Naturgruppen

Naturgruppen er Helsingør Kommunes grønne råd.

Der er fire møder i Naturgruppen hvert år, så vidt muligt den sidste torsdag i februar, maj, september og november.

Medlemmer:

 • Helle Øelund (Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør).
 • Ebbe Kanneworff (Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør).
 • Jens Bjerregaard Christensen (Naturstyrelsen Sjælland).
 • Jørgen Hansen (Dansk Ornitologisk Forening, DOF Nordsjælland.
 • Mogens Aarsleff Hansen (Lokal Agenda 21 forening, Helsingør).
 • Poul Erik Pedersen (Friluftsrådet, Nordsjælland).
 • Jakob Olsen (Nordsjællands Landboforening).
 • Ebbe Nielsen (Dansk Jægerforbund, Tikøb Jagtforening).
 • Bente Nielsen (Dansk Vandrelaug, Nordsjælland).
 • Christian Holm Donatzky (Formand for Udvalget for By, Plan og Klima, formand for Naturgruppen).
 • Annemarie Westh Jepsen (Center for By, Land og Vand).
 • Nikolaj Brejl (Nordsjællands Park og Vej).
 • Morten Weile (Center for By, Land og Vand).
 • Anne Louise Busk (Center for By, Land og Vand, sekretær for Naturgruppen).

Kontaktperson til Naturgruppen: Anne Louise Busk, Center for By, Land og Vand, telefon 49 28 25 83.

Se dagsordener og referater

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.