Ændret drift pga. Corona-virus

Dele af Helsingør Kommune har ændret drift pga. Corona-restriktioner. Læs bl.a. om besøgsrestriktioner på botilbud.

En del af Helsingør Kommunes funktioner er omfattet af de tiltag, der skal stoppe spredningen af Corona-virus. Få et overblik over de områder, der har ændret drift. 

Luk alle
Åben alle

Opdateret den 2. marts 2021: 

Alle plejehjem og Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter er i drift, dog begrænses sociale fællesaktiviteter pga. Corona-restriktioner.

Ophævelse af besøgsrestriktioner på alle plejecentre og HRT i Helsingør Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 25. februar 2021 givet adgang for besøgende til alle kommunens plejecentre - og den 1. marts 2021 til de midlertidige døgnpladser på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT).

Se ophævelse af besøgsrestriktioner på plejehjem

Der er fortsat krav til brug af mundbind eller visir for besøgende, mens de befinder sig på fællesarealer indendørs. Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger skal følges ved besøget.

Dagcentre, aktivitetscentre mv.

Dagcentrene er fortsat åbne – og dagcenterbrugerne vil hjælpes ind via indgange, hvor de ikke møder plejehjemsbeboere.

Cafeer på plejehjemmene og på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter er lukket for udefrakommende gæster.

Træning og genoptræning med fysisk fremmøde er genoptaget – dog i mindre grupper - og med brug af mundbind eller visir, indtil træningen starter, og efter træningen slutter. Selvtrænere kan ikke benytte plejehjemmenes faciliteter for øjeblikket.

Aktivitetscentrene Hamlet og Oasen samt foreningshuse for seniorer er på grund af COVID-19 lukket fra den 9. december 2020.

Cafeen på Hamlet er på grund af COVID-19 lukket fra den 9. december 2020.

Der tilbydes pt. ikke pårørenderådgivning i grupper. Aktiviteten er i stedet omlagt til individuel rådgivning, som kan ske enten ved personligt fremmøde eller via telefon – ud fra en konkret og individuel vurdering.

Gruppebaserede sundhedsindsatser er omlagt til digital deltagelse eller telefonrådgivning. Det vil dog være muligt at melde sig til kommende kurser i 2021. Hold øje med information på følgende sider:

Socialområdet er åbent

Tilbud under socialområdet er åbne. Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for tilbud på socialområdet.

Besøgsrestriktioner på botilbud

Både private og offentlige botilbud i Helsingør Kommune er omfattet af besøgsrestriktioner, som du kan læse om i orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet. Hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for dit botilbud, så skal du kontakte botilbuddet. Dette gælder indtil videre. 

Værnemidler på sociale tilbud

  • Borgere og brugere af sociale tilbud i Helsingør skal ikke bruge værnemidler
  • Medarbejdere og besøgende på sociale tilbud i Helsingør skal bruge værnemidler (maske eller visir).

Læs mere i retningslinjerne fra ministeriet: 

Orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet

Bekendtgørelse om ret til lokalt at fastsætte besøgsrestriktioner

 

Opdateret 8. december 2020

Borgerservice

Borgerservice har lukket for tidsbestilling via kommunens hjemmeside indtil videre. Dette skyldes COVID-19 og de skærpede restriktioner.

Du kan kontakte os på kommunens hovednummer 49 28 28 28 for rådgivning og eventuel bestilling af tid til personlig betjening, hvis du har en akut henvendelse, der kræver fysisk henvendelse.

Jobcenteret

Ledige har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende. Ledige har også pligt til at deltage i samtaler med jobcenteret.

Jobcenterets medarbejdere arbejder hjemmefra. Det betyder, at samtaler i jobcenteret holdes telefonisk, medmindre du har en anden aftale med din jobkonsulent.

Ansøgninger om kontanthjælp m.m. kan ske digitalt via www.helsingor.dk. Du skal ikke møde op personligt i forbindelse med din ansøgning. 

Henvendelser til Jobcenteret, Ydelse og Borgerservice på tlf. nr. 49 28 28 28.

Opdateret den 24. februar 2021.

Corona-hotline for virksomheder

Hvis du mangler information om, hvordan din virksomhed skal forholde sig i forbindelse med restriktioner eller udbrud af Covid-19, kan du orientere dig via diverse links på denne side, eller du kan kontakte Helsingør Kommunes Corona-hotline for virksomheder på tlf. 49 28 25 07, e-mail: onestop@helsingor.dk

Se information fra Erhvervsstyrelsen, der er målrettet kommunerne, som er omfattet af de nye restriktioner:

Virksomhedsguide - nye restriktioner

Få en mobil testenhed til arbejdspladsen

Regionen tilbyder nu test af ansatte i større virksomheder med minimum 100 ansatte. Virksomheden skal desuden have mindst 20 km. til nærmeste teststed.

Opfylder din virksomhed disse krav, og ønsker du at få en mobil-testenhed ud og teste ansatte, skal du sende en mail til Region Hovedstaden: covid19-test@regionh.dk

Skriv til Region Hovedstaden

Få gratis hjælp og sparring

Erhvervshus Hovedstaden – Copenhagen Business Hub tilbyder alle virksomheder gratis hjælp og sparring  - bl.a. i forhold til økonomi og likviditet. 

Læs mere om tilbud fra Erhvervshus Hovedstaden

- eller ring på tlf. 41 88 66 67.

Få overblik over retningslinjer og hjælpepakker

Det hele er samlet på Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide:

Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide

Spørgsmål og svar om restriktioner i forskellige brancher kan du læse mere om her:  

Branchespecifikke retningslinjer

Hotlines

Der er oprettet en fælles hotline for alle myndigheder: Tlf. 70 20 02 33

Erhvervsstyrelsens hotline: Tlf. 72 20 00 34

Helsingør Kommunes hotline for virksomheder: Tlf. 49 28 25 07

Jobcenter Helsingørs Virksomhedsservice: Tlf. 49 28 34 06

Arbejdsfordeling

Reglerne for arbejdsfordeling er blevet mere fleksible, både med hensyn til igangsættelse og skift af type af arbejdsfordeling undervejs. Samtidig er der oprettet en ny midlertidig mulighed for arbejdsfordeling gældende fra den 14. september 2020.

Virksomheder, som er interesserede i at iværksætte en arbejdsfordeling, kan læse mere her på STAR's hjemmeside. Spørgsmål og svar omkring den nye, midlertidige arbejdsfordeling findes også på STAR's hjemmeside.

Som virksomhed kan du også kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice, hvis du har spørgsmål til de nye regler på beskæftigelsesområdet.

Hotline til STAR's virksomhedsservice: Tlf. 72 20 03 50, alle hverdage mellem kl. 8 og 16.

Sygedagpenge

Arbejdsgivere har en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af COVID-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af COVID-19.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. COVID-19.

En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Erhvervsnyt

Hvis du vil være sikker på at få de seneste nyheder på erhvervsområdet, kan du tilmelde dig Helsingør Kommunes Erhvervsnyt.

Tilmeld dig Erhvervsnyt fra Helsingør Kommune

Plakater og andet materiale

Plakater om at forebygge smitte kan du hente hjemmesiden coronasmitte.dk

Se infomateriale om Covid-19

Opdateret den 6. februar 2020.

Fra den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021 er kulturinstitutioner, Kulturværftet, bibliotekerne, museerne, svømmehallen og øvrige indendørs idrætsanlæg lukket.

Se mere på institutionernes hjemmesider.

Opdateret den 6. februar:

Skoler

Elever i 0.-4. klasse kan komme tilbage i skole, SFO og klub fra mandag den 8. februar. Undervisningen er nødundervisning, men undervisningen vil i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning.

Skolerne orienterer elever og forældre om, hvordan undervisningen kommer til at foregå, via AULA.
Skoler og klubber er fortsat lukket for 5.-10. klasse. Det gælder foreløbig frem til og med den 28. februar. Der er fortsat fjernundervisning for de hjemsendte elever i 5.-10. klasse. Fjernundervisningen er nødundervisning, men undervisningen vil i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning.

Undervisningen tilrettelægges i forhold til elevernes alder og vil være en blanding af virtuel undervisning og opgaver. Der vil være fag, det ikke er muligt at fjernundervise i, så skoledagen bliver anderledes.

Eleverne i kommunens specialtilbud, herunder Nygård Skole, Team V mm., skal stadig møde op til fysisk nødundervisning på skolen. Fritidstilbuddene er også åbne for disse elever. Sårbare børn og unge i 5.-10. klasse kan også fortsat møde op til fysisk nødundervisning på skolen. Det sker efter aftale med skolelederen.

Forældre opfordres fortsat til at begrænse deres færden indenfor på skolen og i fritidstilbuddene, og der opfordres derfor til, at man afleverer og henter udenfor. Forældre og andre besøgende skal bruge mundbind, når de bevæger sig indenfor i skole, SFO eller klub.

Dagtilbud

Dagtilbud er åbne og vi har et godt og trygt tilbud til alle børn, der har brug for pasning. Der er fortsat høje krav om rengøring, hygiejne og forebyggelse af smitte. Forældre og andre besøgende på 12 år eller derover skal bruge mundbind, hvis de befinder sig indendørs i dagtilbuddet.

Alle børn er velkomne i dagtilbuddet, men forældre opfordres fortsat til at holde deres børn hjemme, hvis det er muligt. Det kan fx være forældre, der selv er hjemsendt, og som ikke skal passe deres arbejde hjemmefra. Ved at holde børn hjemme kan kontakt og smitte begrænses – og på den måde passer vi godt på både børn og voksne i dagtilbuddene.

Pladsanvisning

Pladsanvisningen har lukket for personlige henvendelser, men du kan kontakte pladsanvisningen på telefon. Telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9 og kl. 12.

I det tidsrum kan du ringe direkte til Pladsanvisningen på tlf. 49 28 27 37. Uden for dette tidsrum kan du skrive til Pladsanvisningen med sikker post. Du skal bruge NemID.

Hjælp til at oversætte beskeder og breve fra dagtilbud og skoler til andre sprog?

Helsingør Kommune

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-Mail: info@helsingor.dk