Råd og andre udvalg

Tre eksterne arkitektfaglige eksperter skal i 2022-23 rådgive politikere og administration i forbindelse med byudviklingen, ved 2-3 årlige temamøder.

Læs mere

Hvert fjerde år indstiller Grundlisteudvalget nævninge og domsmænd (lægdommere) til Østre Landsret. Næste gang du kan søge er efteråret 2026.

Læs mere

Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, der har betydning for borgere med handicap.

Læs mere

Trafiksikkerhedsrådet er pr. 31. december 2021 nedlagt. Dette er i forbindelse med besparelser politisk besluttet på Byrådsmøde 20. december 2021.

Læs mere

Udsatterådet er et lokalt talerør for borgere i udsatte positioner i Helsingør Kommune og er et rådgivende organ for det politiske niveau.

Læs mere