Klimaudvalget

Nedsat af Byrådet den 27. januar 2020. Forankret i Center for By, Land og Vand.

Luk alle
Åben alle

Udvalgets opgave er at afdække og drøfte muligheder og lokale virkemidler, der kan reducere borgere og virksomheders udledning af klimagasser, herunder i relation til:

 • Boliger og bygninger.
 • Privat persontransport.
 • Kollektiv transport.
 • Sammentænkning af transportformer.
 • Tung transport (>3,5 tons).

Udvalget holder 2-3 møder om året.

Udvalget skal i sit arbejde sikre en involvering af borgere, ved at holde mindst et åbent møde.

Udvalget reference til By-, Plan- og Miljøudvalget.

Udvalget skal afrapportere i form af et lokalt virkemiddelkatalog for Helsingør Kommune inden sommerferien 2021.

Udvalget har højst 16 medlemmer:

 • 3 medlemmer fra de politiske partier i byrådet – 1 fra hver valgblok samt formanden for By-, Plan og Miljøudvalget.
 • 1 medlem fra Erhvervs- og industriforeningen.
 • 1 medlem fra Movia.
 • 1 medlem fra DN.
 • 1 medlem fra FDM.
 • 1 medlem fra regionen (Copenhagen Electric).
 • 1 medlem fra Forsyning Helsingør.
 • 1 medlem fra Rådet for Grøn Omstilling.
 • 1 medlem fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.
 • 1 medlem fra Ingeniørforeningen (IDA).
 • 1 medlem fra Dansk byggeri Nordsjælland.
 • 1 medlem fra CONCITO.
 • 1 medlem fra Synerg.i
 • 1 medlem fra Ungerådet.

Administrative medlemmer: 

 • Teknisk Direktør Kim Jørgensen/Centerchef Pia Holm Nielsen.
 • Gitte Larsen, evt. sammen med en studentermedhjælper.
 • Centerchef Michael Christensen kan deltage ad hoc.

Formand for udvalget er Daniel Boalth Petersen (A).

Udvalget kan i sit arbejde inddrage eksterne oplægsholdere.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk