Dialogforum for almene boliger

Dialogforum skal varetage dialog og samarbejde mellem de hjemmehørende boligorganisationer og Helsingør Kommune.

Byrådet besluttede 26. april 2021 en ny organisering på almen boligområder, herunder Dialogforum for Almene Boliger.

Luk alle
Åben alle

Almene boliger danner ramme om mange borgeres liv. Formålet med Dialogforum er derfor at sikre et tæt og strategisk samarbejde mellem kommune og boligorganisationer. 

Drøftelserne i et Dialogforum vil have fokus på temaer, der har relevans for alle boligorganisationer, herunder:

 • Udlejning- og anvisningsredskaber.
 • Rammerne for nybyggeri og renovering af almene boliger i Helsingør Kommune.
 • Strategiske målgruppedrøftelser, herunder ældre samt borgere i en udsat situation.
 • Boligsociale tiltag.

Dialogforum for Almene Boliger nedsættes med følgende medlemmer:

 • Borgmesteren (formand for Dialogforum).
 • Næstformand for Økonomiudvalget.
 • Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.
 • Formand for By-, Plan- og Miljøudvalget.
 • Formand for Omsorg- og Sundhedsudvalget.
 • Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.
 • Direktør, Helsingør Kommune.
 • Formænd for boligorganisationerne:
  • Boliggården
  • Nordkysten
  • Lejerbo Helsingør
  • Boligselskabet af 1961 i Tikøb
  • Marienlyst
  • Røntoften
 • Direktører eller tilsvarende:
  • Boliggården
  • Boligkontoret Danmark
  • Lejerbo Helsingør
  • Boligselskabet af 1961 i Tikøb/ DOMEA.

Medlemmer af Dialogforum for almene boliger


Der udpeges ikke suppleanter/stedfortrædere.

 • Dialogforum for Almene Boliger mødes to gange om året.
 • Helsingør Kommune indkalder til møderne.
 • Dagsorden udsendes en uge for møderne.
 • Forslag indstilles typisk til beslutning i de politiske udvalg, hvor beslutningskompetencen ligger i henholdsvis Helsingør Kommune og i de enkelte boligorganisationer.
 • Dialogforum er forankret i Økonomiudvalget, der er fagudvalg for området almene boliger. Økonomiudvalget orienteres én gang om året om drøftelser i Dialogforum.

BYLAB, Helsingør Kommune, varetager sekretariatsbetjeningen af Dialogforum for Almene Boliger.

 • Benedikte Kiær (formand), borgmester, Helsingør Kommune.
 • Claus Christoffersen, næstformand Økonomiudvalget.
 • Marlene Harpsøe, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.
 • Christian Donatzky, formand for By-, Plan- og Miljøudvalget.
 • Mette Lene Jensen, formand for Omsorgs- og Miljøudvalget.
 • Gitte Kondrup, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.
 • Kim Jørgensen, direktør - Helsingør Kommune.
 • Anje Holmstad, formand for Boliggården.
 • Palle Wørmann, formand for Nordkysten.
 • Tina Nielsen, organisationsformand Lejerbo Helsingør.
 • Flemming Kryger, bestyrelsesmedlem for Boligselskabet af 1961 i Tikøb.
 • Erik Grønning, formand for Boligselskabet Røntofte.
 • Sven Rolin, formand for Boligselskabet Marienlyst.
 • Bent Frederiksen, direktør for Boliggården.
 • Jesper Kjærsgaard, forretningsordfører - Boligkontoret Danmark.
 • Lars Schmidt, forretningsfører Lejerbo Nordsjælland.
 • Uffe Andreasen, regionsdirektør øst, DOMEA.

Sekretariat

 • Dennis Larsen, leder af BYLAB - Helsingør Kommune.
 • Kit Jørgensen, chefkonsulent i BYLAB - Helsingør Kommune.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk