Indholdsfortegnelse

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beboerklagenævnet - 1. juli 2022-30. juni 2026

Formand:
Henrik Nordtorp Jørgensen, juridisk konsulent *)

Suppleant:
Finn Mikkelsen

Boligorganisationernes repræsentant:
Inge-Lise Danielsen, Nordkysten

Suppleant:
Lars Hansen, Lejerbo

Lejerforeningernes repræsentant:
Heidi Rasmussen, LLO

Suppleant:
Erik Jacobsen, LLO

Socialt sagkyndigt medlem:
Anne Kyung Nielsen, leder af Visitation og Indsats**

Suppleant:
Mette Elmeskov Seiler-Holm

Udpeget på Byrådets møde den 9. maj 2022.

*) Udpeget på Byrådets møde den 28. august 2023

**) Udpeget på Byrådets møde den 27. november 2023.

Bevillingsnævnet

Byrådsmedlemmer:
Janus Kyhl (C) – formand
Jens Bertram (C) – sagkyndigt medlem
Claus Christoffersen (A)
Peter Poulsen (A)

Øvrige medlemmer:
1 repræsentant fra Horesta
1 repræsentant fra 3F
1 repræsentant fra Nordsjællands Politi

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

 

Fredningsnævnet for Nordsjælland

Medlem:
Mikael Heibrock Sørensen (V)

Suppleant:
Bjørn Cronquist (V)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

 

Huslejenævnet - 1. april 2022-31. marts 2026

Formand:
Dorthe Bech Hansen, juridisk specialkonsulent,
Politik og Jura *

Suppleant:
Finn Mikkelsen

Helsingør Grundejerforenings medlem:
Torben Knudsen

Suppleant:
Carsten Buch

Lejernes Landsorganisations medlem:
Heidi Rasmussen

Suppleant:
Erik Jacobsen

Socialt sagkyndigt medlem:
Anne Kyung Nielsen, leder af Visitation og Indsats*

Suppleant:
Mette Elmeskov Seiler-Holm, koordinator
Center for Børn, Unge og Familier

Udpeget på Byrådets møde den 28. marts 2022.

* Udpeget på Byrådets møde den 27. november 2023.

Skatteankenævn Nordsjælland - 1. juli 2022-30. juni 2026:

Medlem:
Nicholas Just Villadsen (I)

Stedfortræder:
Kira Danholm (I)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

 

Vurderingsankenævn Nordsjælland - 1. juli 2022-30. juni 2026:

Medlemmer:
Birgit Mørup (B)
Steen Boldsen (C)*
René Schibler (D)
Niels Mørup (F)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.
*Udpeget på Byrådets møde den 30. maj 2022.

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk