Råd og andre udvalg

Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, der har betydning for borgere med handicap.

Læs mere

Trafiksikkerhedsrådet er pr. 31. december 2021 nedlagt. Dette er i forbindelse med besparelser politisk besluttet på Byrådsmøde 20. december 2021.

Læs mere

Udsatterådet er et lokalt talerør for borgere i udsatte positioner i Helsingør Kommune og er et rådgivende organ for det politiske niveau.

Læs mere