Valg

Folketingsvalg

Det seneste Folketingsvalg fandt sted tirsdag den 1. november 2022.

Læs mere

Kommunalvalg og Regionsvalg

I efteråret 2021 var der kommunal- og regionrådsvalg i Helsingør Kommune

Læs mere

EU-parlamentsvalg

Det næste valg til Europa-Parlamentet finder sted søndag den 9. juni 2024. Der er valg hvert femte år i alle EU's medlemsstater.

Læs mere

Folkeafstemning

Folketinget skal i en række tilfælde afholde folkeafstemninger, der er bindende. Der kan dog også afholdes vejledende folkeafstemninger.

Læs mere

Udpegning af valgstyrere

De politiske partier udpeger valgstyrere, tilforordnede vælgere, valgstyrerformænd og brevstemmemodtager i henhold til den d’Hondtske metode.

Læs mere

Partistøtte til kandidatlister

Politiske partier kan søge støtte til partipolitisk arbejde. Støtten beregnes på baggrund af partiets stemmeantal ved den seneste kommunalvalg.

Læs mere