Strandvejen 384, Espergærde - Høring af ansøgning om lovliggørelse af kystbeskyttelse

Offentliggjort 31. januar 2023

Helsingør Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af forlængelse af høfde samt efterfølgende etablering af trappe af trædesten på Strandvejen 384, 3060 Espergærde, matrikel 10em, Mørdrup By, Egebæksvang. Helsingør Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens §3 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Læs ansøgningsmaterialet

Fristen for at sende os bemærkninger og indsigelser til ansøgningen er den 28. februar 2023.

Bemærkninger skal sendes til Center for By, Land og Vand, gerne på mail til blv@helsingor.dk

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.