Politiske udvalg

By-, Plan- og Trafikudvalget

Udvalget varetager opgaver om byudvikling samt planmæssige og trafikale forhold.

Læs mere

 

Børne- og Uddannelsesudvalget

Udvalget varetager opgaver om dagtilbud for børn og unge, undervisning, sundhed og kriminalitetsforebyggelse.

Læs mere

 

Idræts- og Fritidsudvalget

Udvalget varetager opgaver på idræts- og fritidsområdet - herunder folkeoplysning og frivillighedsindsats.

Læs mere

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Udvalget varetager opgaver om klima- og miljømæssige forhold.

Læs mere

 

Kultur- og Turismeudvalget

Udvalget varetager opgaver om kulturelle og turistmæssige forhold.

Læs mere

 

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Udvalget varetager opgaver om den borger- og patientrettede sundhedsmæssige indsats samt opgaver i relation til ældre.

Læs mere

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Udvalget varetager opgaver på social- og beskæftigelsesområdet.

Læs mere

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Udvalget varetager forvaltning af alle løn- og personaleforhold inden for kommunen samt kommunens økonomiske planlægning og kommuneplanlægning.

Læs mere