Smitte med Covid-19 i Helsingør Kommune - dag for dag

Følg med i antallet af smittede, fordelt på Helsingør Kommunes ti sogne. Se også kommunens samlede incidens-tal.

NB: Pr. den 30. juni opdaterer vi ikke længere hjemmesiden med kort over daglige smittetal. Vi henviser til Statens Serum Instituts hjemmeside, hvor du kan finde smittetal for kommuner og sogne.

Se SSI's oversigt over smittetal

 

Styrelsen for Patientsikkerhed opgør pt. dagligt antallet af nysmittede i samtlige danske sogne.

På den måde kan du følge med i, om et sogn i Helsingør Kommune nærmer sig grænsen for en automatisk nedlukning.

Regler for automatisk nedlukning

Kommunen er forpligtet til at lukke et sogn ned, hvis:

  • Incidens-tallet (antal smittede pr. 100.000 indbyggere) er over 600
  • Der er 20 nye smittede inden for syv dage
  • Positivprocenten (andelen af smittede blandt de testede) er over 3

Nedlukningen omfatter skoler, SFO og klub, ungdoms- og voksenuddannelser og lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter.

Stiger incidens-tallet (det testkorrigerede) til over 300 i kommunen som helhed, skal ovenstående steder ligeledes lukkes ned. Dertil skal også videregående uddannelser, liberale serviceerhverv, serveringssteder, indkøbscentre, udvalgsvarebutikker mv. lukkes, når incidens-grænsen for en kommune overskrides.

Genåbning efter sogne- eller kommunenedlukning: Når kommunen i syv dage i træk har været under incidensgrænsen, bliver nedlukningen ophævet.

Læs mere om automatisk nedlukning

Om kortene

  • Vær opmærksom på, at smittetallene rækker syv døgn tilbage. Det betyder, at antallet af smittede på et kort ikke er fundet inden for et døgn, men inden for de seneste syv døgn.
  • På kortene er incidens-tallet (antal smittede pr. 100.000 borgere) anført, mens det faktiske antal smittede står i parentes.
  • Er tallene skrevet med rødt, betyder det flere smittede i sognet end døgnet før. Blå betyder færre smittede, mens sort er status quo. 

Fra uge 20 fremgår det testjusterede incidens-tal for hele kommunen også af kortet.

Helsingør Kommune

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-Mail: info@helsingor.dk