres ambitiøse klimahandlinger - og deres arbejde for at gøre deres erfaringer synlige og involvere borgere og virksomheder i et fælles mål om at reducere CO2-udledninger.

CDP arbejder for, at myndigheder og virksomheder verden over skal reducere deres klima- og miljøbelastning, og i år er 119 byer og kommuner på deres såkaldte A-liste.

Se A-listen

13 procent på A-listen

I 2023 rapporterede godt 1100 byer til CDP,  og kun 13 procent af dem har opnået at komme på A-listen.

Borgmester Benedikte Kiær siger om udnævnelsen:

- Det er femte år i træk, at Helsingør Kommune får en A-score for vores arbejde med klima og bæredygtighed. Jeg er rigtig stolt over, at vi fortsat er på A-listen. Anerkendelsen får vi netop, fordi vi ikke blot har fine planer, men også realiserer tiltag og nedbringer CO2-udledningen fra kommunen.

Udvalgsformand for Klima- og Bæredygtighedsudvalget, Mette Lene Jensen, siger om udnævnelsen:

- Årets varmerekorder og stormflodshændelser understreger, at der er brug for klimahandling. En vigtig genvej til handling er, at vi deler vores erfaringer, så alle ikke skal spilde tid på at genopfinde indsatserne. Jeg er rigtig glad for, at vi i Helsingør Kommune prioriterer at dele erfaringer såvel nationalt som internationalt og ikke mindst, at vi kan være med i front.

Det overordnede mål for klimaindsatsen i Helsingør Kommune er at blive CO2-neutral i 2045 og at nedbringe CO2-emissionerne til 1,7 tons pr. borger pr. år i 2030. Planen indeholder også mål for energibesparelser, transport, klimatilpasning og biodiversitet, affald, uddannelse og adfærd mm.

Kategorier, rapporteret ind til CDP:

 • Governance og datastyring
 • Klimarisici og –sårbarhed
 • Miljø
 • Klimatilpasning
 • Drivhusgasemissioner, både for kommunen som geografisk område og kommunen som virksomhed
 • Energi
 • Transport
 • Fødevarer
 • Vand

Fakta

 • CDP er en non-profit organisation, som arbejder for, at myndigheder og virksomheder verden over skal reducere deres klimaaftryk og lave robuste klimaplaner.
 • CDP offentliggør hvert år deres Cities A List, der fremhæver, hvilke byer og kommuner der er i front med hensyn til klimahandlinger - og har transparente klimaplaner og -data. Byer kan inddeles i fire scorer: Cities A (Leadership), B (Management), C, (Awareness) and D (Disclosure). Bedømmelsen baseres på to hovedtemaer: Reduktion af drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaændringerne.
 • For at få A-mærket må byer have CO2-opgørelser for kommunen som geografisk område, have mål for reduktion af drivhusgas-udledning, en publiceret klimaplan og en klimatilpasningsplan, som overbevisende demonstrer, hvordan kommunen vil håndtere de fremtidige klimaudfordringer.
 • Mere end 55 procent af verdens befolkning bor i byerne, og det tal forventes at stige til 70 procent i 2050. For at opretholde en fremtidig økonomisk vækst og have sikre steder at arbejde, skal byer levere klimatiltag her og nu.
 • Byer dækker mindre en 2 procent af jordens overflade, men står alligevel for 70 procent af de globale emissioner.

Se vores klima- og bæredygtighedsplan

Se vores klimatilpasningsplan

Læs mere om CDP

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør