Borger

Helsingør Kommune har succes med at bekæmpe mistrivsel - skal udbredes til hele Danmark

Under overskriften “Sammen på sporet”, har Helsingør sammen med otte kommuner og Social- og Boligstyrelsen udviklet et åbent og lettilgængeligt tilbud til unge, der er for raske til behandling i psykiatrien, men som mistrives i en sådan grad, at de har brug for støtte. Projektet har i årene 2020-22 været støttet af puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen, og i Helsingør Kommune været forankret i Ungeværftet under Ungeenheden.

En tankegang bag projektet er, at unge skal have hjælp, før problemerne vokser dem over hovedet. Derfor får unge, der mistrives, første samtale med en psykolog, socialrådgiver eller pædagog inden for en uge, når de henvender sig. De unge kan henvende sig anonymt, og de behøver ikke blive visiteret for at få samtalerne. De unge, der har henvendt sig, har haft efter individuelt behov haft 1-5 rådgivningssamtaler.

Resultaterne peger entydigt på, at projektet har gjort en stor forskel for de unge. Det viser den afsluttende evaluering, som Rambøll har foretaget for Social- og Boligstyrelsen og evalueringsresultaterne for de unge fra Helsingør Kommune, der har deltaget. Evalueringen viser blandt andet, at 69 procent af de unge efter et individuelt forløb har fået styrket deres trivsel. De unge er via rådgivningsforløbet i gennemsnit steget med 12 point på en trivselsskala fra 0-100.

På den baggrund anbefaler Styrelsen, at metoden udbredes til hele landet, og i Helsingør Kommune, har Byrådet også tidligere besluttet at videreføre og finansiere Ungeværftet efter projektet er afsluttet.

Formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget Thomas Horn glæder sig over, at erfaringerne fra Helsingør Kommune og de otte andre kommuner nu bliver bredt ud:

”Børn og unges mistrivsel er en af de største – måske den største udfordring – vi har som samfund i disse år. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi her i Helsingør Kommune har været med til at vise, at det faktisk er muligt, at ændre tingene og få børn og unge ud af mistrivsel ved at sætte hurtigt ind. Det er en vej vi vil arbejde vider efter i fremtiden, og som jeg samtidig håber kan inspirere andre kommuner til at følge,” siger Thomas Horn.

 

Fakta om projektet ”Sammen på sporet”:

Projektet Sammen på sporet – forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge er et såkaldt modningsprojekt gennemført i perioden 2020-22.

De ni projektkommuner er: Allerød, Glostrup, Greve, Helsingør, Middelfart, Odder, Ringsted, Skanderborg og Svendborg.

1972 unge og 455 forældre har i projektperioden været i kontakt med tilbuddet i de ni kommuner. I Helsingør Kommune har 278 unge og 77 forældre deltaget.

Læs Socialstyrelsens evaluering her

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør