Planstrategi

Planstrategien sætter den strategiske retning for kommunens fysiske udvikling og byplanlægning.

Planstrategi 2030

Planstrategi 2030 blev vedtaget af Helsingør Byråd den 30. august 2021. Planstrategien definerer bl.a. det videre arbejde med den kommende kommuneplanrevision, Kommuneplan 2022.

Planstrategi 2030 er digital

Seks strategiske spor

Med Planstrategi 2030 fastlægger vi seks strategiske spor og en række konkrete indsatser. De strategiske spor med konkrete indsatser skal sikre, at vi arbejder prioriteret og strategisk med den fysiske byudvikling frem mod Vision 2030, som er vores fælles pejlemærke.

De seks strategiske spor er:

 • Den internationale by.
 • Uddannelsesby Helsingør.
 • Plads til flere og mere.
 • Attraktive lokalsamfund.
 • Bymidternes nye rolle.
 • Stærke og grønne forbindelser.

Fremtidige byudlæg

Planstrategien peger også på fem konkrete arealer, som vi ønsker at arbejde videre med i en fremtidig byudvikling:

 • Det er arealer ved Hornbæk (Sauntevej).
 • Tikøb (Hornbækvej).
 • Gurre (Gurrevej).
 • Skibstrup (campingplads).
 • Langesø (sommerhusområdet).

Udpegningen er første skridt imod en egentlig byudvikling, der er en langsigtet proces.

Hvad er en planstrategi?

Planstrategien er en strategi for kommunens samlede fysiske udvikling med et perspektiv på 12 år. Strategien sætter rammen for den næste kommuneplanrevision.

Planstrategien er en politisk strategi, der skal offentliggøres inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode.

Planstrategien er en lovbunden opgave og et juridisk dokument. Formen og fokus kan dog variere i forhold til den enkelte kommunes behov og ønsker. Igennem Planstrategien kan der sættes konkrete handlinger på, hvordan kommunens visioner og politikker kan udmøntes, og især hvordan den fysiske og arealmæssige byudvikling skal finde sted.

Planstrategien kan arbejde med andre temaer end de direkte tekniske og fysiske, for eksempel sundhed, tryghed og kultur. Dog er vinklingen, hvorledes den fysiske planlægning kan understøtte en ønsket udvikling.

Samtidig med planstrategien skal Byrådet fremlægge en Lokal Agenda-21-strategi, som skal indeholde kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Denne forventes at blive integreret i selve Planstrategien. 

BYLAB

Stengade 59
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Skriv sikkert til os
Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB