Giv et tip - Vilkår og rettigheder

Regler for brug

Når du bruger Giv et tip, er du ansvarlig for, at ophavsretslovgivning, injurielovgivning og anden gældende lovgivning overholdes ved indsendelse af dine tip, blandt andet i forbindelse med vedhæftet fotodokumentation. 

Du er ligeledes ansvarlig for, at brugen af appen fra din mobile enhed er i overensstemmelse med god skik for brug af SMS/MMS, og ikke er stødende eller blufærdighedskrænkende. 

Opdager du indhold på sitet, som du vurderer ikke er i overensstemmelse med nærværende brugerbetingelser, bedes du kontakte Nordsjællands Park og Vej nspv@nspv.dk eller telefon 49 28 49 60.

Hvis indhold på sitet er anstødeligt, skadeligt eller direkte ulovligt, vil det blive fjernet uden yderligere varsel, så snart Giv et tip er blevet opmærksom på det. I den forbindelse forbeholder Giv et tip sig også retten til uden yderligere varsel at fjerne indhold, hvis vi efter henvendelse fra tredjemand erfarer, at tredjemands rettigheder er krænket som følge af indhold lagt på Giv et tip af dig.

Ansvar for data

Du accepterer, at dine tip deles med Nordsjællands Park og Vej, Fredensborg og Helsingør kommuner.

Vælger du at opgive personoplysninger og sende disse med dit tip, accepterer du, at disse data opbevares hos Soft Design A/S og deles med Nordsjællands Park og Vej, Fredensborg og Helsingør kommuner.

Soft Design A/S er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved positionering med GPS koordinater, afsendelse eller modtagelse af meldinger og data. Soft Design A/S kan ikke garantere for forløb efter overdragelse af tip til Nordsjællands Park og Vej, Fredensborg og Helsingør kommuner. 

Rettigheder

Soft Design A/S ejer alle rettigheder til Giv et tip og alle tip, inklusiv dokumentation fx billeder, der indsendes.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.