;

Råd og andre udvalg

Seniorrådet arbejder for alle ældre i kommunen. Rådet skal høres om forslag, der forelægges i fagudvalg og byråd, og som vedrører ældres vilkår.

Læs mere

Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, der har betydning for borgere med handicap.

Læs mere

Integrationsrådets opgave er at rådgive Byrådets politikere i spørgsmål, der handler om integration og etniske minoriteter.

Læs mere

Udsatterådet er et lokalt talerør for borgere i udsatte positioner i Helsingør Kommune, og er et rådgivende organ for det politiske niveau.

Læs mere

I udvalgsfortegnelsen kan du se, hvem der sidder i hvilke udvalg, råd, nævn, kommissioner mv. i byrådsperioden 2018-2021.

Læs mere