Øvrige udpegninger

Almene boliger Helsingør, Dialogforum for

Forummets sammensætning:

 • Borgmesteren (formand for Dialogforum)
 • Næstformand eller anden repræsentant for Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget
 • Formand for By-, Plan- og Trafikudvalget
 • Formand for Omsorg- og Sundhedsudvalget
 • Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Direktør, Helsingør Kommune
 • Formænd for boligorganisationerne:
  o Boliggården
  o Nordkysten
  o Lejerbo Helsingør
  o Boligselskabet af 1961 i Tikøb
  o Marienlyst
  o Røntoften
 • Direktører eller tilsvarende
  o Boliggården
  o Boligkontoret Danmark
  o Lejerbo Helsingør
  o Boligselskabet af 1961 i Tikøb/DOMEA

Byrådsmedlemmer:
Benedikte Kiær (C), borgmester, formand for Dialogforum
Claus Christoffersen (A), medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Thomas Horn (A), formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget
Claus Birkelyng (C), formand for Børne- og Uddannelsesudvalget
Janus Kyhl (C), formand for By-, Plan- og Trafikudvalget
Marlene Harpsøe (Æ), formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Udpeget på Byrådets møde den 31. januar 2022.

 

Almene boliger Rasmus Knudsens Vej, Følgegruppe til

Følgegruppen er sammensat af lige mange medlemmer fra henholdsvis Helsingør Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg og Boliggårdens Hovedbestyrelse.

Følgegruppen har til opgave at sikre, at boligernes udformning afspejler såvel kommunens som Boliggårdens interesser; herunder bl.a. vurdering af boligernes størrelse, udformning og husleje. Helsingør Kommunes BYLAB er sekretariat for følgegruppen.

Byrådsmedlemmer, Økonomi- og Erhvervsudvalget:
Benedikte Kiær (C), formand
Claus Christoffersen (A), medlem
Christian Holm Donatzky (B), medlem

Øvrige medlemmer:
3 fra Boliggårdens Hovedbestyrelse

Udpeget på Byrådets møde den 31. januar 2022.

 

Bystrategisk Partnerskab

Sammensætning:

 • Næstformand for Økonomi- og Erhvervsudvalget (formand for partnerskabet)
 • Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Formand for By-, Plan- og Trafikudvalget
 • Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget
 • Boliggårdens formand
 • Boliggårdens hovedbestyrelse udpeger yderligere ét medlem
 • Boliggårdens direktør
 • Direktør Helsingør Kommune

Byrådsmedlemmer:
Marlene Harpsøe (Æ), næstformand for Økonomi- og Erhvervsudvalget, formand for partnerskabet
Thomas Horn (A), formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget
Claus Birkelyng (C), formand for Børne- og Uddannelsesudvalget
Janus Kyhl (C), formand for By-, Plan- og Trafikudvalget

Udpeget på Byrådets møde den 31. januar 2022.

 

Hegnssynsmænd

Identisk med vurderingsmænd i henhold til Mark- og Vejfredsloven

Distrikt 1 – Sct. Olai, Sct. Mariæ, Vestervang og Egebæksvang Sogne

Medlemmer:
Freddy Peter Jensen (V) – formand
Martin Thor Pedersen (A)
Sarah Thorning Guldborg (C)

Suppleanter:
Bjørn Cronquist (V)
Steffen Agger (A)
Anders Lassen (C)**

Distrikt 2 – Hornbæk, Hellebæk og Tikøb Sogne

Medlemmer:
Steen Boldsen (C) – formand*
Niels Mørup (F)
Torben Elleboe (O)

Suppleanter:
Michael Dam (C)**
Anders Wilsbech (F)
Stefan Warburg (O)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.
*Udpeget på Byrådets møde den 20. juni 2022.
**Udpeget på Byrådets møde den 30. januar 2023.

 

Helsingør Eliteidræts Akademi

Byrådsmedlem:
Claus Christoffersen (A)

 • Anna Viola Hammer, Helsingør Kommune
 • Finn Moseholm, FC Helsingør
 • Lars Heeno Rasmussen, Helsingør Svømmeklub
 • Ulrich Koch Borris, Helsingør Håndbold
 • Preben Meyer, U/NORD
 • Claus Madsen, Helsingør Gymnasium
 • Morten Steenholt Sieling, Snekkersten Skole
 • Michael Lauritsen, adm. direktør for Marienlyst Strandhotel (udpeget af bestyrelsen marts 2022)

Udpeget på Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 19. januar 2022.

 

Helsingør-Helsingborg-samarbejdets styregruppe

Byrådsmedlemmer:
Benedikte Kiær (C) – født medlem
Christian Holm Donatzky (B)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

 

HH2030-gruppen

Byrådsmedlemmer:
Benedikte Kiær (C), formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Marlene Harpsøe (Æ), næstformand for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Udpeget på Byrådets møde den 31. januar 2022.

 

Idræts- og Fritidsforum

Idræts- og Fritidsforum består af 8 repræsentanter fra følgende fire folkeoplysende områder samt et byrådsmedlem:

a) 1 medlem og 1 suppleant fra idrætsforeninger
b) 1 medlem og 1 suppleant fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Fællesråd - spejderne
c) 1 medlem og 1 suppleant fra Folkeoplysningens Samråd - aftenskolerne
d) 1 medlem og 1 suppleant fra øvrige foreninger
e) 1 medlem fra Helsingør Byråd udpeget af fagudvalg - uden stemmeret

Udpegning til Idræts- og Fritidsforum sker for en 2-årig periode senest 1. april i lige år.
Byrådsmedlemmet udpeges for 4 år ad gangen ved Byrådets konstituering, gældende for hele byrådsperioden.

Byrådsmedlem:
Michael Mathiesen (C)

Anbefalet af Idræts- og Fritidsudvalget på møde den 19. januar med efterfølgende godkendelse i Byrådet den 31. januar 2022.

Forummets 8 repræsentanter:

 1. fundet ved direkte valg blandt idrætsforeningerne
 2. udpeget af Børne- og Ungdomsorganisationernes Fællesråd
 3. udpeget af Aftenskolernes Samråd
 4. udpeget af Idræts- og Fritidsudvalget på møde den 9. marts 2022

Idræts- og Fritidsforum blev på mødet den 29. marts 2022 konstitueret med formand og næstformand.

Idrætsforeninger:
Repræsentant:
Morten Westergaard – formand
Tikøb IF

Suppleant:
Frank S. Jensen
Snekkersten IF Fodbold

Børne- og Ungeorganisationernes Fællesråd - spejderne:
Repræsentant:
Catharina Bengtsson, DUI/Leg og Virke

Suppleant:
Carsten Lind Olsen, Prins Hamlet Gruppe, DDS

Folkeoplysningens Samråd - aftenskolerne:
Repræsentant:
Ulrik Schou – næstformand
Helsingør Aftenskole

Suppleant:
Christine Skovsgaard Brun
LOF Helsingør

Øvrige foreninger:
Repræsentant:
Sanne Bergsaker, Helsingør Pigegarde

Suppleant:
Lars Wiinblad, Hammermøllens Teatergruppe

Kommunernes Landsforening, delegerede

Byrådsmedlemmer:

Suppleanter (byrådsmedlemmer):

Benedikte Kiær (C)
Claus Christoffersen (A)
Christian Holm Donatzky (B)
Ulla Kokfelt (D)
Bente Borg Donkin (F)
Marlene Harpsøe (Æ)
Mette Lene Jensen (V)
Jørgen Bodilsen (Ø)

Jens Bertram (C)
Gitte Kondrup (A)
Knud Mogensen (B)
Michael Mathiesen (C)
Peter Poulsen (A)
Gert Dyekjær (C)
Thomas Kok (UP)
Malthe Jacobsen (Ø) - afløst Allan Berg Mortensen pr. 1. januar 2023

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

Kulturmetropolens Styregruppe for 2022 - ophørt

Et flertal i Byrådet har i forbindelse med budgetbesparelser for 2022-2025 besluttet at udtræde af samarbejdsaftalen med Kulturmetropolen ved udgangen af 2022.

 

Kystsikringslag

Hellebæk Kystsikringslag

Medlemmer:
Thomas Bak (V)
Morten Greve (Å)

Kystsikringslaget Ålsgårde

Byrådsmedlem:
Gert Dyekjær (C)

Medlem:
Lone Grønhøj Frandsen (A)

Dige- og Kystsikringslaget Marienlyst

Medlemmer:
Jens Fage-Pedersen (A)
Max Tranebæk (O)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

 

Livredningstjenesten i Nordsjælland I/S

Byrådsmedlem:
Jens Bertram (C)

Suppleant (byrådsmedlem):
Michael Mathiesen (C)

Udpeget af Idræts- og Fritidsudvalget den 19. januar 2022.

 

Naturgruppen

Følgende foreninger er repræsenteret:

 • Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling - 2 medlemmer
 • Dansk Ornitologisk Forening, DOF Nordsjælland – 1 medlem
 • Dansk Vandrelaug, Nordsjælland – 1 medlem
 • Friluftsrådet, Nordsjælland – 1 medlem
 • Hellebæk Kohaves Venner – 1 medlem
 • Lokal Agenda 21, Helsingør – 1 medlem
 • Naturstyrelsen, Nordsjælland – 1 medlem
 • Nordsjællands Landboforening – 1 medlem
 • Nordsjællands Park og Vej (NSPV) - 1 medlem

Fra Helsingør Kommune deltager:

 • Formanden for Klima- og Bæredygtighedsudvalget
 • Områdeleder for Natur & Miljø
 • 2 repræsentanter fra Center for By, Land og Vand

Byrådsmedlem:
Mette Lene Jensen (V) – formand

Udpeget af Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 11. januar 2022.

 

Selvejende dagtilbud, kommunale repræsentanter

Børnehaven Stokrosen, Espergærde

Repræsentant:
Henrik Frandsen (A)

Børnehuset Hellebæk

Repræsentant:
Bettina Cronquist (V)

Børnehuset Stjernedrys, Helsingør

Repræsentant:
Carsten Lind Olsen (A)

Helsingør Børneasyl

Repræsentant:
Bertel Johansen (F)

Børnehuset Hallandsgården, Ålsgårde

Repræsentant:
Denise Rostgaard (D)

Børnehuset Skovparken, Espergærde

Repræsentant:
Per Tærsbøl (C)

Børnehuset Søbæk, Espergærde

Repræsentant:
Rune Oliver Christensen (O)

Udpeget på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 17. januar 2022.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland

Byrådsmedlem:
Thomas Horn (A)

Udpeget på Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 19. januar 2022.

 

Vurderingsmænd i henhold til Mark- og Vejfredsloven

Identisk med Hegnssynsmænd

Distrikt 1 – Sct. Olai, Sct. Mariæ, Vestervang og Egebæksvang Sogne

Medlemmer:
Freddy Peter Jensen (V) – formand
Martin Thor Pedersen (A)
Sarah Thorning Guldborg (C)

Suppleanter:
Bjørn Cronquist (V)
Steffen Agger (A)
Anders Lassen (C)**

Distrikt 2 – Hornbæk, Hellebæk og Tikøb Sogne

Medlemmer:
Steen Boldsen (C) – formand*
Niels Mørup (F)
Torben Elleboe (O)

Suppleanter:
Michael Dam (C)**
Anders Wilsbech (F)
Stefan Warburg (O)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.
*Udpeget på Byrådets møde den 20. juni 2022.
**Udpeget på Byrådets møde den 30. januar 2023.

 

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk