Seniorrådet

Seniorrådet arbejder for alle ældre i kommunen. Rådet skal høres om forslag, der forelægges i fagudvalg og byråd, som vedrører ældre. Se Seniorrådets mødeplan.

Formål med Seniorrådet

 • Medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre.
 • Sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og byrådet udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge arbejdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Seniorrådet er valgt ved direkte valg efter reglerne i § 30-33 i "Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område".

Der holdes valgt til Seniorråd hvert fjerde år. Seniorrådsvalget følger samme periode som kommunal- og regionsrådsvalg. 

Det nuværende Seniorråd er valgt for perioden 2022-2025.

Mødeplan for Seniorrådet

Seniorrådet holder cirka 10 møder om året. Mødeplan for de ordinære møder i 2023:

 • mandag den 6. februar 
 • mandag den 13. marts
 • tirsdag den 11. april
 • mandag den 15. maj
 • tirsdag den 6. juni
 • onsdag den 16. august (ikke ordinært møde)
 • mandag den 11. september
 • mandag den 9. oktober
 • mandag den 13. oktober
 • mandag den 13. november
 • mandag den 4. december 

Derudover har Seniorrådet fællesmøder med Omsorgs- og Sundhedsudvalget. Møderne finder sted tirsdag den 11. april og tirsdag den 10. oktober 2023. 

Der er også møder mellem Seniorrådet, formand og næstformand i Omsorgs- og Sundhedsudvalget samt centerchefen for Center for Sundhed og Omsorg. Møderne finder sted mandag den 27. februar 2023 og fredag den 8. december 2023.

Sekretær for Seniorrådet

Lene Maria Nielsen
Tlf.: 49 28 25 09

Center for Sundhed og Omsorg

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Borgere: Skriv sikkert til Center for Sundhed og Omsorg