Borger

Helsingør Kommune vinder prestigefuld grøn EU-pris

Helsingør Kommune har vundet den prestigefyldte pris - European Green Leaf Award 2024. En pris som Europa-Kommissionen står bag, og som hvert år uddeles til mindre europæiske byer eller kommuner. Prisen er en anerkendelse af vores grønne indsats.

Der var tre finalister til prisen. Ud over Helsingør Kommune var Bistrița (Rumænien) og Velenje (Slovenien) med i finalen, som blev afholdt i Grenoble, Frankrig. Fra Helsingør Kommune deltog en delegation bestående af politikere og administrationen, som præsenterede Helsingør Kommunes grønne og klimavenlige indsatser med et oplæg og efterfølgende svarede på uddybende spørgsmål fra juryen.

Borgmester Benedikte Kiær er stolt over at modtage prisen:

Prisen er en flot anerkendelse til alle i Helsingør Kommune – borgerne, erhvervslivet, forsyningen og kommunen.

- For det er kun i fællesskab, at vi kan foretage en grøn omstilling, der batter. Prisen er også et skulderklap til den aktive klimapolitik, vi i årevis har ført, men også en anerkendelse af hvor visionære vi er, når det gælder klima og bæredygtighed for de kommende år. Og med prisen følger også en ros af vores store fokus på at få alle med, siger borgmester Benedikte Kiær.

Viceborgmester og formand for Klima- og Bæredygtighedsudvalget, Mette Lene Jensen, er også begejstret:

Jeg er stolt over, at vores samarbejde med borgerne og private virksomheder om grønne løsninger kan vise vejen for andre byer og kommuner i Danmark og udlandet.

- Jeg håber, at denne pris vil give os muligheder for at tiltrække flere samarbejdspartere, der gerne vil være med til at igangsætte og udstille konkrete løsninger i 2024, siger udvalgsformand Mette Lene Jensen.

Med prisen bliver Helsingør Kommune EU’s grønne ambassadør i 2024, der skal inspirere andre til grønne handlinger. Med prisen følger desuden en check på 200.000 euro til at iværksætte nye ambitiøse miljø- og klimatiltag i løbet af året.

Fakta om Green Leaf Award

• Den prestigefyldte titel European Green Leaf uddeles hvert år til europæiske byer eller kommuner på mellem 20.000-100.000 indbyggere som en anerkendelse af deres grønne indsatser. Prisen hører under Europa-Kommissionens arbejde.

• Prisen gør Helsingør Kommune til grøn ambassadør i Europa i 2024 til inspiration for andre. Helsingør Kommune modtager desuden 200.000 euro til at iværksætte nye ambitiøse miljø- og klimatiltag i løbet af året.

• Helsingør Kommune og de andre deltagere i konkurrencen er blevet evalueret af internationale tekniske eksperter inden for seks områder: klima og energi, mobilitet, cirkulær økonomi, luftkvalitet og støj, natur og biodiversitet samt vand.

Fakta om Helsingør Kommunes klimaindsats

• I Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 er fastsat 11 delmål og indsatsområder inden for en række centrale områder som fx: energi og energibesparelser, klimatilpasning, transport, biodiversitet, uddannelse og indkøb.

• Det overordnede mål for Helsingør Kommune er, at CO₂-udledningen inden for kommunegrænsen (borgere, virksomheder, kommunen, inkl. transport) skal nedbringes fra 6,8 ton pr. borger pr. år (2008) til højst 1,7 ton CO₂ pr. borger pr. år i 2030, og til 0 i 2045. Den seneste kortlægning, som angår 2021, viser at udledning af CO₂ i hele Helsingør Kommune er faldet til 3,0 ton pr. borger pr. år. Det svarer til et fald på 56 procent siden 2008.

Helsingør Kommune har desuden forpligtet sig til vedvarede CO2-reduktion i en række aftaler:

• Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommune-aftale. Helsingør er Klima Plus-kommune.

• EU’s borgmesterpagt (Covenant of Mayors): Global sammenslutning af byer, der arbejder for mere ambitiøse klimamål. Et aktuelt mål er at reducere CO2-udledningen med 40% i 2030.

• DK2020: Initiativ fra C40, CONCITO og Realdania, der går ud på at 20 danske kommuner skal være frontløbere i indsatsen for at gennemføre Parisaftalens mål om en temperaturstigning på højst 1,5 grader.

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør