Idræts- og Fritidsforum

Forummet rådgiver Helsingør Kommune i spørgsmål vedrørende den frie folkeoplysende virksomhed.

Medlemmer af Idræts- og Fritidsforum:

 • Richard O'Dwyer, Udpeget af Idrætsrådet.
 • Betina Svinggaard, Udpeget af Helsingør Byråd - uden stemmeret.
 • Frank Jensen - Formand (Idrætsrådet), Udpeget af Idrætsrådet.
 • Jan Ryberg, (Helsingør Byråd (L)).
 • Catharina Bengtsson, Børne- og Ungeorganisationernes Fællesråd.
 • Lars Wiinblad, Kulturelle og øvrige foreninger.
 • Ulrik Schou, Aftenskolernes Samråd.
 • Sanne Bergsaker, Suppleant (Kulturelle og øvrige foreninger).
 • Carsten Lind Olsen, Suppleant (Børne- og Ungdomsorganisationernes Fællesråd).
 • Nina Uhland, Suppleant (Aftenskolernes Samråd).
Luk alle
Åben alle

Udvalgets formål er at rådgive Helsingør Kommunes Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalg.

Udvalget rådgiver i spørgsmål vedrørende den frie folkeoplysende virksomhed samt fremme synspunkter om det samlede idræts- og fritidslivs ønsker og behov.

Udvalget skal endvidere styrke samarbejdet mellem idræts- og fritidslivets råd og interesseorganisationer samt fremme fælles indsatser og initiativer i foreningslivet jf. Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik.

Liste over forummets opgaver:

Idræts- og Fritidsforum er høringspart i – og kan stille forslag til:

 • Ændringer, udvikling samt udmøntning af Idræts- og Fritidspolitikken.
 • Budget samt fordeling af beløbsrammer for idræts- og fritidsområdet.
 • De overordnede rammer for fordeling af tilskud, herunder gebyrordning.
 • De overordnede rammer for fordeling – og udlån af kommunale lokaler.


Idræts- og Fritidsforum kan træffe beslutning om:

 • Tildeling af støtte fra den lovpligtige udviklingspulje til foreninger og selvorganiserede grupper.
 • Indsendelse af foreningsindberetning.
 • Afgrænsning mellem folkeoplysningslovens to foreningstyper.
 • Godkendelse af foreninger jævnfør bestemmelserne i folkeoplysningsloven.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt