Boligselskabet af 1961 i Tikøb

Medlemmer:

Suppleanter:

Daniel Boalth Petersen (A)

Niels-Henrik Frandsen (A)

Jens-Ole Andersen (V)

Jens Kirkegaard (O)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

Boligbestyrelsen, Den selvejende institution Præstevænget

Byrådsmedlem

Knud Vinther Hansen (C)

medlem
Knud Rosted A/S

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

 

Damgården - ophørt pr. 31.12.2022

Et flertal i Byrådet har i forbindelse med budgetbesparelser for 2022-2025 besluttet, at driftsaftalen med Foreningen Damgården ophører ved udgangen af 2022.

 

 

Danmarks Tekniske Museum, bestyrelsen

Byrådsmedlem:
Thomas Kok (UP)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

 

Det Danske Madhus, Hamlet A/S - samarbejde ophørt i 2022

De kommunale repræsentanter er udtrådt af bestyrelsen, og borgmesteren er ikke længere aktionærrepræsentant, da Helsingør Kommune har solgt sin ejerandel.

FGU Øresund

Bestyrelsen består af:

1 kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem fra Hørsholm Kommune
2 kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Fredensborg Kommune
2 kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Helsingør Kommune
1 repræsentant fra erhvervsskolen/erhvervsskolerne i dækningsområdet/U-NORD
1 repræsentant fra Dansk Byggeri
1 repræsentant fra Dansk Industri
2 repræsentanter fra Fagbevægelsens Hovedorganisation
1 medarbejderrepræsentant
1 tilforordnet medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)
1 tilforordnet elevrepræsentant (uden stemmeret)

Byrådsmedlemmer:
Thomas Horn (A), formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget
Claus Birkelyng (C), formand for Børne- og Uddannelsesudvalget

Udpeget på Byrådets møde den 31. januar 2022.

 

Fonden Hornbæk Kunstmuseum, bestyrelsen

Byrådsmedlem:
Jens Bertram (C)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

 

Forsyning Helsingør A/S m.fl. selskaber

Selskaber:

Byrådsmedlemmer:

Forsyning Helsingør A/S
Elektrus A/S
Forsyning Helsingør Krongrøn
Forsyning Helsingør Varme A/S
Forsyning Helsingør Affald A/S
Forsyning Helsingør Service A/S

Jens Bertram (C) – formand
Gitte Kondrup (A) – næstformand
Peter Poulsen (A)
Birgitte Bergman (C)

Eksterne medlemmer:
Anne Charlotte Bingen
Lars Goldsmith (udpeget af Byrådet den 31. januar 2022)

2 Medarbejderrepræsentanter

Forsyning Helsingør Vand A/S
Elektrus A/S
Forsyning Helsingør Krongrøn
Forsyning Helsingør Varme A/S
Forsyning Helsingør Affald A/S
Forsyning Helsingør Service A/S

Jens Bertram (C) – formand
Gitte Kondrup (A) – næstformand
Peter Poulsen (A)
Birgitte Bergman (C)

Eksterne medlemmer:
Anne Charlotte Bingen
Lars Goldsmith (udpeget af Byrådet den 31. januar 2022)

2 forbrugerrepræsentanter via direkte valg efter Vandsektorloven
2 medarbejderrepræsentanter

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

Gymnasiebestyrelser

Helsingør Gymnasium

Byrådsmedlem:
Mette Lene Jensen (V)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.


Espergærde Gymnasium

Udpeges af Fredensborg Kommune.

 

Halbestyrelser

Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærdehallen)
Byrådsmedlem:
Michael Lagoni (C)

Hornbækhallen
Byrådsmedlem:
Claus Christoffersen (A)

Nordkysthallen
Byrådsmedlem:
Betina Svinggaard (A)

Udpeget af Idræts- og Fritidsudvalget den 19. januar 2022.

 

HamletScenen, bestyrelsen

Byrådsmedlem:
Michael Mathiesen (C)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

 

Havnebestyrelser

Helsingør Havn (kommunal selvstyrehavn)

Medlemmer og suppleanter

Byrådsmedlemmer:

Øvrige medlemmer:

Gitte Kondrup (A) - formand
Michael Lagoni (C) - næstformand
Mette Lene Jensen (V)
Malthe Jacobsen (Ø) - afløst Allan Berg Mortensen pr. 1. januar 2023

Byrådet har den 26.9.2022 udpeget 3 eksterne medlemmer med erhvervsfaglig indsigt og viden om den maritime sektor:

Asser Amdisen
Nils Skeby
Hans Chen Braas

Espergærde Havn (selvejende institution)

Medlemmer:
Mads Jessen Jensen (V)
Ditte Kanstrup (Å)

Hornbæk Havn (fond)

Medlemmer:
Julian Isherwood (A)
Jørgen Haagen Nielsen (C)

Snekkersten Havn (fond)

Medlemmer:

Suppleanter:

Per Espersen (C)
Anders Wilsbech (F)

Thomas Ratzlaff (D)
Jørgen E. Hansen (A)

Medlemmer til havnebestyrelser udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

Helsingør Kommunale Ungdomsskole

Byrådet har besluttet, at 10. Klasseskolen Helsingør med virkning fra 1. august 2016 er en integreret del af Helsingør Kommunale Ungdomsskole med en fælles leder og fælles bestyrelse.

Byrådet har besluttet, at ungdomsskolebestyrelsen skal bestå af 11 medlemmer – med følgende sammensætning:

  • 3 medlemmer udpeget af Byrådet blandt dets medlemmer.
  • 3 medlemmer udpeget af organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter.
  • 1 forældrerepræsentant for 10. Klasseskolen.
  • 2 medarbejderrepræsentanter, hvoraf den ene er tillidsrepræsentant, valgt blandt lærerne i 10. Klasseskolen Helsingør.
  • 2 elevrepræsentanter; 1 fra ungdomsskolens almene del og 1 fra 10. Klasseskolen.

Byrådsmedlemmer:

Suppleanter (byrådsmedlemmer):

Harun Avdal (A)
Michael Mathiesen (C)
Mette Lene Jensen (V)

Silas Drejer (A)
Gert Dyekjær (C)
Thomas Kok (UP)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

*Indstillet fra organisationer med særlig interesse i ungdomsskolebestyrelser:

Jens Frimann
Søren Woergaard 
Mikkel Hoff Müller

*Anbefalet af Børne- og Uddannelsesudvalget på møde den 12. september 2022 med efterfølgende godkendelse i Byrådet den 26. september 2022.

HF & VUC Nordsjælland

1. maj 2022-30. april 2026:
Et byrådsmedlem i Fredensborg Kommune er udpeget til bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning:

1 repræsentant fra erhvervslivet
1 repræsentant for erhvervsskolerne
1 repræsentant for grundskolen
1 repræsentant for de videregående uddannelser
1 medlem, udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening
2 medlemmer af kursistrådet
2 medarbejderrepræsentanter

 

Kulturhavn Kronborg

Kulturhavn Kronborgs ejerkreds består af fire lige parter, og fungerer som Kulturhavnens bestyrelse:

  • Slots- og Kulturstyrelsen: Direktøren for Slots- og Kulturstyrelsen; Direktøren for Nationalmuseet
  • M/S Museet for Søfart: Formanden for bestyrelsen
  • Helsingør Havne: Formanden for Havnebestyrelsen; Byrådsmedlem Gitte Kondrup (A)
  • Helsingør Kommune: Formanden for Kultur- og Turismeudvalget; Centerchefen for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Byrådsmedlem:
Michael Mathiesen (C), formand for Kultur- og Turismeudvalget

Udpeget på Kultur- og Turismeudvalgets møde den 18. januar 2022.

 

Marienlyst Slot, den selvejende institution

Byrådsmedlemmer:
Thomas Kok (UP)
Betina Svinggaard (A)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

 

Musikhuset Elværket

Byrådsmedlem:
Michael Lagoni (C)

Udpeget af Kultur- og Turismeudvalget den 18. januar 2022.

 

Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør, Fonden Selskabet

Medlemmer:
Denise Rostgaard (D)
Bitten Bloch (C)*
Suzanne Schytt (Ø)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

* Udpeget på Byrådets møde den 27. marts 2023.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland, bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand samt 14 medlemmer:
Fredensborg Kommune - 1 repræsentant
Gribskov Kommune - 1 repræsentant
Halsnæs Kommune - 1 repræsentant
Helsingør Kommune - 1 repræsentant
Hillerød Kommune - 1 repræsentant
Danmarks Naturfredningsforening - 1 repræsentant
Friluftsrådet - 1 repræsentant
Landbrug & Fødevarer - 1 repræsentant
Danmarks Jægerforbund - 1 repræsentant
VisitDenmark - 1 repræsentant
Naturstyrelsen - 1 repræsentant
1 Lodsejerrepræsentant (evt. skrive Foreningen af landbrugere i Kongernes Nordsjælland)
Det lokale nationalparkråd - 2 repræsentanter

Byrådsmedlem:
Birgitte Bergman (C)

Indstillet til bestyrelsen på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021, og efterfølgende godkendt af miljøministeren marts 2022.

 

Nordsjællands Park og Vej

Bestyrelsen består af 6 medlemmer; dvs. 3 medlemmer valgt af og blandt hhv. Byrådet i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Det er aftalt med Fredensborg Kommune, at Helsingør Kommune varetager formandskabet i de første 2 år (2022-2023) og Fredensborg Kommune i de efterfølgende 2 år af perioden (2024-2025).

Byrådsmedlemmer:
Gert Dyekjær (C) – formand
Knud Mogensen (B)
Janus Kyhl (C)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

 

Norfors, bestyrelsen

Byrådsmedlem:
Benedikte Kiær (C) – født medlem

Stedfortræder (byrådsmedlem):
Jens Bertram (C)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

 

Plejehjem, bofællesskaber

Afdelingsbestyrelsen Vinkeldamsvej*

Almen boligforening, der hører til Boligselskabet af 1961 i Tikøb

Medlemmer:
Hans Kjærgaard (Ø)
Malthe Jacobsen (Ø), suppleant
Byrådsmedlem – afløst Allan Berg Mortensen pr. 1. januar 2023.

Trine Mette Franck
Center for Økonomi og Ejendomme
Louise Manstrup, suppleant
forstander for SPUC

Øvrige medlemmer:
1 medlem og suppleant blandt de pårørende
1 medlem og suppleant fra boligorganisationen
1 medlem og suppleant blandt beboerne

Ejerforeningen Anna Anchers Vej*

Medlemmer:
Trine Mette Franck
Center for Økonomi og Ejendomme
Louise Manstrup, suppleant
forstander for SPUC

Øvrige medlemmer:
2 repræsentanter fra Ejerforeningen, udpeget af Mødre- og Børnehjælpen

Den selvejende institution Birkebo

Byrådsmedlem:
Marlene Harpsøe (Æ)

Den selvejende institution i Hornbæk (Hornbækhave)

Byrådsmedlem:
Jens Bertram (C)

Medlem:
Annette Steglich-Petersen (B)

Den selvejende institution Poppelhaven

Medlemmer:
Jørgen E. Hansen (A)
Flemming Christensen (C)

Gyldenholm og Anchersholm, fællesbestyrelsen for de selvejende institutioner*

Byrådsmedlemmer:
Malthe Jacobsen (Ø), afløst Allan Berg Mortensen pr. 1. januar 2023
Bente Borg Donkin (F), suppleant

Øvrige medlemmer:
Repræsentant fra Gyldenholm, Pårørenderådet
Repræsentant fra Anchersholm, pårørende
Beboerrepræsentant
2 repræsentanter fra Mødre- og Børnehjælpen samt 1 suppleant

Anbefalet af fagudvalgene på møder januar 2022 med efterfølgende godkendelse i Byrådet den 31. januar 2022 (med mindre andet er anført).

*Anbefalet af Social- og Beskæftigelsesudvalget på møde den 9. februar med efterfølgende godkendelse i Byrådet den 28. februar 2022.

 

Selvejende dagtilbud, kommunale repræsentanter

Børnehaven Stokrosen, Espergærde
Repræsentant:
Henrik Frandsen (A)

Børnehuset Hallandsgården, Ålsgårde
Repræsentant:
Denise Rostgaard (D)

Børnehuset Hellebæk
Repræsentant:
*Helena Sanders (V)

Børnehuset Skovparken, Espergærde
Repræsentant:
Per Tærsbøl (C)

Børnehuset Stjernedrys, Helsingør
Repræsentant:
Carsten Lind Olsen (A)

Børnehuset Søbæk, Espergærde
Repræsentant:
Rune Oliver Christensen (O)

Helsingør Børneasyl
Repræsentant:
Bertel Johansen (F)


Udpeget på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 17. januar 2022.

* Udpeget på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 12. september 2022.

 

Skolebestyrelser

Espergærde Skole
Byrådsmedlem:
Harun Avdal (A)

Hellebækskolen
Byrådsmedlem:
Janus Kyhl (C)

Helsingør Skole
Byrådsmedlem:
Silas Drejer (A)

Hornbæk Skole
Byrådsmedlem:
Christian Holm Donatzky (B)

Snekkersten Skole
Byrådsmedlem:
Ulla Kokfelt (D)

Tikøb Skole
Byrådsmedlem:
Knud Vinther Hansen (C)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

 

 

U/NORD

1. maj 2022-30. april 2026:
Vicky Holst Rasmussen, Borgmester i Egedal Kommune, er udpeget til bestyrelsen.

Der udpeges 1 medlem i forening blandt kommunalbestyrelserne i Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

Det udpegede medlem skal være borgmester eller som minimum et kommunalbestyrelsesmedlem.

 

Valgbestyrelser

Kommunal- og regionalvalg

For kommunal- og regionalvalg er det borgmesteren (født formand) og 6 af Økonomi- og Erhvervsudvalgets medlemmer, som udgør valgbestyrelsen.

Byrådsmedlemmer:

Suppleanter (byrådsmedlemmer):

Benedikte Kiær (C) - formand
Claus Christoffersen (A) – næstformand
Christian Holm Donatzky (B)
Ulla Kokfelt (D)
Bente Borg Donkin (F)

 

Marlene Harpsøe (Æ)
Mette Lene Jensen (V)

Jens Bertram (C)
Peter Poulsen (A)
Knud Mogensen (B)
Gert Dyekjær (C)
Malthe Jacobsen (Ø) - afløst Allan Berg Mortensen pr. 1. januar 2023
Michael Mathiesen (C)
Thomas Kok (UP)

For folketingsvalg, folkeafstemninger mv. er det borgmesteren (født formand) og 4 af Økonomi- og Erhvervsudvalgets medlemmer, der udgør valgbestyrelsen.

Folketingsvalg, folkeafstemninger mv.

Byrådsmedlemmer:

Suppleanter (byrådsmedlemmer):

Benedikte Kiær (C) – formand
Claus Christoffersen (A) - næstformand
Jens Bertram (C)
Mette Lene Jensen (V)
Malthe Jacobsen (Ø) - afløst Allan Berg Mortensen pr. 1. januar 2023

Michael Lagoni (C)
Peter Poulsen (A)
Gert Dyekjær (C)
Thomas Kok (UP)
Jørgen Bodilsen (Ø)

Medlemmer og suppleanter til valgbestyrelserne er udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

Næstformænd er udpeget på Byrådets møde den 28. marts 2022.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk