Indholdsfortegnelse

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handicaprådet

Byrådsmedlemmer og øvrige medlemmer blev udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

Byrådsmedlemmer:

Suppleanter (byrådsmedlemmer):

Thomas Horn (A)
Michael Mathiesen (C)
Thomas Kok (C)
Marlene Harpsøe (Æ)
Jørgen Bodilsen (Ø)

Gitte Kondrup (A)
Michael Lagoni (C)
Gert Dyekjær (C)
Knud Vinther Hansen (C)
Bente Borg Donkin (F)

Repræsentanter fra centrene:

Suppleanter:

Pernille Madsen, centerchef
Center for Særlig Social Indsats

Anne Kyung Nielsen, leder
Visitation og Indsats

Katrine Kjærbo, leder
Center for By, Land og Vand

Søren Aarup, leder
Center for By, Land og Vand

Indstillet fra DH-Helsingør:

Suppleanter:

Jacob Svendsen
Landsforeningen LEV

Marie Klintorp
Hjerneskadeforeningen

Majken Christensen
Hjerneskadeforeningen

Janie Nielsen
Dansk Handicap Forbund

Karl Vilhelm Nielsen
Psoriasisforeningen

Vagn Christensen
Diabetesforeningen

Winnie Christensen
Høreforeningen

Doris Dahl Hansen
Gigtforeningen

Sune Lundberg
Scleroseforeningen

Jeanette Voer
Dansk Blindesamfund

Bente Slott
Bedre Psykiatri

Lisbeth Jørgensen
Bedre Psykiatri

Niels Fiil Hildebrandt
Handicapsvømning

Karin Fjermedal Andersen
Klub Liv og Motion

Kredsrådet for Nordsjællands Politi

Byrådsmedlem:
Benedikte Kiær (C) – født medlem

Stedfortræder (byrådsmedlem):
Ulla Kokfelt (D)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

 

Musikskolerådet, Helsingør Musikskole

Musikskolerådet består af:

1 medlem af Kultur- og Turismeudvalget
1 skoleleder udpeget af Helsingør Kommunes skoleledelse
3 medlemmer valgt af og blandt Forældre Forum
Formanden for lærerrådet
2 medlemmer udpeget af ovenstående medlemmer af musikskolerådet til komplementering af faglig sparring

Byrådsmedlem:
Knud Mogensen (B)

Udpeget af Kultur- og Turismeudvalget den 18. januar 2022.

 

Udsatterådet

Byrådsmedlemmer:
Knud Vinther Hansen (C) – formand
Knud Mogensen (B)

Øvrige medlemmer:
3 ledere fra Stubben, Krisecenter Røntofte og Helsingør Rusmiddelcenter
6 brugerrepræsentanter fra Valhalla, Stubben, Pensionatet i Hornbæk, Klubben, Krisecenter Røntofte og Helsingør Rusmiddelcenter

Anbefalet af fagudvalgene på møder januar 2022 med efterfølgende godkendelse i Byrådet den 31. januar 2022.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:kepo@helsingor.dk