Ændret drift pga. Corona-virus

Dele af Helsingør Kommune har ændret drift pga. Corona-restriktioner. Læs bl.a. om besøgsrestriktioner på botilbud.

En del af Helsingør Kommunes funktioner er omfattet af de tiltag, der skal stoppe spredningen af Corona-virus. Få et overblik over de områder, der har ændret drift. 

Luk alle
Åben alle

Opdateret den 1. juli 2021: 

Alle plejehjem og HRT (Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter) er tilbage til normal drift, og besøgende er velkomne.

Besøgende opfordres til at lade sig teste inden besøget.

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger skal følges ved besøget.

Cafeerne på plejehjemmene er åbne. Der skal vises coronapas, når man sidder ned i cafeen.

Træning og genoptræning

Træning og genoptræning med fysisk fremmøde er genoptaget – dog i mindre grupper.

Kommunens kurser er genoptaget, og Sundhedsstyrelsens retningslinjer følges.

Borgeres mulighed for erstatning under COVID-pandemien

Efterladte til borgere, der er døde med COVID-19, kan have ret til erstatning, hvis der er overvejende sandsynlighed for, at borgeren er blevet smittet af personalet i ældreplejen.

Læs mere om patient-erstatning

Opdateret 8. september 2021

Socialområdet er åbent

Tilbud under socialområdet er åbne. 

Opdateret 16. juni 2021:

Borgerservice og Jobcenter

Både Borgerservice og Jobcenteret er tilbage i normal drift.

 

Opdateret den 24. februar 2021.

Corona-hotline for virksomheder

Hvis du mangler information om, hvordan din virksomhed skal forholde sig i forbindelse med restriktioner eller udbrud af Covid-19, kan du orientere dig via diverse links på denne side, eller du kan kontakte Helsingør Kommunes Corona-hotline for virksomheder på tlf. 49 28 25 07, e-mail: onestop@helsingor.dk

Se information fra Erhvervsstyrelsen, der er målrettet kommunerne, som er omfattet af de nye restriktioner:

Virksomhedsguide - nye restriktioner

Få en mobil testenhed til arbejdspladsen

Regionen tilbyder nu test af ansatte i større virksomheder med minimum 100 ansatte. Virksomheden skal desuden have mindst 20 km. til nærmeste teststed.

Opfylder din virksomhed disse krav, og ønsker du at få en mobil-testenhed ud og teste ansatte, skal du sende en mail til Region Hovedstaden: covid19-test@regionh.dk

Skriv til Region Hovedstaden

Få gratis hjælp og sparring

Erhvervshus Hovedstaden – Copenhagen Business Hub tilbyder alle virksomheder gratis hjælp og sparring  - bl.a. i forhold til økonomi og likviditet. 

Læs mere om tilbud fra Erhvervshus Hovedstaden

- eller ring på tlf. 41 88 66 67.

Få overblik over retningslinjer og hjælpepakker

Det hele er samlet på Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide:

Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide

Spørgsmål og svar om restriktioner i forskellige brancher kan du læse mere om her:  

Branchespecifikke retningslinjer

Hotlines

Der er oprettet en fælles hotline for alle myndigheder: Tlf. 70 20 02 33

Erhvervsstyrelsens hotline: Tlf. 72 20 00 34

Helsingør Kommunes hotline for virksomheder: Tlf. 49 28 25 07

Jobcenter Helsingørs Virksomhedsservice: Tlf. 49 28 34 06

Arbejdsfordeling

Reglerne for arbejdsfordeling er blevet mere fleksible, både med hensyn til igangsættelse og skift af type af arbejdsfordeling undervejs. Samtidig er der oprettet en ny midlertidig mulighed for arbejdsfordeling gældende fra den 14. september 2020.

Virksomheder, som er interesserede i at iværksætte en arbejdsfordeling, kan læse mere her på STAR's hjemmeside. Spørgsmål og svar omkring den nye, midlertidige arbejdsfordeling findes også på STAR's hjemmeside.

Som virksomhed kan du også kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice, hvis du har spørgsmål til de nye regler på beskæftigelsesområdet.

Hotline til STAR's virksomhedsservice: Tlf. 72 20 03 50, alle hverdage mellem kl. 8 og 16.

Erhvervsnyt

Hvis du vil være sikker på at få de seneste nyheder på erhvervsområdet, kan du tilmelde dig Helsingør Kommunes Erhvervsnyt.

Tilmeld dig Erhvervsnyt fra Helsingør Kommune

Plakater og andet materiale

Plakater om at forebygge smitte kan du hente hjemmesiden coronasmitte.dk

Se infomateriale om Covid-19

Opdateret den 21. juni 2021:

Idræts- og foreningsliv:

For indendørs idræt gælder:

Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper, dog med visse restriktioner. Der gælder et forsamlingsloft på 100 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.
Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover.

For udendørs idræt gælder:

Forsamlingsloftet er på 500 personer for udendørs idræt i organiseret regi.
Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere mv. tæller med i det samlede antal. Der er ikke krav om coronapas.

Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne.

Se også Helsingør Kommunes idrætsanlægs hjemmeside

Helsingør Kommunes biblioteker:

Bibliotekerne er åbne igen. 

Læs mere på bibliotekernes hjemmeside

Helsingør Kommunes Museer

Værftsmuseet, Skibsklarerergården og Helsingør Bymuseum holder åbent hver dag ml. kl. 11-15 i hele skolernes sommerferie (til og med den 8. august). Der er krav om coronapas.

Følg med på museernes hjemmeside

Helsingør Svømmehal

Svømmehallen er atter åben for offentligheden. Der er krav om coronapas.

Se mere om Helsingør Svømmehal

 

Opdateret den 5. maj 2021:

Skoler

Fra den 6. maj 2021 er elever på alle klassetrin fysisk tilbage i skole hver dag. Fritidstilbud (SFO og klub) er åbne.

Undervisningen sker fortsat ud fra nødbekendtgørelsen, og skoledagen kan derfor se anderledes ud end det oprindelige grundskema. Skoledagen organiseres ud fra de til enhver tid gældende regler i forhold til afstand, hygiejne mv.

De nærmere retningslinjer ifm. genåbningen bliver meldt ud fra de enkelte skoler via AULA.

Dagtilbud

Dagtilbud er åbne, og vi har et godt og trygt tilbud til alle børn, der har brug for pasning. Der er fortsat høje krav om rengøring, hygiejne og forebyggelse af smitte. Forældre og andre besøgende på 12 år eller derover skal bruge mundbind, hvis de befinder sig indendørs i dagtilbuddet.

Pladsanvisning

Pladsanvisningen har lukket for personlige henvendelser, men du kan kontakte pladsanvisningen på telefon. Telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9 og kl. 12.

I det tidsrum kan du ringe direkte til Pladsanvisningen på tlf. 49 28 27 37. Uden for dette tidsrum kan du skrive til Pladsanvisningen med sikker post. Du skal bruge NemID.

Hjælp til at oversætte beskeder og breve fra dagtilbud og skoler til andre sprog?

Helsingør Kommune

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-Mail: info@helsingor.dk