Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Udvalget varetager opgaver vedrørende den borger- og patientrettede sundhedsmæssige indsats samt opgaver i relation til de ældre.

Medlemmer

Mette Lene Jensen (V), formand, mje11@helsingor.dk 

Duygu N. Aydinoglu (A), næstformand, dno11@helsingor.dk 

Lene Lindberg (A), lli11@helsingor.dk 

Kristina Kongsted (C), kko11@helsingor.dk

Lisbeth Læssøe (C), lla11@helsingor.dk

Bente Borg Donkin (F), bbd11@helsingor.dk

Ib Kirkegaard (O), iki11@helsingor.dk 

Hvis du klikker ind på siden byrådsmedlemmer, kan du få oplyst telefonnummer på byrådsmedlemmerne og se hvilke fagudvalg de enkelte medlemmer sidder i.

Kontakt til formand

Ring til udvalgssekretær Kaja Ravn på telefon 49 28 29 13.

Luk alle
Åben alle
Find dagsordener og referater fra Byrådet, de politiske udvalg samt råd og nævn.

På denne side kan du læse åbne dagsordener og referater fra Helsingør Kommunes Byråd og politiske udvalg fra november 2015 frem til i dag.

Find dagsordener og referater

Bemærk!

I weekenden den 22. oktober til 24. oktober vil PolitikerWeb ikke være tilgængelig pga. systemopdatering.

Økonomiudvalget holder møde den 25. oktober. Dagsorden kan læses her.

Styrelsesvedtægten indeholder de faste og generelle regler om den overordnede styrelse af kommunen.

Reglerne om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der bliver vedtaget af Byrådet. Styrelsesvedtægten indeholder bl.a. oplysninger om antallet af byrådsmedlemmer, hvilke udvalg, der er nedsat og deres opgaver.

Styrelsesvedtægten kan kun ændres, når det har været behandlet på to byrådsmøder med mindst seks dages mellemrum. 

Se Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:kepo@helsingor.dk