Strandvejen 103, Snekkersten - Høring af ansøgning om lovliggørelse af kystbeskyttelse

Offentliggjort 22. februar 2023.

Helsingør Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af betonmur på Strandvejen 103, Snekkersten, matrikel 1aø, Skotterup By, Egebæksvang. Helsingør Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens §3 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Sagen blev oprindelig behandlet af Kystdirektoratet i perioden 2015-2017 men ikke afsluttet.

Læs ansøgningsmaterialet

Fristen for at sende os bemærkninger og indsigelser til ansøgningen er den 22. marts 2023.

Bemærkninger skal sendes til Center for By, Land og Vand, gerne på mail til blv@helsingor.dk

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.