Brevstemmer

Alle har ret til at brevstemme inden et valg. I Helsingør Kommune kan du brevstemme på Borgerservice og på bibliotekerne.

Sådan brevstemmer du

Mød op på et af brevstemmestederne og medbring gyldig legitimation. Personalet udleverer stemmeseddel.

Du kan brevstemme lige så mange gange, du vil. Det er den sidst afgivne stemme, der tæller. Hvis du har brevstemt, kan du ikke stemme på selve valgdagen.

Du har mulighed for at ansøge om at stemme i eget hjem, eller ansøge om at afgive din stemme på et andet valgsted på valgdagen.

Brevstemme i eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på valgstedet på valgdagen, kan du søge om at få lov til at stemme i dit hjem. Det gælder også, hvis du bor i visse boformer efter lov om social service og i almene ældreboliger m.m. efter boliglovgivningen.

Du skal ansøge om at brevstemme i eget hjem.

Andre boformer
Hvis du er indlagt på sygehus, opholder dig på kvindekrisecenter eller bor på plejehjem, vil du automatisk få mulighed for at stemme der, og skal derfor ikke henvende dig til Borgerservice.

Ansøgning om at flytte valgsted
Hvis du er vælger med et handicap eller med nedsat førlighed kan du ansøge om at afgive din stemme på et andet valgsted i kommunen.
På hvert valgsted er der en handicapvenlig stemmeboks, der er kørestolsegnet.

I Helsingør Hallen, Gl. Hellebækvej bliver der ved valg indrettet et særskilt rum med hæve-sænkebord, ekstra belysning, og et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV, og der vil være en lup lagt frem.

Luk alle
Åben alle

EU-Valg: Antal brevstemmer: 4.320 brevstemmer.

Folketingsvalg: Antal brevstemmer: 5.171 brevstemmer.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk