Udsatterådet

Udsatterådet er et lokalt talerør for borgere i udsatte positioner i Helsingør Kommune og er et rådgivende organ for det politiske niveau.

Mødedatoer og referater

Læs referater fra Udsatterådsmøder

Luk alle
Åben alle
  • Tre ledere af lokale sociale tilbud.
  • Seks brugerrepræsentanter.
  • To politikere.

Udsatterådet beskæftiger sig med de mest udsatte gruppers lokale forhold. De mest udsatte grupper er i denne sammenhæng borgere med alkohol- og stofmisbrug, sindslidelse, borgere i hjemløshed eller prostitution eller andre, der, på grund af alvorlige problemer, befinder sig i udkanten af eller uden for det gængse fællesskab og derfor ofte bliver overset. Udsatterådet mødes fire gange årligt.

Se Rådet for Socialt Udsattes video om lokale udsatteråd

  • Indsamle viden om lokale udsattes problemer og særlige sociale- og sundhedsmæssige behov.
  • Formidle viden om lokale udsattes problemer og særlige sociale- og sundhedsmæssige behov.
  • Anbefale sociale og sundhedsmæssige initiativer i forhold til udsatte borgere.

Udsatterådet behandler ikke konkrete personsager eller klager.

Udsatterådets møder i 2022:

  • 1. april
  • 3. juni
  • 7. oktober
  • 2. december

Kontaktperson: Gry Espe Bak, Center for Særlig Social Indsats, tlf. 49 28 32 58.

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Borger: Send Digital Post
Virksomhed: Send Digital Post