Råd og andre udvalg

Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, der har betydning for borgere med handicap.

Læs mere

Integrationsrådets opgave er at rådgive Byrådets politikere i spørgsmål, der handler om integration og etniske minoriteter.

Læs mere

Seniorrådet arbejder for alle ældre i kommunen. Rådet skal høres om forslag, der forelægges i fagudvalg og byråd, og som vedrører ældres vilkår.

Læs mere

Udsatterådet er et lokalt talerør for borgere i udsatte positioner i Helsingør Kommune, og er et rådgivende organ for det politiske niveau.

Læs mere

I udvalgsfortegnelsen kan du se, hvem der sidder i hvilke udvalg, råd, nævn, kommissioner mv. i byrådsperioden 2018-2021.

Læs mere