Seniorrådet

Seniorrådet arbejder for alle ældre i kommunen. Rådet skal høres om forslag, der forelægges i fagudvalg og byråd, som vedrører ældre. Se Seniorrådets mødeplan.

Formål med Seniorrådet

 • Medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre.
 • Sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og byrådet udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge arbejdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Seniorrådet er valgt ved direkte valg efter reglerne i § 30-33 i "Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område".

Der holdes valgt til Seniorråd hvert fjerde år. Seniorrådsvalget følger samme periode som kommunal- og regionsrådsvalg. 

Det nuværende Seniorråd er valgt for perioden 2022-2025.

Mødeplan for Seniorrådet

Seniorrådet holder cirka 10 møder om året. Mødeplan for de ordinære møder i 2022:

 • Fredag den 14. januar - konstitueret møde.
 • Fredag den 14. januar.
 • Mandag den 7. februar.
 • Onsdag den 23. februar - ekstraordinært møde
 • Mandag den 7. marts.
 • Mandag den 21. marts - ekstraordinært møde
 • Mandag den 4. april.
 • Mandag den 16. maj.
 • Fredag den 3. juni.
 • Mandag den 12. september.
 • Mandag den 10. oktober.
 • Mandag den 14. november.
 • Mandag den 5. december.

Derudover har Seniorrådet fællesmøder med Omsorgs- og Sundhedsudvalget. Møderne finder sted tirsdag den 5. april og tirsdag den 13. september 2022. 

Der er også møder mellem Seniorrådet, formand og næstformand i Omsorgs- og Sundhedsudvalget samt centerchefen for Center for Sundhed og Omsorg. Møderne finder sted fredag den 25. februar og fredag den 9. december 2022.

Sekretær for Seniorrådet

Lene Maria Nielsen
Tlf.: 49 28 25 09

Center for Sundhed og Omsorg

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Borgere: Skriv sikkert til Center for Sundhed og Omsorg