Hvordan skal fremtiden for Cinemabyen udformes?

Offentliggjort den 18. marts 2021 Helsingør Kommunes visionsplan for CINEMABYEN er i høring i fire uger fra den 18. marts til den 15. april 2021.

VISIONEN

Cinemabyen skal omdannes til et nyt, bæredygtigt og levende bykvarter, der sætter mangfoldighed og fællesskab på plakaten. I Cinemabyen mødes man i parken, på bytorvet eller i bebyggelsens grønne friarealer, hvor der er trygt at færdes og masser af liv. Bebyggelsen skal være varieret og i høj kvalitet, og alle steder fra er der adgang til grønne områder.

Nedenfor kan du se en introduktion til planen ved Christian Holm Donatzky formand for By-, Plan- og Miljøudvalget og en lille film fra området i dag. 

Video 1: Intro ved Christian Holm Donatzky formand for By-,Plan- og Miljøudvalget

Video 2: Om området

Med visionsplanen for Cinemabyen ønsker Byrådet at sætte retning for, hvordan området kan omdannes til et levende og blandet byområde, der gennem bebyggelser i høj kvalitet, attraktive byrum og et varieret udbud af boliger og aktiviteter, kan tiltrække nye familier og danne rammen om det gode liv. Visionsplanen fastlægger de overordnede principper for det videre planarbejde. Den er et strategisk værktøj, som den kommende udvikling og dialog skal bygge videre på. Visionsplanen beskriver den ønskede udvikling af området, og skal efterfølgende konkretiseres yderligere i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for området. Visionsplanen er udarbejdet i samarbejde med Planværkstedet.

Du kan tage et nærmere kig i visionsplanen i videoen her.

Video 3: Om visionsplanen

Link til Visionsplan

Link til 3D-model

OMRÅDETS PLACERING

Cinemabyen ligger i den sydvestlige del af Helsingør, ca. 1,5 km fra Helsingør Bymidte og afgrænses af Kongevejen, Rønnebær Alle, Fredericiavej og Århusvej.

 

EN BYDEL MED LIV OG FÆLLESSKAB

Cinemabyen udvikles som et byområde, med tætte bebyggelser, gader, stiforbindelser og byrum, der inviterer til ophold og byliv. Cinemabyen skal være en mangfoldig bydel med boliger til både børnefamilien, studerende og til ældre.

 

GRØNNE OG BLÅ SAMMENHÆNGE

Det grønne (friarealer) og blå (søer) udgør Cinemabyens vigtige mødesteder, både i form af fælles parkområder og friarealer til bebyggelserne. Området forbindes via Mirabellestien til Helsingør Gymnasium og Vapnagård.

 

TÆTHED OG HØJDE I CINEMABYEN

Cinemabyen er en tæt bydel. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom fastsættes til 80. For både at opnå en stærk bymæssighed og at tage hensyn til de omgivende villabebyggelser foreslås det, at der bygges højest i midten af området omkring biografen og parken og lavest mod villakvarteret mod syd.

 

TRAFIK

Området vejbetjenes fra Fredericiavej og fra Haderslevvej og evt. fra Kongevejen. Fra Rønnebær Allé etableres vejadgang til en kommende dagligvarebutik og til boligbebyggelsen nord for parken. Vejadgangen fortsætter herfra som et fælles bystrøg, der udformes som en sivevej/shared space langs parken, hvor biler kun kan passere i langsom fart. Bystrøget udgør, sammen med bypladsen ved biografen, områdets centrale byrum.

 

HØRINGSPERIODE

Forslaget til visionsplan er i høring fra den 18. marts 2021 til og med den 15. april 2021. Du kan sende dine bemærkninger til forslaget til og med den 15. april 2021 til følgende e-mailadresse:
bylab@helsingor.dk

Skriv venligst i mailens emnefelt: BEMÆRKNINGER TIL VISIONSPLAN FOR CINEMABYEN.

Høringssvar indgår i Byrådets behandling af visionsplanen inden planen vil blive vedtaget endeligt.

 

BORGERMØDE OG TILMELDING

I forbindelse med den offentlige høring af visionsplanen afholdes et borgermøde.
Mødet afholdes den 6. april 2021, kl. 17.00 til kl. ca. 19.00.
Pga. Covid19 afholdes mødet på ZOOM.

Nedenfor finder du en tilmeldingsblanket.
Hvis du ønsker at deltage i borgermødet, skal du udfylde blanketten og følge vejledningen til indsendelse af tilmeldingen.
Du vil efterfølgende modtage en kvittering på, at vi har modtaget din tilmelding.
Dagen før mødet, dvs. den 5. april 2021, vil du modtage en mail med et link, som du kan bruge til at logge dig ind på selve Zoommødet ved mødestart.

Tilmelding til borgermøde

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk