Luk alle
Åben alle

Planstrategien er Byrådets overordnede strategi for den fysiske planlægning i Helsingør Kommune.

Hvad er en planstrategi?

En planstrategi er en strategi for kommuneplanlægningen, der skal offentliggøres inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode. Strategien skal indeholde kommunalbestyrelsens politiske strategi for udviklingen af Helsingør Kommune. Hvad vil kommunen i fremtiden? Og hvordan skal der prioriteres?

Hent Planstrategi 2015-2027, vedtaget af Byrådet 25. januar 2016 (bladre version)

Hent Planstrategi 2015-2027, vedtaget af byrådet d. 25. januar 2016 (udskrivningsversion i pdf)

Planstrategien og Agenda 21

Agenda 21-strategien og planstrategien er ét samlet dokument således, at Agenda 21- strategien nu er integreret i planstrategien og ikke blot et bilag til planstrategien, som den har været tidligere.

Planstrategien har et større fokus end hidtil på økonomi og prioritering. Den indeholder derfor tidslinjer der illustrerer, hvornår i den 12-årige planperiode de enkelte udviklingsprojekter skal finde sted. Perioden er inddelt i tre 4-års perioder, således at planstrategien i højere grad kan tjene som prioriterings værktøj.

Helsingør Kommune ønsker at understøtte den grønne omstilling af transporten og har derfor udarbejdet en strategi for udvikling af ladeinfrastruktur for elbiler i Helsingør Kommune. Strategien sætter fokus på, hvordan kommunen kan bringe de offentlige p-pladser i spil for at udvikle et netværk af ladepunkter.

Udviklingen af ladenetværket skal samtidig ske i et tæt samspil med erhvervslivet og almene boligforeninger, så der sikres en god sammenhæng og borgerne oplever en god service i det offentlige rum.
Sigtelinjen for strategien er, at der samlet etableres i størrelsesordenen 380 ladepunkter i det offentlige rum i kommunen frem mod 2030.

Læs Ladestanderstrategien

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:kepo@helsingor.dk