Social- og Sundhedsuddannelsen

Er du god til at omgå mennesker, har du interesse for ældre, pleje og sundhed og har du lyst til at være en del af fremtidens sundhedsvæsen?

Så er social- og sundhedsuddannelserne måske noget for dig?

Du kan vælge enten uddannelsen som social- og sundhedshjælper(SSH) eller social- og sundhedsassistent (SSA). Begge er erhvervsuddannelser, hvor du veksler mellem skole- og praktik-undervisning. Du bliver ansat som elev i Helsingør Kommune.

På Helsingør Kommunes plejehjem og hjemmepleje distrikter har vi fokus på at skabe udviklende læringsmiljøer for dig som elev.

Luk alle
Åben alle

Arbejde som Social- og Sundhedshjælper: Som social- og sundhedshjælper arbejder du med professionel praktisk og personlig hjælpe. Med social- og sundhedshjælperuddannelsen kan du arbejde i hjemmeplejen eller på plejehjem. Arbejdsopgaverne er personlig pleje, tøjvask og rengøring i samarbejde med ældre, syge og handicappede borgere.

Uddannelsesforløbet: Uddannelsen til Social- og Sundhedshjælper varer 14 måneder, hvor der veksles mellem skole- og praktikperioder. Praktikperioderne foregår på plejehjem og i hjemmeplejen.

Under uddannelsen lære du om:

 • Pleje- og omsorgsopgaver.
 • Udførelse af praktisk hjælp.
 • Planlægning af aktiviteter, der styrker ældres livskvalitet.
 • Sundhedsfremme og forebygge sygdomme hos de ældre.
 • Kommunikation og at skabe relationer til andre mennesker.

 Under uddannelsen tilbyder vi dig:

 • Løn under hele uddannelsen.
 • Tværfagligt læringsmiljø.
 • Veluddannede og engagerede praktikvejledere organiseret i vejlederteams.
 • Hele undervisningsdage med oplæg og refleksion over praksis.
 • Tæt samarbejde med din uddannelseskoordinator som følger dig gennem uddannelsen.
 • Tid til fordybelse i praktikforløbene.

Adgangskrav: Du skal have gennemgået og bestået grundforløb 2.

Læs mere om adgangskrav, grundforløbet og social- og sundhedshjælperuddannelsen på SOSUH.dk

Når du bliver ansat: Vi ansætter Social- og sundhedshjælperelever til uddannelsesstart i januar og august. Vi ansætter 13 elever pr. hold.

Forløbet er:

 • Stillingsopslag med ansøgningsfrist finder du på kommunes hjemmeside og på Praktikpladsen.dk. Du kan søge direkte via et link på hjemmesiden.
 • Du bliver indkaldt til en ansættelsessamtale.
 • Du får herefter udarbejdet din uddannelsesaftale med Helsingør Kommune.

Hør social- og sundhedshjælper-elev Natasja Deichmann fortælle om uddannelsen:

Arbejde som Social- og Sundhedsassistent:
Som social- og sundhedsassistent (SSA) arbejder du med professionel omsorg og sygepleje i samarbejde med borgeren. Uddannelsen giver dig mange muligheder for ansættelse eksempelvis plejehjem, hjemmepleje, dagcentre, institutioner for psykisk eller fysisk handicappede eller hospital. 

Uddannelsesforløbet: Uddannelsesforløbet varer 2 år, 9 måneder og tre uger og veksler mellem skole- og praktikperioder. Vi samarbejder med SOSUH Nordsjælland i Hillerød, hvor skoleundervisningen foregår.

Praktikforløbene foregår:

 • I hjemmeplejen.
 • På plejehjem.
 • På det psykiatriske område.
 • På hospitalsafdeling.

Under uddannelsen lære du om:

 • Sygepleje- og omsorgsopgaver.
 • Aktivering og rehabilitering.
 • Sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme.
 • Medicinadministration og sygdomme inden for somatik og psykiatri.

Du opnår også kompetencer indenfor:

 • Planlægning og prioritering.
 • Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.
 • Formidling og vejledning. 

Under uddannelsen tilbyder vi dig:

 • Løn under hele uddannelsen.
 • Tværfagligt læringsmiljø.
 • Veluddannede og engagerede praktikvejledere organiseret i vejlederteams.
 • Hele undervisningsdage med oplæg og refleksion over praksis.
 • Tæt samarbejde med din uddannelseskoordinator som følger dig gennem uddannelsen.
 • Tid til fordybelse i praktikforløbene.
 • Mulighed for studiebesøg eksempelvis sygepleje klinik, rehabilitering.

Adgangskrav: For at blive optaget som elev skal du have:

 • Gennemgået Grundforløb 2 eller.
 • Være uddannet Social- og sundhedshjælper (dette berettiger til 6 måneders merit).

Du kan læse mere om indholdet på uddannelsen og adgangskravene på SOSUH.dk

Når du bliver ansat: Vi ansætter Social- og sundhedsassistentelever til uddannelsesstart i januar, april og august. Vi ansætter 14 elever pr. hold.

Forløbet er:

 • Stillingsopslag med ansøgningsfrist finder du på kommunens hjemmeside og på Praktikpladsen.dk. Du kan søge direkte via et link på hjemmesiden. Du bliver indkaldt til en ansættelsessamtale.
 • Du får herefter udarbejdet din uddannelsesaftale med Helsingør Kommune.

Hør social- og sundhedsassistent-elev Stefani Dimitrova fortælle om uddannelsen:

Har du brug for mere information, er du velkommen til at kontakte Uddannelsesteamet:

Uddannelseskoordinator Kirsten Max Andersen, tlf. 25 31 15 25.

Uddannelseskoordinator Charlotte Romlund Lach, tlf. 25 13 30 47.

Center for Sundhed og Omsorg

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Borgere: Skriv sikkert til Center for Sundhed og Omsorg