Borger

Arkitekturrådet trækker i arbejdstøjet


Der var fuldt hus på Kulturværftets lille scene, da Helsingør Kommune i samarbejde med Kulturværftet præsenterede den første arkitektursalon torsdag den 10. marts.


Dagens tema var ”mød arkitekterne”, og deltagerne kunne møde de tre arkitekter, der er blevet udpeget til Helsingør Kommunes arkitekturråd.

Janus Kyhl, formand for By- Plan- og Trafikudvalget, var glad for det store fremmøde og glæder sig til det kommende samarbejde med arkitekturrådet:

Jeg er glad for at vi nu har et råd med en solid faglig tyngde, der samtidig spænder over et bredt felt af kompetencer.


Formålet med arkitekturrådet er, at medlemmerne skal bidrage til at styrke byudvikling, bæredygtighed og den arkitektoniske kvalitet i Helsingør Kommunes udvikling de kommende år. Rådet, som er udpeget for en to-årig periode, består af:

  • Pernille Schyum Poulsen, som er arkitekt MAA og partner hos Tegnestuen Vandkunsten og har særlig viden om byplanlægning, bygningsarkitektur, byudvikling, bæredygtigt byggeri og fællesskaber.

 

  • Ole Schrøder, der er arkitekt MAA og partner hos TREDJE NATUR og landsformand for Byggesocietetet. Bygnings- og landskabsarkitektur, bæredygtigt byggeri og kommerciel projektudvikling er særlige kompetencer.

 

  • Inge-Lise Kragh, der er partner og arkitekt MAA hos Rønnow Arkitekter med særlig interesse for kulturarv, bygningsarkitektur samt restaurering og transformation.

 

Hvornår går arbejdet i gang?

Når Arkitekturpolitikken er endeligt vedtaget af Byrådet – forventet den 2. maj – startes samarbejdet op. Rådet kommer til at deltage i 2-3 årlige møder med fagudvalget, hvor udvalget vil tage på besigtigelse og drøfte udvalgte sager. Fokus vil være på kommunens egne, større anlægssager og på byudviklingsprojekter.

I begyndelsen af 2024 bliver modellen evalueret og eventuelt justeret, hvis noget skal gøres anderledes.


Med rådet og politikken ønsker fagudvalget at styrke kvaliteten i det byggede miljø. Både fordi det er rart at kigge på og at opholde sig i omgivelser, der spiller godt sammen – og fordi det ganske enkelt kan betale sig.

Når kommunens fysiske rammer er attraktive og vi prioriterer kvaliteten og kulturarven, bliver vores ejendomme mere værd.

"Vi får flere besøgende, et mere levende lokalt handelsliv og vi tiltrækker investeringer – og endnu flere får lyst til at købe en bolig lige netop her", siger Janus Kyhl og fortsætter:

"Vi håber, at Arkitekturpolitikken og -rådet også vil være med til at inspirere private aktører i byggebranchen, borgere og interessenter – til fortsat at medvirke til at udvikle og passe på vores fælles arkitektur og kulturarv."

Fakta om Arkitekturpolitik

Som en hjælp til at navigere og sætte retningen i byudviklingen, har Arkitekturpolitikken en række pejlemærker. De skal skabe og sikre en helhedstænkning og dermed mest mulig værdi for alle parter.

Når Helsingør Kommune udvikler større anlægsprojekter eller igangsætter lokalplaner og byudviklingsprojekter i kommunen, vil udvalget tage udgangspunkt i pejlemærkerne og diskutere dem med Arkitekturrådet.

Pejlemærke 1: Vi værner om kulturarven – fra helhed til detalje
Det første pejlemærker handler om at udvikle med respekt og forståelse for den lokale byggeskik i projektområdet.

Pejlemærke 2: Vi tager afsæt i stedet
Det næste handler om, at finde ud af, hvad der er særligt ved det sted, man ønsker at udvikle, og at udnytte og fremhæve netop de kvaliteter i projektet.

Pejlemærke 3: Vi sikrer samspil med landskabet og naturen
Pejlemærket handler om at få bebyggelsen eller projektet til at hænge godt sammen med det eksisterende landskab – og at indarbejde blå-grønne klimatilpasningselementer med rekreative kvaliteter.

Pejlemærke 4: Vi skaber bebyggelser og byrum i højkvalitet, som understøtter byliv og fællesskab
Dette pejlemærke handler om at udforme bebyggelser og deres udearealer, så de inviterer til ophold og fællesskaber – og om at gøre vores byrum trygge og attraktive, så de tiltrækker byliv, turisme og styrker den lokale handel.

Pejlemærke 5: Vi udvikler bæredygtigt
Det næstsidste pejlemærke handler om at udvikle efter bæredygtige principper på både bygnings- og bydelsniveau - socialt, økonomisk og miljømæssigt.

Pejlemærke 6: Vi har fokus på inddragelse og dialog
Sidst men ikke mindst, handler dette pejlemærke om at prioritere tidlig og grundig dialog, så alle parter bliver hørt – og at afprøve forskellige former for dialog, fx som denne arkitektursalon.

 

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør