1

Fakta om udvalgsfortegnelsen

I udvalgsfortegnelsen kan du se, hvem der sidder i hvilke udvalg, råd, nævn, kommissioner mv. i byrådsperioden 2022-2025.

Udvalgsfortegnelsen indeholder oplysninger om byrådsmedlemmer

 • Hvornår de vælges i Byrådet
 • Oversigt over, hvilke udvalg det enkelte medlem sidder i

Listen indeholder også en oversigt over medlemmer og suppleanter i forskellige udvalg, råd og bestyrelser, der er udpeget blandt medlemmerne af byrådet eller fra de politiske partier.

 

2

Medlemmer af Helsingør Byråd 2022-2025

Borgmester
Benedikte Kiær (C)

1. viceborgmester
Mette Lene Jensen (V)

2. viceborgmester
Fra 01.12.2023: Thomas Horn (A)
01.01.2022 - 01.12.2023: Claus Christoffersen (A)

Byrådets 25 medlemmer fordelt på partier

A – Socialdemokratiet

Betina Svinggaard

(1. januar 2006)

Claus Christoffersen

(1. januar 2018)

Gitte Kondrup

(1. januar 2002)

Harun Avdal

(1. januar 2022)

Peter Poulsen

(1. januar 2014)

Silas Drejer

(1. januar 2018)

Thomas Horn

(1. januar 2014-29. februar 2016 og 1. januar 2022)

B – Radikale Venstre

Christian Holm Donatzky

(1. januar 2014)

Knud Mogensen

(1. januar 2022)

C – Det Konservative Folkeparti

Benedikte Kiær

(1. januar 2010-15. marts 2010 og 1. januar 2014)

Birgitte Bergman

(1. januar 2022)

Claus Birkelyng

(1. januar 2022)

Gert Dyekjær

(1. januar 2022)

Janus Kyhl

(1. januar 2018)

Jens Bertram

(15. marts 2010)

Knud Vinther Hansen

(1. januar 2022)

Michael Lagoni

(1. januar 2018)

Michael Mathiesen

(1. januar 2014)

 F – Socialistisk Folkeparti

Bente Borg Donkin

(1. januar 2010)

V – Venstre, Danmarks Liberale Parti 

Mette Lene Jensen

(1. januar 2014)

 Æ – Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg

Marlene Harpsøe

(1. januar 2014)

Tidligere Dansk Folkeparti

Ny partibetegnelse godkendt på byrådsmødet 29. august 2022

Ø – Enhedslisten - De Rød-Grønne 

Allan Berg Mortensen

(10. oktober 2006-31. december 2022)

Jørgen Bodilsen
Malthe Jacobsen

(1. februar 2021)
(1. januar 2023)

UP – Uden for partierne

Thomas Kok

(1. januar 2022)

Konservativ indtil den 20. januar 2023, hvor han blev løsgænger.

Ulla Kokfelt

(1. januar 2022)

Medlem af Ny Borgerlige indtil den 11. januar 2024, hvor hun blev løsgænger.

3

Byrådsmedlemmernes fordeling på udvalgsposter

A – Socialdemokratiet

Byrådsmedlem

Medlem af udvalg/bestyrelse

Suppleant

Betina Svinggaard

 • Idræts- og Fritidsudvalget
 • Klima- og Bæredygtighedsudvalget
 • Kultur- og Turismeudvalget (næstfmd.)
 • Nordkysthallen
 • Marienlyst Slot, den selvejende institution

 

 

Claus Christoffersen

 • By-, Plan- og Trafikudvalget
 • Idræts- og Fritidsudvalget (fmd.)
 • Arkitekturrådet
 • Bevillingsnævnet
 • Hornbækhallen
 • Helsingør Eliteidræts Akademi

 

 

Gitte Kondrup

 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget
 • Beredskabskommissionen
 • Forsyning Helsingør A/S (næstfmd.)
 • Havnebestyrelsen, Helsingør Havn (fmd.)
 • Kulturhavn Kronborg (fmd.)

 

 • Handicaprådet
 • KL-delegeret

Harun Avdal

 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget
 • Espergærde Skole
 • Handicaprådet
 • Helsingør Kommunale Ungdomsskole

 

 

Peter Poulsen

 • By-, Plan- og Trafikudvalget
 • Idræts- og Fritidsudvalget
 • Arkitekturrådet
 • Bevillingsnævnet
 • Forsyning Helsingør A/S
 • LO-Skolen Helsingørs repræsentantskab

 

 • KL-delegeret
 • Valgbestyrelse kommunal- og regionalvalg
 • Valgbestyrelse folketingsvalg mv.

 

Silas Drejer

 

 

 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Kultur- og Turismeudvalget
 • Helsingør Skole

 

 • Helsingør Kommunale Ungdomsskole

 

Thomas Horn

 • Social- og Beskæftigelsesudvalget (fmd.)
 • Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • Bystrategisk Partnerskab
 • Dialogforum for Almene boliger Helsingør
 • FGU Øresund
 • Følgegruppe til Almene boliger Rasmus Knudsens Vej
 • KL-delegeret
 • Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland
 • Valgbestyrelse kommunal- og regionalvalg (næstfmd.)
 • Valgbestyrelse folketingsvalg mv. (næstfmd.)

 

 

 

B – Radikale Venstre

Byrådsmedlem

Medlem af udvalg/bestyrelse

Suppleant

Christian Holm Donatzky

 • Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Klima- og Bæredygtighedsudvalget
 • Følgegruppe til Almene boliger Rasmus Knudsens Vej
 • Helsingør-Helsingborg-samarbejdets styregruppe
 • Hornbæk Skole
 • KL-delegeret
 • Valgbestyrelse kommunal- og regionalvalg

 

 • Børn og unge-udvalget

Knud Mogensen

 • Kultur- og Turismeudvalget
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget
 • Musikskolerådet, Helsingør Musikskole
 • Nordsjællands Park og Vej
 • Udsatterådet

 

 • KL-delegeret
 • Valgbestyrelse kommunal- og regionalvalg

C – Det Konservative Folkeparti

Byrådsmedlem

Medlem af udvalg/bestyrelse

Suppleant

Benedikte Kiær

 • Økonomi- og Erhvervsudvalget (fmd.)
 • Dialogforum for Almene boliger Helsingør (fmd.)
 • Følgegruppe til Almene boliger Rasmus Knudsens Vej (fmd.)
 • Beredskabskommissionen (fmd.)
 • Helsingør-Helsingborg-samarbejdets styregruppe
 • HH2030-gruppen
 • KL’s repræsentantskab (fmd.)
 • KL-delegeret
 • Kredsrådet for Nordsjællands Politi
 • Norfors
 • Valgbestyrelse kommunal- og regionalvalg (fmd.)
 • Valgbestyrelse folketingsvalg mv. (fmd.)

 

 

Birgitte Bergman

 • Klima- og Bæredygtighedsudvalget (næstfmd.)
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget
 • Forsyning Helsingør A/S
 • Museet for Søfarts repræsentantskab
 • Nationalpark Kongernes Nordsjælland, bestyrelsen

 

 

Claus Birkelyng

 • Børne- og Uddannelsesudvalget (fmd.)
 • Klima- og Bæredygtighedsudvalget
 • Dialogforum for Almene boliger Helsingør
 • Beredskabskommissionen
 • Bystrategisk Partnerskab
 • FGU Øresund

 

 

Gert Dyekjær

 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Klima- og Bæredygtighedsudvalget
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget
 • Kystsikringslaget Ålsgårde
 • Nordsjællands Park og Vej (fmd.)

 

 • Handicaprådet
 • Helsingør Kommunale Ungdomsskole
 • KL-delegeret
 • Valgbestyrelse kommunal- og regionalvalg
 • Valgbestyrelse folketingsvalg mv.

Janus Kyhl

 • By-, Plan- og Trafikudvalget (fmd.)
 • Kultur- og Turismeudvalget
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget
 • Bevillingsnævnet (fmd.)
 • Arkitekturrådet
 • Bystrategisk Partnerskab
 • Dialogforum for Almene boliger Helsingør
 • Hellebækskolen
 • Movia, repræsentantskabet
 • Nordsjællands Park og Vej

 

 

Jens Bertram

 • Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • By-, Plan- og Trafikudvalget (næstfmd.)
 • Idræts- og Fritidsudvalget (næstfmd.)
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget (næstfmd.)
 • Bevillingsnævnet (sagkyndigt medlem)
 • Arkitekturrådet
 • Fonden Hornbæk Kunstmuseum
 • Forsyning Helsingør A/S (fmd.)
 • Livredningstjenesten i Nordsjælland I/S
 • Den selvejende institution i Hornbæk
 • Valgbestyrelse folketingsvalg mv.

 

 • Børn og unge-udvalget
 • KL-delegeret
 • Movia, repræsentantskabet
 • Norfors
 • Valgbestyrelse kommunal- og regionalvalg

 

Knud Vinther Hansen

 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Idræts- og Fritidsudvalget
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget
 • (næstfmd.)
 • Boligbestyrelsen, Den selvejende institution Præstevænget
 • Tikøb Skole
 • Udsatterådet (fmd.)

 

 • Handicaprådet

Michael Lagoni

 • Idræts- og Fritidsudvalget
 • Kultur- og Turismeudvalget
 • Børn og unge-udvalget
 • Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærdehallen)
 • Havnebestyrelsen, Helsingør Havn (næstfmd.)
 • Musikhuset Elværket

 

 • Handicaprådet
 • Valgbestyrelse folketingsvalg mv.

Michael Mathiesen

 • Idræts- og Fritidsudvalget
 • Kultur- og Turismeudvalget (fmd.)
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget
 • HamletScenen
 • Handicaprådet
 • Helsingør Kommunale Ungdomsskole
 • Idræts- og Fritidsforum
 • Kulturhavn Kronborg

 

 • KL-delegeret
 • Livredningstjenesten i Nordsjælland I/S
 • Valgbestyrelse kommunal- og regionalvalg

 

F – Socialistisk Folkeparti

Byrådsmedlem

Medlem af udvalg/bestyrelse

Suppleant

Bente Borg Donkin

 • Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget
 • Børn og unge-udvalget
 • Dialogforum for Almene boliger Helsingør
 • KL-delegeret
 • Valgbestyrelse kommunal- og regionalvalg
 • Handicaprådet
 • Gyldenholm og Anchersholm fællesbestyrelse

 

 

 V – Venstre, Danmarks Liberale Parti

Byrådsmedlem

Medlem af udvalg/bestyrelse

Suppleant

Mette Lene Jensen

 • Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • Klima- og Bæredygtighedsudvalget (fmd.)
 • Helsingør Gymnasium
 • Havnebestyrelsen, Helsingør Havn
 • Helsingør Kommunale Ungdomsskole
 • KL-delegeret
 • Naturgruppen (fmd.)
 • Valgbestyrelse kommunal- og regionalvalg
 • Valgbestyrelse folketingsvalg mv.

 

Æ – Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg

Byrådsmedlem

Medlem af udvalg/bestyrelse

Suppleant

Marlene Harpsøe

 

Tidligere Dansk Folkeparti

Ny partibetegnelse godkendt på byrådsmødet den 29. august 2022

 • Økonomi- og Erhvervsudvalget (næstfmd.)
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalget (fmd.)
 • Bystrategisk Partnerskab (fmd.)
 • Den selvejende institution Birkebo
 • Dialogforum for almene boliger Helsingør
 • Handicaprådet
 • HH2030-gruppen
 • KL-delegeret
 • Valgbestyrelse kommunal- og regionalvalg
 • KL’s repræsentantskab

Ø – Enhedslisten – De Rød-Grønne

Byrådsmedlem

Medlem af udvalg/bestyrelse

Suppleant

Jørgen Bodilsen

 • By-, Plan- og Trafikudvalget
 • Klima- og Bæredygtighedsudvalget
 • Arkitekturrådet
 • Handicaprådet
 • KL-delegeret

 

 • Valgbestyrelse folketingsvalg mv.

Malthe Jacobsen

 • Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget
 • Havnebestyrelsen, Helsingør Havn
 • Gyldenholm og Anchersholm fællesbestyrelse
 • Valgbestyrelse folketingsvalg mv.
 • KL-delegeret
 • Afdelingsbestyrelsen Vinkeldamsvej
 • Valgbestyrelse kommunal- og regionalvalg

 

UP – Uden for partierne

Byrådsmedlem

Medlem af udvalg/bestyrelse

Suppleant

Thomas Kok

 • By-, Plan– og Trafikudvalget
 • Kultur- og Turismeudvalget
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget
 • Danmarks Tekniske Museum
 • Handicaprådet
 • Marienlyst Slot, den selvejende institution

 

 • Helsingør Kommunale Ungdomsskole
 • KL-delegeret
 • Valgbestyrelse kommunal –og regionalvalg
 • Valgbestyrelse folketingsvalg mv.

Byrådsmedlem

 • Medlem af udvalg/bestyrelse
 • Suppleant

Ulla Kokfelt

 • Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • By-, Plan- og Trafikudvalget
 • Børne- og Uddannelsesudvalget (næstfmd.)
 • Arkitekturrådet
 • Beredskabskommissionen
 • KL-delegeret
 • LO-Skolen Helsingørs repræsentantskab
 • Snekkersten Skole
 • Valgbestyrelse kommunal- og regionalvalg
 • Kredsrådet for Nordsjællands Politi
4

Økonomi- og Erhvervsudvalget samt de stående udvalg

Benedikte Kiær (C) – formand

Marlene Harpsøe (Æ) – næstformand

Thomas Horn (A) – pr. 1.12.2023

Christian Holm Donatzky (B)

Jens Bertram (C)

Ulla Kokfelt (UP)

Bente Borg Donkin (F)

Mette Lene Jensen (V)

Malthe Jacobsen (Ø)

De syv stående udvalg

By-, Plan- og Trafikudvalget

Janus Kyhl (C) – formand

Jens Bertram (C) – næstformand

Claus Christoffersen (A)

Peter Poulsen (A)

Thomas Kok (UP)

Ulla Kokfelt (UP)

Jørgen Bodilsen (Ø)

Børne- og Uddannelsesudvalget

Claus Birkelyng (C) – formand

Ulla Kokfelt (UP) – næstformand

Harun Avdal (A)

Silas Drejer (A)

Christian Holm Donatzky (B)

Knud Vinther Hansen (C)

Gert Dyekjær (C)

Idræts- og Fritidsudvalget

Claus Christoffersen (A) – formand

Jens Bertram (C) – næstformand

Betina Svinggaard (A)

Peter Poulsen (A)

Knud Vinther Hansen (C)

Michael Lagoni (C)

Michael Mathiesen (C)

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Mette Lene Jensen (V) – formand

Birgitte Bergman (C) – næstformand

Betina Svinggaard (A)

Christian Holm Donatzky (B)

Claus Birkelyng (C)

Gert Dyekjær (C)

Jørgen Bodilsen (Ø)

Kultur- og Turismeudvalget

Michael Mathiesen (C) – formand

Betina Svinggaard (A) – næstformand

Silas Drejer (A)

Knud Mogensen (B)

Janus Kyhl (C)

Michael Lagoni (C)

Thomas Kok (UP)

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Marlene Harpsøe (Æ) – formand

Jens Bertram (C) – næstformand

Gitte Kondrup (A)

Harun Avdal (A)

Knud Mogensen (B)

Birgitte Bergman (C)

Gert Dyekjær (C)

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Thomas Horn (A) – formand

Knud Vinther Hansen (C) – næstformand

Janus Kyhl (C)

Michael Mathiesen (C)

Thomas Kok (UP)

Bente Borg Donkin (F)

Malthe Jacobsen (Ø)

5

Udvalg

Børn og unge-udvalget

Byrådsmedlemmer

Stedfortrædere (Byrådsmedlemmer)

Michael Lagoni (C)

Jens Bertram (C)

Bente Borg Donkin (F)

Christian Holm Donatzky (B)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

Grundlisteudvalget

Medlemmer

 • Jan Algreen-Ussing (A)
 • Annette Steglich-Petersen (B)
 • Henrik Carmel (C)
 • Freja Södergran (O)
 • Bjørn Cronquist (V)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

Hjemmeværnets Distriktsudvalg Nord

1. september 2022 - 31. august 2026

Medlem

 • Per Olsen (D)

Udpeget på Byrådets møde den 31. januar 2022.

6

Råd

Arkitekturråd

Rådet består af tre medlemmer (rådgivere), som er ligestillede. Rådet er uden beslutningskompetence og alene rådgivende. Ved behov udpeges en talsperson ud fra det faglige fokus i det enkelte projekt.

Arkitekturrådet udpeges som udgangspunkt til en toårig periode. Helsingør Kommune kan vælge, at medlemmer kan fortsætte til næste toårige periode. Medlemmer udpeges personligt og kan derfor ikke sende en stedfortræder.

Ved inddragelse af Arkitekturrådet i et projekt eller en byggesag vil rådets anbefalinger fremgå sammen med administrationens indstilling i forbindelse med politisk behandling.

By- Plan- og Trafikudvalget udgør Arkitekturrådets politiske styregruppe og deltager i rådets møder.

Arkitekturrådets medlemmer

 • Inge-Lise Kragh, der er partner og arkitekt MAA hos Rønnow Arkitekter med særlig interesse for kulturarv, bygningsarkitektur samt restaurering og transformation.
 • Pernille Schyum Poulsen, som er arkitekt MAA og partner hos Tegnestuen Vandkunsten og har særlig viden om byplanlægning, bygningsarkitektur, byudvikling, bæredygtigt byggeri og fællesskaber.
 • Ole Schrøder, der er arkitekt MAA og partner hos TREDJE NATUR og landsformand for Byggesocietetet. Bygnings- og landskabsarkitektur, bæredygtigt byggeri og kommerciel projektudvikling er særlige kompetencer.

Byrådsmedlemmer, By-, Plan- og Trafikudvalget - styregruppe:

 • Janus Kyhl (C) – formand
 • Jens Bertram (C) – næstformand
 • Claus Christoffersen (A)
 • Peter Poulsen (A)
 • Thomas Kok (UP)
 • Ulla Kokfelt (UP)
 • Jørgen Bodilsen (Ø)

Udpeget på Byrådets møde den 31. januar 2022.

Det Grønne Råd (tidligere Naturgruppen)

Følgende foreninger er repræsenteret:

 • Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling - 2 medlemmer
 • Dansk Ornitologisk Forening, DOF Nordsjælland – 1 medlem
 • Dansk Vandrelaug, Nordsjælland – 1 medlem
 • Friluftsrådet, Nordsjælland – 1 medlem
 • Hellebæk Kohaves Venner – 1 medlem
 • Lokal Agenda 21, Helsingør – 1 medlem
 • Naturstyrelsen, Nordsjælland – 1 medlem
 • Nordsjællands Landboforening – 1 medlem
 • Nordsjællands Park og Vej (NSPV) - 1 medlem

Fra Helsingør Kommune deltager:

 • Formanden for Klima- og Bæredygtighedsudvalget
 • Områdeleder for Natur & Miljø
 • 2 repræsentanter fra Center for By, Land og Vand

Byrådsmedlem:
Mette Lene Jensen (V) – formand

Udpeget af Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 11. januar 2022.

Handicaprådet

Byrådsmedlemmer og øvrige medlemmer blev udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

Byrådsmedlemmer:

Suppleanter (byrådsmedlemmer):

Harun Avdal (A) - indtil 1. marts 2024 varetager Lene Lindberg (A) posten pga. Harun Avdals orlov.
Michael Mathiesen (C)
Thomas Kok (UP)
Marlene Harpsøe (Æ)
Jørgen Bodilsen (Ø)

Gitte Kondrup (A)
Michael Lagoni (C)
Gert Dyekjær (C)
Knud Vinther Hansen (C)
Bente Borg Donkin (F)

Repræsentanter fra centrene:

Suppleanter:

Pernille Madsen, centerchef
Center for Særlig Social Indsats

Anne Kyung Nielsen, leder
Visitation og Indsats

Katrine Kjærbo, leder
Center for By, Land og Vand

Søren Aarup, leder
Center for By, Land og Vand

Indstillet fra DH-Helsingør:

Suppleanter:

Jacob Svendsen
Landsforeningen LEV

Marie Klintorp
Hjerneskadeforeningen

Majken Christensen
Hjerneskadeforeningen

Janie Nielsen
Dansk Handicap Forbund

Karl Vilhelm Nielsen
Psoriasisforeningen

Vagn Christensen
Diabetesforeningen

Winnie Christensen
Høreforeningen

Doris Dahl Hansen
Gigtforeningen

Sune Lundberg
Scleroseforeningen

Jeanette Voer
Dansk Blindesamfund

Bente Slott
Bedre Psykiatri

Lisbeth Jørgensen
Bedre Psykiatri

Niels Fiil Hildebrandt
Handicapsvømning

Karin Fjermedal Andersen
Klub Liv og Motion

Kredsrådet for Nordsjællands Politi

Byrådsmedlem

Benedikte Kiær (C) – født medlem

Stedfortræder (byrådsmedlem)

Ulla Kokfelt (UP)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

Musikskolerådet, Helsingør Musikskole

Musikskolerådet består af

1 medlem af Kultur- og Turismeudvalget
1 skoleleder udpeget af Helsingør Kommunes skoleledelse
3 medlemmer valgt af og blandt Forældre Forum
Formanden for lærerrådet
2 medlemmer udpeget af ovenstående medlemmer af musikskolerådet til komplementering af faglig sparring

Byrådsmedlem
Knud Mogensen (B)

Udpeget af Kultur- og Turismeudvalget den 18. januar 2022.

Udsatterådet

Byrådsmedlemmer

 • Knud Vinther Hansen (C) – formand
 • Knud Mogensen (B)

Øvrige medlemmer

3 ledere fra Stubben, Krisecenter Røntofte og Helsingør Rusmiddelcenter
6 brugerrepræsentanter fra Valhalla, Stubben, Pensionatet i Hornbæk, Klubben, Krisecenter Røntofte og Helsingør Rusmiddelcenter

Anbefalet af fagudvalgene på møder januar 2022 med efterfølgende godkendelse i Byrådet den 31. januar 2022.

7

Nævn

Beboerklagenævnet - 1. juli 2022 - 30. juni 2026

Formand:
Henrik Nordtorp Jørgensen, juridisk konsulent *)

Suppleant:
Finn Mikkelsen

Boligorganisationernes repræsentant:
Inge-Lise Danielsen, Nordkysten

Suppleant:
Lars Hansen, Lejerbo

Lejerforeningernes repræsentant:
Heidi Rasmussen, LLO

Suppleant:
Erik Jacobsen, LLO

Socialt sagkyndigt medlem:
Anne Kyung Nielsen, leder af Visitation og Indsats**

Suppleant:
Mette Elmeskov Seiler-Holm

Udpeget på Byrådets møde den 9. maj 2022.

*) Udpeget på Byrådets møde den 28. august 2023

**) Udpeget på Byrådets møde den 27. november 2023.

Bevillingsnævnet

Byrådsmedlemmer

 • Janus Kyhl (C) – formand
 • Jens Bertram (C) – sagkyndigt medlem
 • Claus Christoffersen (A)
 • Peter Poulsen (A)

Øvrige medlemmer

1 repræsentant fra Horesta
1 repræsentant fra 3F
1 repræsentant fra Nordsjællands Politi

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

Fredningsnævnet for Nordsjælland

Medlem
Mikael Heibrock Sørensen (V)

Suppleant
Bjørn Cronquist (V)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

Huslejenævnet - 1. april 2022 - 31. marts 2026

Formand:
Dorthe Bech Hansen, juridisk specialkonsulent,
Politik og Jura *

Suppleant:
Finn Mikkelsen

Helsingør Grundejerforenings medlem:
Torben Knudsen

Suppleant:
Carsten Buch

Lejernes Landsorganisations medlem:
Heidi Rasmussen

Suppleant:
Erik Jacobsen

Socialt sagkyndigt medlem:
Anne Kyung Nielsen, leder af Visitation og Indsats*

Suppleant:
Mette Elmeskov Seiler-Holm, koordinator
Center for Børn, Unge og Familier

Udpeget på Byrådets møde den 28. marts 2022.

* Udpeget på Byrådets møde den 27. november 2023.

Skatteankenævn Nordsjælland - 1. juli 2022 - 30. juni 2026

Medlem
Nicholas Just Villadsen (I)

Stedfortræder
Kira Danholm (I)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

Vurderingsankenævn Nordsjælland - 1. juli 2022 - 30. juni 2026

Medlemmer

 • Birgit Mørup (B)
 • Steen Boldsen (C)*
 • René Schibler (D)
 • Niels Mørup (F)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.
* Udpeget på Byrådets møde den 30. maj 2022.

8

Bestyrelser

9

Kommissioner

Beredskabskommissionen

Byrådsmedlemmer:
Benedikte Kiær (C) – født formand
Gitte Kondrup (A)
Claus Birkelyng (C)
Ulla Kokfelt (UP)

Øvrige medlemmer:
Politidirektøren
Medarbejderrepræsentant
Repræsentant for de frivillige

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

Ekspropriations- og Taksationskommissionen (fast ejendom)

Medlem Ekspropriationskommissionen:
Rune Oliver Christensen (O)

Medlem Taksationskommissionen:
Ingelise Søderlund (C)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

Taksations- og Overtaksationskommissionen (vejloven)

Medlem Taksationskommissionen:
Flemming Bech (C)
Margit Kjeldgaard (Ø)

Medlem Overtaksationskommissionen:
Bjørn Cronquist (V)

10

Repræsentantskaber

KL’s repræsentantskab

Byrådsmedlem
Benedikte Kiær (C) – født formand

Stedfortræder (byrådsmedlem)
Marlene Harpsøe (Æ)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

LO-Skolen Helsingørs repræsentantskab

Byrådsmedlemmer

 • Peter Poulsen (A)
 • Ulla Kokfelt (UP)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

Movia, repræsentantskabet

Byrådsmedlem
Janus Kyhl (C)

Suppleant (byrådsmedlem)
Jens Bertram (C)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

Museet for Søfarts repræsentantskab

Byrådsmedlem
Birgitte Bergman (C)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

11

Øvrige udpegninger

Almene boliger Helsingør, Dialogforum for

Forummets sammensætning

 • Borgmesteren (formand for Dialogforum)
 • Næstformand eller anden repræsentant for Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget
 • Formand for By-, Plan- og Trafikudvalget
 • Formand for Omsorg- og Sundhedsudvalget
 • Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Direktør, Helsingør Kommune
 • Formænd for boligorganisationerne:
  o Boliggården
  o Nordkysten
  o Lejerbo Helsingør
  o Boligselskabet af 1961 i Tikøb
  o Marienlyst
  o Røntoften
 • Direktører eller tilsvarende
  o Boliggården
  o Boligkontoret Danmark
  o Lejerbo Helsingør
  o Boligselskabet af 1961 i Tikøb/DOMEA

Byrådsmedlemmer

 • Benedikte Kiær (C), borgmester, formand for Dialogforum
 • Claus Christoffersen (A), medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • Thomas Horn (A), formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget
 • Claus Birkelyng (C), formand for Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Janus Kyhl (C), formand for By-, Plan- og Trafikudvalget
 • Marlene Harpsøe (Æ), formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Udpeget på Byrådets møde den 31. januar 2022.

Almene boliger Rasmus Knudsens Vej, Følgegruppe til

Følgegruppen er sammensat af lige mange medlemmer fra henholdsvis Helsingør Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg og Boliggårdens Hovedbestyrelse.

Følgegruppen har til opgave at sikre, at boligernes udformning afspejler såvel kommunens som Boliggårdens interesser; herunder bl.a. vurdering af boligernes størrelse, udformning og husleje. Helsingør Kommunes BYLAB er sekretariat for følgegruppen.

Byrådsmedlemmer, Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • Benedikte Kiær (C), formand
 • Thomas Horn, (A), medlem
 • Christian Holm Donatzky (B), medlem

Øvrige medlemmer
3 fra Boliggårdens Hovedbestyrelse

Udpeget på Byrådets møde den 31. januar 2022.

Bystrategisk Partnerskab

Sammensætning

 • Næstformand for Økonomi- og Erhvervsudvalget (formand for partnerskabet)
 • Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Formand for By-, Plan- og Trafikudvalget
 • Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget
 • Boliggårdens formand
 • Boliggårdens hovedbestyrelse udpeger yderligere ét medlem
 • Boliggårdens direktør
 • Direktør Helsingør Kommune

Byrådsmedlemmer

 • Marlene Harpsøe (Æ), næstformand for Økonomi- og Erhvervsudvalget, formand for partnerskabet
 • Thomas Horn (A), formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget
 • Claus Birkelyng (C), formand for Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Janus Kyhl (C), formand for By-, Plan- og Trafikudvalget

Udpeget på Byrådets møde den 31. januar 2022.

Hegnssynsmænd

Identisk med vurderingsmænd i henhold til Mark- og Vejfredsloven

Distrikt 1 – Sct. Olai, Sct. Mariæ, Vestervang og Egebæksvang Sogne

Medlemmer

 • Freddy Peter Jensen (V) – formand
 • Martin Thor Pedersen (A)
 • Sarah Thorning Guldborg (C)

Suppleanter

 • Bjørn Cronquist (V)
 • Steffen Agger (A)
 • Anders Lassen (C)**

Distrikt 2 – Hornbæk, Hellebæk og Tikøb Sogne

Medlemmer

 • Steen Boldsen (C) – formand*
 • Niels Mørup (F)
 • Torben Elleboe (O)

Suppleanter

 • Michael Dam (C)**
 • Anders Wilsbech (F)
 • Stefan Warburg (O)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.
*Udpeget på Byrådets møde den 20. juni 2022.
**Udpeget på Byrådets møde den 30. januar 2023.

Helsingør Eliteidræts Akademi

Byrådsmedlem:
Claus Christoffersen (A)

Anna Viola Hammer, Helsingør Kommune*
Kenneth Rasmussen, FC Helsingør**
Lars Heeno Rasmussen, Helsingør Svømmeklub*
Michael Melby, Snekkersten Skotterup Sejlklub***
Tina Steinbrenner, U/NORD***
Claus Madsen, Helsingør Gymnasium*
Rasmus Storm Hakmann, Skolen ved Rønnebær Allé***
Fabio Messina, direktør på Comwell Snekkersten**

*Udpeget på Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 19. januar 2022.

** Udpeget på Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 8. april 2024.

*** Nye medlemmer pga. udskiftninger i stillingerne.

Helsingør-Helsingborg-samarbejdets styregruppe

Byrådsmedlemmer:
Benedikte Kiær (C) – født medlem
Christian Holm Donatzky (B)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

HH2030-gruppen

Byrådsmedlemmer:
Benedikte Kiær (C), formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Marlene Harpsøe (Æ), næstformand for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Udpeget på Byrådets møde den 31. januar 2022.

Idræts- og Fritidsforum

Idræts- og Fritidsforum består af 8 repræsentanter fra følgende fire folkeoplysende områder samt et byrådsmedlem:

a) 1 medlem og 1 suppleant fra idrætsforeninger
b) 1 medlem og 1 suppleant fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Fællesråd - spejderne
c) 1 medlem og 1 suppleant fra Folkeoplysningens Samråd - aftenskolerne
d) 1 medlem og 1 suppleant fra øvrige foreninger
e) 1 medlem fra Helsingør Byråd udpeget af fagudvalg - uden stemmeret

Udpegning til Idræts- og Fritidsforum sker for en 2-årig periode senest 1. april i lige år.
Byrådsmedlemmet udpeges for 4 år ad gangen ved Byrådets konstituering, gældende for hele byrådsperioden.

Byrådsmedlem:
Michael Mathiesen (C)

Anbefalet af Idræts- og Fritidsudvalget på møde den 19. januar med efterfølgende godkendelse i Byrådet den 31. januar 2022.

Forummets 8 repræsentanter:

 1. fundet ved direkte valg blandt idrætsforeningerne
 2. udpeget af Børne- og Ungdomsorganisationernes Fællesråd
 3. udpeget af Aftenskolernes Samråd
 4. udpeget af Idræts- og Fritidsudvalget på møde den 9. marts 2022

Idræts- og Fritidsforum blev på mødet den 26. marts 2024 konstitueret med formand og næstformand.

Idrætsforeninger:
Repræsentant:
Frank S. Jensen - næstformand
Snekkersten IF Fodbold

Suppleant:
Morten Westergaard
Tikøb IF

Børne- og Ungeorganisationernes Fællesråd - spejderne:
Repræsentant:
Inga Strodl, Ålsgårde Søspejdere, DDS

Suppleant:
Carsten Lind Olsen, Prins Hamlet Gruppe, DDS

Folkeoplysningens Samråd - aftenskolerne:
Repræsentant:
Ulrik Schou 
Helsingør Aftenskole

Suppleant:
Jeanne Glaser
LOF Helsingør

Øvrige foreninger:
Repræsentant:
Sanne Bergsaker, Helsingør Pigegarde - formand

Suppleant:
Lars Wiinblad, Hammermøllens Teatergruppe

Kommunernes Landsforening, delegerede

Byrådsmedlemmer:

Suppleanter (byrådsmedlemmer):

Benedikte Kiær (C)
Claus Christoffersen (A)
Christian Holm Donatzky (B)
Ulla Kokfelt (UP)
Bente Borg Donkin (F)
Marlene Harpsøe (Æ)
Mette Lene Jensen (V)
Jørgen Bodilsen (Ø)

Jens Bertram (C)
Gitte Kondrup (A)
Knud Mogensen (B)
Michael Mathiesen (C)
Peter Poulsen (A)
Gert Dyekjær (C)
Thomas Kok (UP)
Malthe Jacobsen (Ø) - afløst Allan Berg Mortensen pr. 1. januar 2023

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

 

Kulturmetropolens Styregruppe for 2022 - ophørt

Et flertal i Byrådet har i forbindelse med budgetbesparelser for 2022-2025 besluttet at udtræde af samarbejdsaftalen med Kulturmetropolen ved udgangen af 2022.

Kystsikringslag

Hellebæk Kystsikringslag

Medlemmer:
Thomas Bak (V)
Morten Greve (Å)

Kystsikringslaget Ålsgårde

Byrådsmedlem:
Gert Dyekjær (C)

Medlem:
Lone Grønhøj Frandsen (A)

Dige- og Kystsikringslaget Marienlyst

Medlemmer:
Jens Fage-Pedersen (A)
Max Tranebæk (O)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.

Livredningstjenesten i Nordsjælland I/S

Byrådsmedlem:
Jens Bertram (C)

Suppleant (byrådsmedlem):
Michael Mathiesen (C)

Udpeget af Idræts- og Fritidsudvalget den 19. januar 2022.

 

Selvejende dagtilbud, kommunale repræsentanter

Børnehaven Stokrosen, Espergærde

Repræsentant:
Henrik Frandsen (A)

Børnehuset Hellebæk

Repræsentant:
Bettina Cronquist (V)

Børnehuset Stjernedrys, Helsingør

Repræsentant:
Carsten Lind Olsen (A)

Helsingør Børneasyl

Repræsentant:
Bertel Johansen (F)

Børnehuset Hallandsgården, Ålsgårde

Repræsentant:
Denise Rostgaard (D)

Børnehuset Skovparken, Espergærde

Repræsentant:
Per Tærsbøl (C)

Børnehuset Søbæk, Espergærde

Repræsentant:
Rune Oliver Christensen (O)

Udpeget på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 17. januar 2022.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland

Byrådsmedlem:
Thomas Horn (A)

Udpeget på Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 19. januar 2022.

Vurderingsmænd i henhold til Mark- og Vejfredsloven

Identisk med Hegnssynsmænd

Distrikt 1 – Sct. Olai, Sct. Mariæ, Vestervang og Egebæksvang Sogne

Medlemmer:
Freddy Peter Jensen (V) – formand
Martin Thor Pedersen (A)
Sarah Thorning Guldborg (C)

Suppleanter:
Bjørn Cronquist (V)
Steffen Agger (A)
Anders Lassen (C)**

Distrikt 2 – Hornbæk, Hellebæk og Tikøb Sogne

Medlemmer:
Steen Boldsen (C) – formand*
Niels Mørup (F)
Torben Elleboe (O)

Suppleanter:
Michael Dam (C)**
Anders Wilsbech (F)
Stefan Warburg (O)

Udpeget på Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021.
*Udpeget på Byrådets møde den 20. juni 2022.
**Udpeget på Byrådets møde den 30. januar 2023.

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk