Rådet for almene boligforhold

Rådets formål er at fremme kommunens overordnede mål og strategier på boligområdet.

Medlemmer af Rådet for almene boligforhold

 • Lene Lindberg (A), Byrådsmedlem, Socialdemokratiet.
  Udpeget som medlem fra Omsorgs- og Sundhedsudvalget.
 • Mette Lene Jensen (V), Byrådsmedlem, Venstre.
  Udpeget som medlem fra Økonomiudvalget.
 • Lisbeth Læssøe (C), Byrådsmedlem, Konservative.
  Udpeget som medlem fra Børne- og Uddannelsesudvalget.
 • Kristina Kongsted (C), Byrådsmedlem, Konservative.
  Udpeget som medlem fra Social- og Beskæftigelsesudvalget.
 • Anje Holmstad, Formand for Boliggården.
 • Palle Wørmann, Formand for Boligselskabet Nordkysten.

Se dagsordener og referater

Styringsdialog

Helsingør Kommune afholder årlige styringsdialogmøder med de enkelte boligselskaber. Styringsreformen af den almene sektor lægger op til, at samarbejde mellem kommune og boligorganisationer skal være baseret på aftaler om fælles mål og rammer. Med en tættere dialog mellem kommune og boligorganisationer åbnes der dermed for i fællesskab at formulere målsætningerne for boligområderne.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk