Ungeliv - Nedlagt

Nedsat af Byrådet den 29. januar 2018. Afsluttet i juni 2019. Forankret i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

Luk alle
Åben alle
 • Udvalget har alene en forberedende og rådgivende funktion over for Byrådet og har således ikke beslutningsret på nærmere afgrænsede områder.

Oplæg til udvalgets arbejde:

 • Afsøge og kortlægge målgruppen unge samt deres ønsker og behov gennem dialog.
 • Undersøge de mulige sammenhænge ungekulturen kan indgå i på kultur- og idrætsområdet samt inden for udvikling af uddannelsesmiljøer og lokalpolitik.
 • Kvalificere grundlaget for hvordan unge får en stærkere lokal identitet og forankring i overensstemmelse med unges egne meninger om ”Det gode ungeliv”.
 • Vurdere behovet for kulturelle mødesteder for unge.
 • Udarbejde anbefalinger til Byrådet med forslag til nye rammer for ungeskabt fritids-, kultur- og idrætsliv i Helsingør Kommune, herunder eventuelle placeringer af fremtidige mødesteder for og med unge. 

Udvalget orienterer Byrådet og fremlægger de første anbefalinger i december 2018/januar 2019.

Udvalget skal have deltagelse af politikere og øvrige interessenter, fagfolk og unge.

Sammensætning:

8 medlemmer fra Byrådet – dvs. én fra hvert parti i byrådet. Partierne kan vælge at udpege en stedfortræder fra partiets stedfortræderliste

 • Michael Mathiesen (C), Byrådet - formand 
 • Silas Drejer (A), Byrådet
 • Rune Oliver Christensen (O), Stedfortræder
 • Karin Andersen (V), Stedfortræder
 • Lucas Waldemar Sejr Conrad (indstillet af F) 
 • Helene Jørgensen (Ø), Stedfortræder
 • Adam Nicolaj Margaard (B), Stedfortræder
 • Lars Newton (L), Stedfortræder

Leder af Multiparken og Villa Fem

 • Leise Theilgaard

Leder af Helsingør Kommunes Ungdomsskole

 • Helle Josefsen

Projektleder for Ja-kontoret

 • Gry Jensen

Medarbejder i HEADSPACE

 • Louise Smed Møllers

En frivillig ungdomsleder fra foreningslivet (Snekkersten IF)

 • Mathilde Dalsborg

Sekretariatsfunktionen varetages af Centerchefen for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

Sekretær for udvalget: Kit Jørgensen, Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

 

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk