Seniorliv

Hjemmeplejen har fokus på at få nye medarbejdere godt om bord

24-01-2024

I hjemmeplejens enhed 2 bruger kvalitetssygeplejerske Xui Chou meget af sin tid på at sikre, at nye medarbejdere føler sig godt taget imod.

Det er ikke alene vigtigt, at hjemmeplejen i Helsingør Kommune kan få ansat de medarbejdere, der er brug for. Mindst lige så vigtigt er det, at de medarbejdere, som bliver ansat, får en god modtagelse og har lyst til at blive i jobbet.

Hjemmeplejen har haft udfordringer med, at der har været temmelig stor udskiftning i medarbejderstaben. Derfor har hjemmeplejens enhed 2 sat særlig spot på den gode ’onboarding’ af nye medarbejdere. Målet er, at medarbejderne skal føle sig så godt taget imod, at de er trygge i jobbet og fortrolige med deres arbejdsopgaver – og derfor har lyst til at blive længe på arbejdspladsen.

Arbejdet med onboardingen i enhed 2 er lagt i hænderne på kvalitetssygeplejerske Xui Chou. Hun har været et par år i Helsingør Kommune og har i det nye onboarding-program taget udgangspunkt i sit eget første møde med den kommunale virkelighed.

Jeg kom fra hospitalsverdenen, og i hjemmeplejen var der mange nye ting at sætte sig ind i," fortæller hun.

Xui Chou har også spurgt andre medarbejdere, hvad de savnede i deres første tid i hjemmeplejen. På den baggrund har hun udarbejdet det nye onboarding-program.

Kvalitet i oplæringen

Nye medarbejdere kører to-fire uger med en erfaren kollega – og for Xui Chou har det handlet om at få mest mulig kvalitet ind i oplæringen.

Vi har mange dygtige ressourcepersoner i vores enhed, fx en forflytningsvejleder, en sårsygeplejerske og en farmakonom. Det er vigtigt, at de får introduceret de nye medarbejdere til de vigtigste opgaver på deres felt," fortæller hun.

Det handler om at skabe plads i skemaet på dagen, hvor en ny medarbejder skal køre med fx forflytningsvejlederen. Og sørge for, at den nye medarbejder kommer med en dag, hvor vejlederen fx skal bruge nogle af de hjælpemidler, som medarbejderen skal lære at kende.

Det er noget af et puslespil, som Xui Chou har lagt sammen med planlæggerne i enhed 2.

"Der kan hurtigt være en tendens til, at vi drukner i drift. Jeg har arbejdet for, at vi sætter tid af til de nye medarbejdere. Der skal være tid til fordybelse, for det skaber tryghed at kende hjælpemidlerne og vide, hvem man skal gå til, hvis man har behov for hjælp med noget bestemt," siger hun.

Godt i gang

Xui Chou har arbejdet med at forbedre onboardingen af nye medarbejdere siden oktober sidste år. Siden da er der begyndt 10-15 nye medarbejdere i enhed 2.

Det er endnu for tidligt at måle på den ekstra indsats for at få de medarbejdere godt ind i fællesskabet, både det sociale og arbejdsmæssige. Men det er Xui Chous indtryk, at de nye medarbejdere er kommet godt i gang.

"Alle får en buddy, når de begynder. Det er en erfaren medarbejder, som er den primære kontaktperson, og som de kører sammen med det meste af tiden. Buddyen har samme faglighed som én selv, dvs. en sosu-hjælper får en sosu-hjælper som buddy osv. Det giver mest mening. En buddy har et særligt ansvar for at hjælpe den nye medarbejder med at komme godt ind i medarbejdergruppen," fortæller hun.

Nogle nye medarbejdere har allerede erfaring fra hjemmeplejen, fx i andre kommuner – og vil gerne begynde at køre selv efter nogle uger. Andre vil gerne følge deres buddy i fire uger

Der er vi fleksible og tilpasser os den enkeltes behov. Det handler først og fremmest om, at alle skal være trygge ved at køre ud selv," siger Xui Chou.

Et vigtigt område

Når det nye onboarding-program har været i gang noget længere tid, er det meningen, at det skal evalueres. Og håbet er, at det kan udbredes til de andre hjemmepleje-enheder også.

Centerchef Trine Alstrup siger:

Onboarding er et vigtigt område i hele Center for Sundhed og Omsorg. Vi tror på, at vi, ved at tilbyde en god onboarding til medarbejderne, kan tilknytte dem længe hos os. Og vi ser allerede nu gode resultater."

Hun fortsætter:

"Men vi skal mere endnu. Så nu taler vi om forskellige tiltag, allerede inden den nye medarbejder er startet - fx at vi sender videoer og blomster til ham/hende."

Følg med i de seneste nyheder