Erhvervsliv

Vi får tre mio. kr. til styrket rusmiddelbehandling

04-10-2023

Flere skal have hjælp til at få styr på deres stofbrug, og indsatsen skal i højere grad ske, der hvor stofbrugerne er.

Thomas Horn, udvalgsformand

Det er baggrunden for, at Helsingør Kommune har fået knap 3 millioner kroner af Social- og Boligstyrelsen til de næste to år at styrke den opsøgende indsats til personer, der har alvorlige problemer med brug af stoffer. Projektet skal være med til at undersøge og udvikle opsøgende indsatser i forhold til rusmiddelbehandling. Indsatsen bliver varetaget af Helsingør Kommunes Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte og kommer til at ske i tæt samarbejde med civilsamfundet i form af en række frivillige foreninger og væresteder.

Pengene skal gå til at etablere et team af medarbejdere fra Rusmiddelcenteret, der kan opsøge stofbrugerne, der hvor de er i stedet for at vente på, at de selv henvender sig hos de etablerede tilbud. Teamet kommer blandt andet til at opsøge en række af civilsamfundets tilbud til udsatte borgere. Det drejer sig om Kirkens Korshærs varmestue og herberg Stubben, Frelsens Hærs Værested Regnbuen samt det selvejende tilbud Lindevang. Desuden får teamet også sin gang på en række kommunale tilbud, ligesom de vil være opsøgende på offentlige steder, hvor stofbrugere ofte opholder sig.

Formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Thomas Horn, ser frem til den styrkede indsats:

For mange stofbrugere kræver det stor overvindelse at opsøge og bede om hjælp. Ved at arbejde sammen med civilsamfundet er jeg sikker på, at vi nu får mulighed for at komme i kontakt med en række stofbrugere, som vi ikke normalt når.

Det betyder, at vi i sidste ende kan hjælpe flere til at få et bedre liv med en højere livskvalitet, hvilket i bund og grund er det, som er målet for indsatsen,” siger han.

To år til at udvikle indsats

Allerede i dag er der flere stedet i landet, hvor kommuner har gode erfaringer med opsøgende arbejde. Projektet i Helsingør Kommune skal bruges til at arbejde videre ad det spor, og forhåbentlig opbygge yderligere erfaring og viden, som andre kommuner kan have glæde af på længere sigt. Hos Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte glæder leder Lotte Kragelund sig til at komme i gang:

Vores mål er, at vi opnår en fortrolighed med de enkelte stofbrugere, når vi møder dem der, hvor de er og føler sig trygge. På den måde er det også lettere at åbne op og række ud efter hjælp og støtte til at gøre noget ved sit stofbrug. Det har vi set effekten af andre steder, og jeg glæder mig til, at vi nu får to år til at udvikle vores egen indsat her i Helsingør Kommune,” siger hun.

Den opsøgende indsats går efter planen i gang efter nytår, og kommer herefter til at løbe i to år.

Fakta

  • Projekt Udgående rusmiddelbehandling i Helsingør har til formål at etablere kontakt og et reelt tilbud om behandling til de mest udsatte stofbrugere i Helsingør. Det opsøgende kommer til at foregå i samarbejde med og hos en række civile aktører, nemlig Kirkens Korshærs varmestue og herberg Stubben, Værestedet Regnbuen ved Frelsens Hær, det selvejende Botilbud Lindevang samt de kommunale Herberg Porten, Vinternatherberget og Pensionatet samt rådgivningstilbuddet (værestedet) 17A-vejen frem.
  • Den udgående rusmiddelbehandling vil ligeledes være opsøgende på Helsingør Station og ved det grønne område ved Kronborg, ved Vor Frue Kloster, samt på campingpladserne Nyrup Camping og Skibstrup Camping, hvor borgere i målgruppen ofte opholder sig.
  • På lang sigt er målet, at indsatsen kan fungere som brobygning til de etablerede behandlingstilbud på Helsingør Rusmiddelcenter samt til øvrige kommunale tilbud samt civilsamfundstilbud.
  • Projektet udspringer fra Helsingør Rusmiddelcenter, en del af Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte, der ud over rusmiddelbehandling huser kommunens herberg og væresteder.
  • Projektet er støttet med 2.935.000 kroner over to år. Pengene skal hovedsageligt gå til personale, der kan stå for den opsøgende indsats. Målet er, at cirka 60 personer skal have været omfattet af den opsøgende indsats i løbet af de to år.

Følg med i de seneste nyheder