Integrationsrådet

Integrationsrådets opgave er at rådgive Byrådets politikere i spørgsmål, der handler om integration og etniske minoriteter.

  • Integrationsrådet skal medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og fremmer etnisk ligestilling.
  • Integrationsrådet skal arbejde for at skabe gensidig forståelse og respekt mellem etniske minoriteter og øvrige borgere.
  • Integrationsrådet er bindeleddet mellem Helsingørs flygtninge og indvandrere og Byrådet i tilrettelæggelsen af kommunens generelle integrationspolitik.
  • Integrationsrådet skal høres i sager, der vedrører etniske minoriteter i Helsingør Kommune.
  • Integrationsrådet kan på eget initiativ afgive udtalelser om kommunens integrationsindsats.
  • Integrationsrådet kan stå for arrangementer, der fremmer integration og medborgerskab.

Besøg Integrationsrådet på Facebook

Læs om Helsingør Kommunes Integrationspris

Luk alle
Åben alle

Helsingør Kommunes Integrationsråd er valgt/udpeget for perioden 2018-2021.

Valgte medlemmer:

Carol Pimer Krogstrup

Valgt medlem - formand, Mail: integrationsraadet@helsingor.dk

Azad Roni Kanat

Valgt medlem - næstformand

Mohammad Kamel

Valgt medlem

Jens Frimodt-Møller

Valgt medlem

Aline Temerloglou Monteiro Damgaard

Valgt medlem


Suppleanter (valgte medlemmer):

Rana Mowafak Fayoumi

1. suppleant

Colette Feza Kitupa Feruzi

2. suppleant

Sabri Karatus

3. suppleant

Aishah Mohd Yatim

4. suppleant


Udpegede medlemmer:

Leise Theilgaard

Daglig Pædagogisk Leder Snekkersten Skoledistrikt, Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og idræt

Lars Trap

Leder, Team Integration, Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Dorthe Q. Greve

Leder af Helhedsplanen

Jørgen Busch

Helsingør Sports Union


Tilforordnede politikere:

Duygu N. Aydinoglu

Byrådsmedlem udpeget fra Børne- og Ungeudvalget. 

Kristina Kongsted

Byrådsmedlem, udpeget fra Social- og Beskæftigelsesudvalget.


Suppleanter(udpegede medlemmer):

Teena Larsen

Leder Børnehaven Villa Kulla, Center for Dagtilbud og Skoler

Rikke Ærenlund

Mentor - Team Integration, Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Kristian Sinding

Medarbejder, Helhedsplanen

Sarah Staal

Medarbejder, Helhedsplanen

Kit Jørgensen 

Chefkonsulent, Boliger og Medborgerskab, kjo@helsingor.dk eller tlf. 25 31 32 16

   

Det er muligt at ansøge Integrationsrådet om støtte til projekter, aktiviteter og arrangementer.

En ansøgning skal:

  1. Understøtter et aktivt medborgerskab for borgere med etnisk minoritetsbaggrund – herunder deltagelse i foreningslivet og i lokale demokratiske fora.
  2. Understøtter tosprogede børn og unges forudsætninger for et aktivt medborgerskab, herunder at tosprogede børn og unge klarer sig på lige fod med andre børn og unge i grundskole og ungdomsuddannelse.
  3. Skaber dialog mellem borgere på tværs af herkomst og religion.

Søg om støtte fra Integrationsrådet

Deadlines

Integrationsrådet behandler løbende ansøgninger. Der er deadline to uger før mødet. 

Integrationsrådet