Budgetmateriale

Byrådets materiale til vedtagelse af nyt budget i oktober. I materialet består af detaljer om økonomi, nøgletal, kassebeholdning, udfordringer med videre.

Indholdsfortegnelse

Budgetmappe

Består af: Resultatbudget, Direktionens budgetvurdering, anlægsplan, to anlægsnotater, nye anlægsønsker, driftskorrektioner, forslag til nye driftsopgaver samt et råderumskatalog.


Budgetnotater

Er en række notater, der belyser forskellige områder i forbindelse med budgetlægningen. Herunder notatet om lån, renter og balance samt notatet om indtægtsbudgettet.


Ansøgninger

Under Ansøgninger ligger ansøgningen om tilskud efter §16 til særligt vanskeligt stillede kommuner, samt ansøgning om lånedispensation på det ordinære anlægsområde. Når tilsagn eller afslag foreligger, vil det fremgå under Ansøgninger.


Baggrundsmateriale

Består af nøgletallene ”Kend din kommune” fra Kommunaløkonomisk Forum, Økonomiaftalen samt et notat om økonomiaftalen økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune.


Budgetområdebeskrivelser

Giver en overordnet beskrivelse af opgaverne på budgetområde, økonomien og nøgletallene på området. Budgetområdebeskrivelserne er lig dem, der forelå til fagudvalgsmøderne i juni.

 

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk