Strandvejen 113, Snekkersten - Høring af ansøgning om lovliggørelse af kystbeskyttelse

Offentliggjort 16. marts 2023.

Helsingør Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af betonmur og sænkbar højvandsmur på Strandvejen 113, Snekkersten, matrikel 1bc, Skotterup By, Egebæksvang. Helsingør Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens §3 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Læs ansøgningsmaterialet

Fristen for at sende os bemærkninger og indsigelser til ansøgningen er den 13. april 2023.

Bemærkninger skal sendes til Center for By, Land og Vand, gerne på mail til blv@helsingor.dk

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.