Borger

Fritid skaber også fremtid

Jon Sigbert Sorth er leder af fritidsområdet på Skolerne i Snekkersten og kunne den 1. januar fejre 25 år i Helsingør Kommune. Som leder har han det overordnede ansvar for fritidsklubben Villa Fem, de to SFOer på Borupgårdskolen og Snekkersten Skole samt driften af Multiparken. Han overtog lederposten fra Leise Theilgaard, der gik på pension i september 2022.

Leise Theilgaard var nærmest en institution i Helsingør Kommune og på fritidsområdet i særdeleshed. Er det ikke nogle store sko at skulle træde i?

Jeg gør mig umage med at tænke, at jeg ikke behøver træde i hendes sko. Jeg skal gøre tingene på min måde. Vi har bygget fritidsområdet op sammen gennem de seneste år, hvor jeg har været SFO-leder, og vi havde et tæt samarbejde. Jeg skal fortsætte det arbejde, men jeg skal også træde på nye stier. Blandt andet fordi konstruktionen er blevet anderledes, og jeg nu er den eneste leder på fritidsområdet. Derfor vil jeg også gerne sætte medarbejdernes kompetencer endnu mere i spil. Ledelse er noget vi er sammen om. De skal have stor indflydelse på deres egen hverdag. Dels fordi jeg ikke kan være fire steder på en gang, men også fordi det giver arbejdsglæde at være med til selv at bestemme.

Hvordan landede du i Helsingør Kommune for 25 år siden?

Min kone og jeg flyttede til Helsingør i 1997 fra Falster, efter jeg havde afsluttet min pædagoguddannelse. Jeg startede med at være et halvt år i en børnehave i Fredensborg. Men jeg fandt hurtigt ud af, at det at arbejde i børnehave ikke var mig. Så jeg blev ansat på et fritidshjem på Nordvestskolen i Helsingør og havde nogle fantastiske år der. I 2002 ansatte Leise mig på fritidshjemmet i Villa Fem – og ja, nu sidder jeg her.

Hvorfor er det fedt at arbejde med børn og unge fra skolealderen og op?

Når børn starter i skolen, har de så meget liv i øjnene. Det er så livsbekræftende at se. Maj måned hvor SFO-børnene starter er et højdepunkt på året. De kommer med et skud af frisk energi og masser af glæde og forventninger.

Når de kommer i klub i slutningen af 3. klasse, starter et nyt kapitel igen. Her har de en alder, hvor de kan udfolde sig på nye måder. Og med den rette støtte opdage kompetencer hos sig selv, som de ikke vidste de havde.

Hvad er klubbernes vigtigste opgave set med dine øjne?

Klubbernes vigtigste opgave er netop at støtte børnene i at få øje på alt det, de kan. Den anden dag kom et tidligere klubbarn forbi. Vi sludrede lidt, og han sagde til mig, at hvis det ikke havde været for Davut (pædagog i Villa Fem, red.) så var han nok aldrig blevet pædagog. Hans mellemste bror begyndte at danse i klubben og rejser nu Europa rundt og koreograferer reklamefilm. Deres tredje bror laver musik, fortalte han – en interesse han fik og dyrkede i stor stil, mens han gik i klub.

Det siger noget om, at klubberne virkelig kan løfte børn og hjælpe dem med at se nogle muligheder i livet, finde noget, der giver værdi i livet, uden at det handler om at præstere noget bestemt.

Og så kan vi tilbyde fællesskaber på tværs af klasser og årgange. Er der noget vi alle gerne vil, så er det at være en del af et fællesskab, hvor vi kan trives og udvikle os sammen med andre. På den måde er vi med til at skabe livsduelige borgere i sidste ende. Fremtiden findes ikke kun for enden af ti års skolegang. Fritid skaber også fremtid, plejer jeg at sige.

Hvordan har fritidsområdet udviklet dig i de 25 år, du har været med?

Skoledagen er blevet længere, og derfor har vi kortere tid sammen med børnene. Børn går til flere ting i dag end tidligere, og mange kommer derfor færre dage i deres fritidstilbud. Fritidstilbuddet er jo efterhånden et af de eneste præstationsfrie miljøer for børn. Her spiller man fodbold for at have det sjovt. Ikke for at blive den bedste. Vi er en vigtig modvægt til præstationskulturen. Det er endnu vigtigere i dag end tidligere.

Hvad er det bedste ved dit job?

Det bedste ved mit job er, at jeg er med til at sikre vigtig udvikling. For børnene, for organisationen og ikke mindst for medarbejderne.

Et af højdepunkterne på mit år er at holde MUS-samtaler og tale om, hvordan hver enkelt medarbejder kan spille ind på vores fælles opgave. Det er meget tilfredsstillende at se, hvordan medarbejdernes trivsel drøner i vejret, når de får lov at løbe med noget, de synes er fedt.

Og så er det også ret fedt at sidde på en bænk i Multiparken og snakke med de unge om, hvilke events og aktiviteter vi skal have i løbet af sommeren.

Læs mere om kommunens klubber og SFO'er 

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør