Økonomistyring

Økonomistyringen i Helsingør Kommune er beskrevet i en række centrale dokumenter.

  • Den økonomiske politik fastlægger overordnede økonomiske mål for Helsingør Kommune samt rammer for økonomistyring generelt.
  • Principper for Økonomistyring i Helsingør Kommune udstikker retningslinjer for den økonomiske sagsbehandling, bilagshåndtering og den praktiske økonomistyring.
  • Den finansielle strategi for Helsingør Kommune beskriver principperne for forvaltningen af kommunens aktiver og passiver.

Budgetprocessen for Helsingør Kommune beskriver processen for arbejdet med budgettet. Processen er vist grafisk i et årshjul som kan ses her

Se budgetterne for Helsingør Kommune

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk