Borgerinddragelse - Nedlagt

Nedsat af Byrådet den 29. januar 2018. Afsluttet i december 2019. Forankret i Center for Erhverv, Politik og Organisation

Luk alle
Åben alle

Udvalget skal med udgangspunkt i ønsket om at udvikle nye former for deltagelse og dialog mellem borgere, foreninger, virksomheder, kommunens embedsmænd og politikere med henblik på at motivere og engagere flere borgere og lokale aktører i udviklingen af den attraktive bosætningskommune:

 • Fremsætte forslag til strategi for borgerinddragelse, der sikrer at nye former for demokratisk dialog og deltagelse inden for rammerne af det repræsentative demokrati forankres og integreres i den politiske ledelse og proces.

Strategien forventes klar ultimo 2018.

Udarbejde idekatalog til:

 • Nye metoder og former for deltagelse og dialog mellem borgere, foreninger, virksomheder, kommunens embedsmænd og politikere osv.
 • konkrete områder hvor de nye former for deltagelse og dialog kan tages i anvendelse. 

Katalog forventes klar 1. halvår 2019.

8 medlemmer fra Byrådet – dvs én fra hvert parti i byrådet. Partierne kan vælge at udpege 1. fra partiets stedfortræderliste.

Byrådet udpeger formand for udvalget.

Politiske repræsentanter:

 • Betina Svinggaard (A), Formand for udvalget
 • Sara Molly Gellin (C)
 • Jens Kirkegaard (O)
 • Johannes Hecht-Nielsen (V
 • Anders Wilsbech (F)
 • Jørgen Busch (L),
 • Knud Mogensen (B)
 • Søren Rasmussen (Ø)

Borgerrepræsentanter mv.

 • Oskar Lilleøre med interesse for/viden om skole- og dagtilbudsområdet.
 • Carsten Rygaard med interesse for/viden om sundhedsområdet.
 • Henrik Søndergaard Pedersen med interesse for/viden om socialområdet.
 • Joel Münster-Swendsen med interesse for/viden om kultur- og idrætsområdet.
 • Kamila Sevel Konstantyner med interesse for/viden om byudvikling og miljø.
 • Anne- Vibeke Bjergstrøm, Helsingør.
 • Per Nørgaard Sørensen, Espergærde.
 • Ib Jungemann, Kvistgård.
 • Ole Kjerkegaard Nielsen, Ålsgårde.
 • Karl Michael Samuelsson, Hornbæk.
 • Paulina Anna Frederiksen, Hellebæk.
 • Henrik West, Snekkersten.
 • 2 medlemmer fra det lokale erhvervsliv – endnu ikke udpeget
 • Dorte Carlsen, Direktør fra Helsingør Dagblad

Der vil være behov for at inddrage særlige kompetencer i arbejdet, som ikke er repræsenteret i udvalget. Det kan for eksempel ske i arbejdsgrupper, workshops, laboratorier mv.

Sekretær Jan Gudnitz, Center for Erhverv, Politik og Organisation.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk