Virksomhed efter whistleblowerloven

Helsingør Kommune er en offentlig myndighed og skal årligt offentliggøre oplysninger om virksomhed efter whistleblowerloven.

Siden 17. december 2021 har det været lovpligtigt for alle arbejdsgivere med mere end 250 ansatte, at etablere en intern whistleblowerordning, hvor arbejdstagere kan indberette oplysninger om arbejdsgiverens overtrædelse af EU-retten, samt øvrige alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold.

Helsingør Kommune

Stengade 59
3000 Helsingør
CVR 64 50 20 18

Statistik – Indberetninger ..Antal
.. fra forrige periode der skal behandles videre0
.. der er modtaget for året1
.. der er afvist (Lov § 12, stk. 3)0
.. der er afsluttet (Lov § 21)0
.. der har været undergivet realitetsbehandling1
.. der har givet anledning til politianmeldelse0
.. om overtrædelse af EU retten (Vejledning 5.1)0
.. om overtrædelse af strafferetten (Vejledning 5.2)0
.. om overtrædelse af sær- eller anden lovgivning (Vejledning 5.2)1
.. om chikane (Vejledning 5.2)0
.. om øvrige alvorlige forhold (Vejledning 5.2)0
Overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op på i perioden (Vejledning 6.9)Tilsidesættelse af forvaltningsretlige principper

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk