Økonomiudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender.

Udvalget består af: Borgmesteren, der er født formand samt 8 øvrige byrådsmedlemmer.

Medlemmer

Benedikte Kiær (C), formand, borgmester@helsingor.dk

Claus Christoffersen (A), næstformand, cch11@helsingor.dk

Gitte Kondrup (A), gko11@helsingor.dk

Christian Holm Donatzky (B), cdo11@helsingor.dk

Jens Bertram (C), jbe11@helsingor.dk 

Bente Borg Donkin (F), bbd11@helsingor.dk

Marlene Harpsøe (O), mha11@helsingor.dk

Mette Lene Jensen (V), mje11@helsingor.dk 

Allan Berg Mortensen (Ø), abm11@helsingor.dk

Hvis du klikker ind på siden byrådsmedlemmer, kan du få oplyst telefonnummer på byrådsmedlemmerne og se, hvilke fagudvalg de enkelte medlemmer sidder i. 

Kontakt til formand

Udvalgsformanden træffes alle dage. Tid aftales med direktionssekretær Birgit Hessner på telefon 49 28 21 32.

Luk alle
Åben alle
Find dagsordener og referater fra Byrådet, de politiske udvalg samt råd og nævn.

På denne side kan du læse åbne dagsordener og referater fra Helsingør Kommunes Byråd og politiske udvalg fra november 2015 frem til i dag.

Find dagsordener og referater

Styrelsesvedtægten indeholder de faste og generelle regler om den overordnede styrelse af kommunen.

Reglerne om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der bliver vedtaget af Byrådet. Styrelsesvedtægten indeholder bl.a. oplysninger om antallet af byrådsmedlemmer, hvilke udvalg, der er nedsat og deres opgaver.

Styrelsesvedtægten kan kun ændres, når det har været behandlet på to byrådsmøder med mindst seks dages mellemrum. 

Se Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk